KD – för ett friare och varmare samhälle

Vårt mål är ett samhälle där friheten att forma sitt eget liv går hand i hand med ansvaret för sin medmänniska. Vi vill bygga ett samhälle som håller samman. Ingen ska hållas tillbaka och ingen ska lämnas efter.

KOM OCH VAR MED

Vill du också vara med och påverka?

BLI MEDLEM I KRISTDEMOKRATERNA

Politiken ska inte toppstyra!

Jag tycker att politiken och samhället ska byggas underifrån. Politiken ska stödja och ge förutsättningarna – inte styra. Familjen spelar en avgörande roll, det är där vårt samhälles framtid formas. Vi vill ge mer makt till föräldrarna så att de kan ge en bra grund till sina barn. Vi tycker att de själva ska få bestämma över hur de vill göra med föräldraledigheten, barnomsorgen och tiden med barnen. Vänsterregeringen jobbar tvärtom. De vill minska familjens valfrihet och möjlighet till mer tid för barnen. Det säger jag och alla andra kristdemokrater nej till. Vi kommer ta kampen för familjen.

  • Ebba Busch Thor
  • Partiledare, KD

Följ oss på sociala medier

I dagens Göteborgs-Posten skriver Öckerös kommunalråd Jan Utbult tillsammans med 10 KSO-kollegor från Göteborgsregionen.

Artikeln handlar om regeringens förslag till nytt kostnadsutjämningssystem som beslutades av riksdagen idag. Beslutet påverkar Öckerö kommun negativt med ca 14 miljoner kronor (1040 kr/invånare).

Öckerö är den kommun som drabbas 6:e hårdast i landet. 👎😠

www.gp.se/debatt/mindre-pengar-till-göteborg-slår-hårt-mot-välfärden-1.20531677
... See MoreSee Less

View on Facebook

Idag inleds Kristdemokraternas riksting i Umeå och partiets politik skall debatteras och diskuteras i dagarna tre. Från Öckerö partiavdelning finns Roland Utbult, Eva Wallin och Jan Utbult på plats. ... See MoreSee Less

View on Facebook

1 month ago

Kristdemokraterna Öckerö

Så santNär man är som svagast ska man vara säker på att välfärden är som starkast.

Enligt den senaste statistiken står nu nära 140 000 sjuka svenskar i olagligt långa vårdköer för att få den specialistvård de har rätt till. Det är lika många som bor i Borås och Karlstad tillsammans. Bakom varje siffra i vårdkön finns en människa. Någon som har ont och som löper en risk för att bli sjukare under väntetiden.

Vården tampas med växande vårdköer och brister i patientsäkerhet . Många sjukhus har närmast konstanta överbeläggningar. I praktiken innebär det att patienter vårdas i korridorer eller på en avdelning som saknar rätt medicinsk kompetens. En patient som har haft en hjärnblödning ska inte läggas in på ortopeden – så får det inte vara. Det är inte patientsäkert. Och det är heller inte rätt mot personalen som hamnar i en orimlig situation.

Hur långa vårdköerna är och hur stor andelen överbeläggningar är varierar från sjukhus till sjukhus över hela landet. Målet måste vara att alla patienter ska få plats på en vårdavdelning som har rätt medicinsk kompetens. För att det ska vara möjligt behöver hela vårdkedjan fungera.

Regionerna måste sluta sätta käppar i hjulet för de vårdgivare som vill och kan bidra till att korta köerna. Där för måste avtal som begränsar patienternas rätt att söka specialistvård vart de vill i landet helt enkelt skrotas.

Det krävs också en ökad tillgänglighet i primärvården. Den nära vården måste finnas där när människor behöver den – annars tvingas patienter söka sig till akutmottagningen även med lättare åkommor.

Vårdproblemen går att lösa. Kraften och kompetens finns. Men då måste vi våga se att gårdagens system inte kan lösa framtidens problem . Det är dags att skapa en trygg vård med hög kvalitet och korta köer. Det är dags att lägga ner landstingen.

För ett Sverige att lita på.
... See MoreSee Less

View on Facebook

3 months ago

Kristdemokraterna Öckerö

Byt regering!Alternativ regeringsförklaring

I dag håller statsminister Stefan Löfven sin regeringsförklaring. Den kommer att vara spretig. KD:s huvudfokus är glasklart. Därför vill vi idag bidra med det fokus som Löfvenregeringen och Januariöverenskommelsen saknar.

Om vi hade varit ett regeringsparti hade följande tre punkter stått i centrum:

Välfärdssveket: 122 538 patienter har väntat olagligt länge på specialistbesök eller behandling. Vårdköerna har fördubblats sedan KD lämnade över ansvaret för sjukvården till Socialdemokraterna 2014.

Trygghetssveket: Skjutningarna har blivit en del av vilken vanlig vecka som helst. När våldet biter sig fast så blir hela samhället ett brottsoffer. Riksdagen har fattat över 160 beslut som syftar till att knäcka brottsligheten, men som regeringen inte har verkställt.

Landsbygdssveket: Den som bor i landsbygd har i de flesta fall högre skatt och sämre offentlig service. Det kräver raka lösningar. Statligt ansvar för sjukvården. Tryggheten måste upprättas och tryggas. Vi vill se lägre dieselskatt, underlätta licens- och skyddsjakt på rovdjur, stärka rättssäkerheten för skogsägare. Vi värnar jordbruket, ryggraden i landsbygdens näringsliv.

Jobba för en ny regering. Gå med i KD.
KD.nu/blimedlem
... See MoreSee Less

View on Facebook

3 months ago

Kristdemokraterna Öckerö

Tips på ett intressant TV-program ikväll!I våras skrev jag om otryggheten för unga kvinnor i Uppsala. Då fick jag kritik från höger till vänster. Nu står vi där igen efter en turbulent sommar. Otryggheten är akut.

Missa inte säsongspremiären av Opinion Live kl 22.00 i SVT1 ikväll. Stor debatt från Uppsala om våldtäkter och otrygghet. Med mig som partiledare i KD, Jale Poljarevius, polischef, initiativtagare till Uppsala Gäris mfl.

Vill du också jobba för ett tryggare Sverige? Gå med i KD.
KD.nu/blimedlem
... See MoreSee Less

View on Facebook

Med 8,7% av väljarnas röster nådde Kristdemokraterna målet att ta två mandat i Europaparlamentet. I Öckerö kommun visar det preliminära valresultatet att KD får 24,8% och blir, liksom förra EU-valet, det parti som får flest röster.

Tack alla ni öbor som lagt sin röst på Kristdemokraterna. Vi lovar att förvalta det förtroende ni gett oss och att göra allt för att göra EU lagom again!
... See MoreSee Less

View on Facebook

6 months ago

Kristdemokraterna Öckerö

MAkE EU LAGOM AGAIN!

Sista kampanjrycket inför morgondagens val. 👍🏼🇪🇺
... See MoreSee Less

View on Facebook
  • Följ oss på sociala medier: