Välbesökt partidistriktsårsmöte i Brunneby musteri

För mer information se kallelsen. se mer

Årets årsmöte var lika välbesökt som våra möten brukar vara. Mötet inleddes av Magnus Oscarsson med föredraget ”Behövs en levande landsbygd?” Där han berättade om hur Sveriges beroende av utländska livsmedel bara ökar samtidigt som svenska bönder lägger ner produktionen. Detta får till följd att våra hagar och ängsmarker växer igen, vilket inte är bra för växt och djurliv. Andra delen av föredraget hölls av veterinär Gunnar Johansson som berättade om den stora mängd antibiotika som används i bland annat länder som Tyskland, Italien oocch Spanien. Han berättade också om följderna av detta med tex multiresistenta bakterier som följd. Föredraget var mycket uppskattat.

 

Efter lunch hade vi årsmötesförhandlingar som bitvis hade livliga debatter. Slutligen valdes nya ledamöter in i styrelsen och nedan ser vi Presidiet med Per, Magnus och Eva-Britt.

Ödeshög växer!

I tisdags medverkade Annicki Oscarsson i radio P4 Östergötland för att prata om att Ödeshög ökar sin befolkning med 99 personer. En oerhört stor ökning för Ödeshög. Detta är ett trendbrott, förutom 2014 har vi haft vikande siffror i 20 år. De senaste 10 åren har vi haft en målsättning att öka befolkningen och därför är detta jätteroligt.

Detta ställer också krav på bostäder, skola och förskola, något som vi arbetar aktivt med i kommunen.

Det ska löna sig att arbeta !

Och det ska finnas goda villkor för att starta och driva företag. Även den som varit arbetslös länge eller som på annat sätt har svag anknytning till arbetsmarknaden måste kunna få ett arbete. Vi föreslår bland annat att unga och nyanlända ska kunna tjäna en halv miljon skattefritt innan de börjar betala skatt för att på så vis stödja dessa gruppers etablering på arbetsmarknaden. Även sänkta arbetsgivaravgifter för unga, RUT- och ROT-avdragen samt att man bibehåller jobbskatteavdragen skapar bättre förutsättningar för fler jobb.

Klicka på läs mer för att se några av våra förslag!

Läs mer