Kristdemokrater på folkhälsopolitiska nätverk i regionen

Kristdemokraterna var väl representerade på folkhälsopolitiska nätverk i regionen den 24 mars. Eva-Britt Sjöberg kommunalråd Norrköping, Annicki Oscarsson kommunstyrelseordförande Ödeshög, Per Larsson oppositionsråd regionen och Monica Holtstad Sandberg Vice ordf. RUN:s beredning om folkhälsa.

Kommunstyrelsens arbetsutskott besökte Ödeshögs Mekaniska

”På onsdagens sammanträde besökte kommunstyrelsens arbetsutskott Ödeshögs Mekaniska. Karin Claesson och Anders Karlsson tog emot och berättade om den utvecklingsresa företaget gjort. Karin visade oss också runt i lokalerna. Mycket imponerande! Det är viktigt att komma ut och se vilka fantastiskt duktiga företagare vi har i Ödeshög. Vi träffade också ÖMEKs VD Stig Andersson. ”

 

Bild 1: Annicki Oscarsson tillsammans med Stig Andersson, VD Ödeshögs Mekaniska

Bild 2: Lennart Åberg – ledamot KSAU (Kd), Annicki Oscarsson – kommunstyrelsens ordförande (Kd), Karin Claesson – personal/kvalitetsansvarig ÖMEK

Bild 3: Karin Claesson beskriver kvalitetsprocessen på ÖMEK

Välbesökt partidistriktsårsmöte i Brunneby musteri

För mer information se kallelsen. se mer

Årets årsmöte var lika välbesökt som våra möten brukar vara. Mötet inleddes av Magnus Oscarsson med föredraget ”Behövs en levande landsbygd?” Där han berättade om hur Sveriges beroende av utländska livsmedel bara ökar samtidigt som svenska bönder lägger ner produktionen. Detta får till följd att våra hagar och ängsmarker växer igen, vilket inte är bra för växt och djurliv. Andra delen av föredraget hölls av veterinär Gunnar Johansson som berättade om den stora mängd antibiotika som används i bland annat länder som Tyskland, Italien oocch Spanien. Han berättade också om följderna av detta med tex multiresistenta bakterier som följd. Föredraget var mycket uppskattat.

 

Efter lunch hade vi årsmötesförhandlingar som bitvis hade livliga debatter. Slutligen valdes nya ledamöter in i styrelsen och nedan ser vi Presidiet med Per, Magnus och Eva-Britt.