Återblick på Johanna marknad

Den 27 Juli var det åter Johanna marknad i Ödeshög. Vi hade förberett material om 4 områden där KD Ödeshög hade arbetat mycket de senaste åren:

  • Skolan: Där Lysingsskolan hamnar i topp i jämförelser.
  • Mat: Ett långsiktigt arbete för att få närproducerad mat i skola och äldreomsorg.
  • Äldre: Fokus på byggande av nya lägenheter och hög service.
  • Näringsliv: Ett arbete som gjort att nya företag etablerar sig/bygger ut i Ödeshög.

Dagen var fin med lagom väder och vi hade många besökare och många intressanta diskussioner. Förutom ombildandet av regeringen diskuterade bland annat Magnus mat och hur dåligt det är med den svenska försörjningsgraden, samt användandet av antibiotika i importerad livsmedel. Annicki hade också mycket att tala om när kommuninvånare kom med frågor om kommunens verksamhet.

På bilden ser vi Peter Olofsson, Magnus Oscarsson och Jonni Harrius.

/Jonni

Seminarium om sårbarhet och konsekvenser vid störningar i livsmedelsförsörjningen

Annicki medverkade vid Hushållningssällskapets seminarium på Bjärsjölagård i Sjöbo.

Det handlade om det allvarliga och aktuella ämnet, sårbarhet och konsekvenser vid störningar i livsmedelsförsörjningen. Annicki talade utifrån det lokala perspektivet, om hur vi i Ödeshög jobbar för att upphandla lokalproducerat och svenskt.

Medverkade gjorde också bl.a. Sven Lindgren, ordf i Civilförsvarsförbundet och Hushållningssällskapet och Therese Frisell, Livsmedelsverket.

Information från medlemsmöte

Måndagen den 22/5 hade Kristdemokraterna Östergötland medlemsmöte i Linköping. På mötet talade Ola Mårtensson, omvärldsstrateg. Mötet är en del i riksorganisationens arbete att förankra och diskutera våra prioriterade frågor samt att höja valtempreaturen i organisationen. Under mötet blev det också en diskussion angående KDs nya logga och vad den står för. Åsikterna var många, men alla var överens om att den känns modern.

Mötet var välbesökt med nästan 100 deltagare. Från Ödeshög deltog Magnus Oscarsson, Annicki Oscarsson och Jonni Harrius.