• Åldras på dina villkor!

  Alla ska ha rätt att åldras på sina egna villkor i Örebro. Att man har blivit äldre får inte innebära att ens möjligheter att bestämma över sitt liv försvinner. Du ska kunna bo var och hur du önskar, få den hjälp du behöver och fortsätta att leva det liv du vill. Vi lyssnar på din vilja och respekterar din rätt att bestämma själv.

  På sammanträdet med Programnämnd social välfärd fattar vi idag beslutet att anta strategin ”Åldras på dina villkor”. Det är en strategi som har tagits fram i ett stort dialogarbete och alla partier har varit inbjudna i arbetet. I strategin har det skapats konkreta mål till 2021 med viljeriktningar för 2040.

  I strategin strävar Örebro kommun med att fortsätta att utveckla äldreomsorgen till att vara i framkant i landet. Strategin handlar om att förbättra och utveckla de åtta nyckelområdena som är ett individanpassat stöd och självbestämmande, ett aktivt liv och social gemenskap, delaktighet, trygghet, boende, maten och måltiden, medarbetarnas arbetssituation, och slutligen samarbete och samverkan inom kommunen, men även mellan kommunen och andra aktörer.

  En del av att förverkliga strategin som vi gör just nu är satsningen på sommarvistelsen för äldre för att motverka ensamhet samt att fortsätta att bygga vård och omsorgsboende för att möte framtidens behov. Arbetar vi aktivt med detta tillsammans med en tydlig politisk viljeinriktning kan vi skapa rätt förutsättningar för att alla örebroare ska kunna åldras just på sina villkor.

  Utvecklingen i äldreomsorgen går snabbt framåt och förutsättningarna och omvärlden kommer att se annorlunda ut än vad de gör i dag. Äldreomsorgen måste kunna möta upp de krav som ställs i samhället, både på kort och på lång sikt.

  Nu börjar arbetet med hur äldreomsorgen ska bli den bästa för dig, medarbetarna och oss alla som vill skapa en trygg miljö för att kunna åldras just på dina villkor.

  Ni är alla välkomna till Conventum arena på avslutningen av Seniorfestivalen den 7 oktober 2017 för att besöka kommunens monter där ni kan se strategin i sin helhet.

  Per-Åke Sörman (C), ordförande programnämnd social välfärd

  John Johansson (S), vice ordförande programnämnd social välfärd

  Sara Maxe (KD), presidieledamot programnämnd social välfärd​

  Artikeln publicerades i Nerikes Allehanda 171005.