Idag presenterar vi hela budgeten för Örebro kommun 2018

Idag presenterade den politiska ledningen Örebro kommuns budget för 2018.  Fokus är stora investeringar i skola, vård och omsorg. I budget 2018 får skolan ytterligare 156 miljoner kronor och ytterligare 102 miljoner kronor satsas på Social välfärd än föregående år.

– Vi fortsätter vårt framtidsarbete för en utveckling där tillväxten är ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar. Fler och växande företag är nyckeln till Örebros starka utveckling. Vi gör dessutom viktiga förstärkningar till det civila samhället som är avgörande för att Örebro kommun ska hålla ihop, det är väldigt bra, säger Lennart Bondeson (KD) kommunalråd

– Tillväxten är välfärdens bästa kompis. I skolan satsar vi på 160 nya medarbetare redan nästa år. Det känns glädjande att vi kan göra insatser som så tydligt gör skillnad för våra barn och unga, säger Kenneth Nilsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Örebro växer både till antalet människor och som nav för handel, logistik och företagande. Arbetslösheten sjunker och kostnaderna för försörjningsstöd har minskat under flera år. I Örebro kommun byggs just nu flest bostäder i landet. Tillväxten skapar goda förutsättningar för fortsatta investeringar i välfärden och ytterligare drygt 300 miljoner kronor finns att fördela i kommunens verksamheter än föregående år. Det ger goda förutsättningar för det fortsatta arbetet med att erbjuda en trygg och god välfärd för alla som bor här.

– Den starka tillväxten både i Örebro kommun och nationellt skapar goda förutsättningar för fortsatta investeringar i välfärden. Vi kan bland annat presentera en unikt stor satsning på elevhälsan, säger Kenneth Nilsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

I budgeten återfinns en rad satsningar på social sammanhållning, civilsamhälle och trygghet. En utökad samverkan med polisen, centrumvärdar och fler fältassistenter är några exempel på insatser. Budgeten rymmer även en rad insatser för äldre genom mer pengar till dagverksamhet och mer sommaraktiviteter.

Stora behov av att bygga ut kommunens verksamheter innebär att stora investeringar görs i budgeten för att möta tillväxten. Mellan 2015 och 2020 kommer det behövs plats för 3700 fler barn och elever i förskola och skola samtidigt som behovet att bygga ut vårdboenden och gruppbostäder är stort.

– Utbyggnaden fortsätter och vi har i den här budgeten presenterat en halv miljard kronor till nya vård- och omsorgsboenden. Jag är glad över att vi också utökar och permanentar satsningen på aktiviteter för äldre och satsar på bredband på landsbygden. Vi ska vara en kommun i balans mellan stad och land, säger Per-Åke Sörman (C) kommunalråd.

 

Här är hela budgeten


20 miljoner till bredbandsutbyggnad i Örebro kommun


Läs mer

Ny trädpolicy för ett grönare Örebro


Läs mer

Stor satsning på fler vuxna i skolan och bättre ledarskap


Läs mer

Vi bygger Örebro tillsammans!


Läs mer

Robert Kayongo måste få stanna!


Läs mer

Örebro ska bli tillgängligare för teckenspråkiga


Läs mer

Åldras på dina villkor!


Läs mer

CV-området blir ny stadsdel i Örebro


Läs mer

Trygghet och hästar


Läs mer

Nu höjer vi friskvårdsbidraget för Örebro kommuns medarbetare 


Läs mer