• Lennart Bondeson

  Lennart Bondeson är Kristdemokraternas gruppledare och kommunalråd i Örebro kommun.

  Mitt engagemang för människor och samhälle har funnits med alltsedan jag växte upp hemma i Småland. Det är viktigt att bry sig om andra, att ta ställning för människans unika och okränkbara värde. Den kristdemokratiska samhällssynen är unik, med sin betoning av människovärdet, att samhället formas av små gemenskaper och att förvaltarskap är grunden för framtiden. En fast värdegrund håller samman ett samhälle med många olika kulturer där olikheter blir till styrka som berikar vårt samhällsliv och kommun.

  Jag vill göra allt för att ge människor möjligheter att växa och utvecklas. Ett mänskligare Örebro ger ett bättre samhälle att leva i. Välkommen att forma det tillsammans med mig.

  Lennart Bondeson
  Kommunalråd i Örebro
  Född: 1953
  Bor i: Näsby
  Utbildning/yrke: Gymnasieekonom, teol. kand.
  Bakgrund: Pastor, lärare och rektor. Kommunalråd 2006-
  Mejl: lennart.bondeson@kristdemokraterna.se
  Lennart valfilm:Lennart Bondeson.wmv