Partiavdelningens styrelse

Ordförande
Lars O. Molin
0705-337724
lars.o.molin@kristdemokraterna.se

Vice ordförande

Christina Håkansson

Ledamöter
Sonja Kurt
Magnus Lagergren
Sven Landh
Johan Svanberg
Lilla Alkman
Urban Boström
Marlene Jörhag
Sara Maxe
Edward Sköllerfalk

Adjungerade, kommunalråd och politiska sekreterare

Lennart Bondesson
Marie Magnusson
Behcet Barsom
Johan Arenius