Våra förtroendevalda

Lilla Alkman
1:e vice ordförande i Miljönämnden
Ersättare i Örebro läns miljö- och naturvårdsråd

Anna Andersson
Ersättare programnämnd samhällsbyggnad

Annika Andersson
Nämndeman i tingsrätten

Gösta Andersson
Ersättare i Valnämnden

Thord Andersson
Suppleant i Örebrokompaniet AB

Johan Arenius
1:e vice ordförande i Vård- och omsorgsnämnd öster

Behcet Barsom
Ordförande I Kulturnämnden
Ledamot i Förebyggandet rådet
Ledamot i regionalt specifikt samverkansråd för kultur

George Barsom
Ordförande i nämnden för funktionshindrade
Ledamot i kommunala Tillgänglighetsrådet

IngaLill Bergensten
Presidieledamot i programnämnd samhällsbyggnad

Marianne Björk
Ersättare i Vård- och omsorgsnämnd öster

Lennart Bondesson
Ledamot i FOA-kommitten
Kommunalråd
Ledamot i Kommunfullmäktige
1:e vice ordförande i Kommunstyrelsen
Ordförande i kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt
Ledamot i Krisledningsutskottet
Ledamot i Gustavsvik Resort AB
Ledamot i Örebro Rådhus AB
Ordförande i Örebroporten Fastigehter AB
Ledamot Örebroporten Förvaltning AB
Ledamot i Mälardalsrådet
Ledamot i regionalt samverkansråd
Ledamot i samrådsorgan för kommunen och det civila samhället

Arne Christianson
1:e vice ordförande i Valmänden

Per Danielsson
Ledamot i Vård- och omsorgsnämnd väster

Verde Demir
Nämndeman Tingsrätten

Irfan Doganson
Ersättare i Tekniska nämnden

Birgitta Eklund
Ersättare i Kulturnämnden

Elin Enes
Ledamot i Vård- och omsorgsnämnd öster

Agne Ericsson
Ersättare i Socialnämnd öster

Lars-Ruben Fahlström
Ledamot i Gymnasienämnden

Erica Gidlöf
Ersättare i Vård- och omsorgsnämnd väster

Anders Hagström
Ledamot i Kommunfullmäktige
Ordförande Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
Suppleant i Kumbro Utveckling AB
Ersättare i Kommunalförbundet Nerikes Brankår
Ledamot i Samordningsförbundet Finsam i Örebro

Conny Harrysson
Ledamot i Örebrobostäder
Ledamot i ÖBO Omsorgsfastigheter AB

Anna-Maria Hedin
Ledamot i Kulturnämnden

Marie Holm
Ledamot i Västerporten fastigheter i Örebro AB

Christina Håkansson
Ledamot i KumBro Stadsnät AB
Ersättare vård- och omsorgsnämnd öster

Bengt Isacsson
Ersättare i Landsbygdsnämnden

Nils Jakobsson
Erästtare i programnämnd social välfärd

Marlene Jörhag
Ledamot i Kommunfullmäktige
Ersättare i Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt
Ledamot i Programnämnd barn och utbildning
Ledamot i Grundskolenämnden

Nadeje Kaniki
Ersättare i Miljönämnden

Sonja Kurt
Ersättare i Programnämnd barn och utbildning
Ledamot i Gymnasienämnden

Magnus Lagergren
Ledamot i Landsbygdsnämnden

Maria Landh
Ersättare i Gymnasienämnden

Sven Landh
Ledamot i Stadsrevisionen

Jonas Levis
Ersättare Fritidsnämnden

Jan Lindéh
Nämndeman i tingsrätten

Rasmus Lundin
Ersättare i Förskolenämnden

Marie Magnusson
Ordförande i Förskolenämnden

Linda Makris
Ledamot i Förskolenämnden

Sara Maxe
Presidieledamot i programnämnd social välfärd
1:e vice ordförande i Socialnämnd öster
Ledamot i Jämställdhetsdelegationen

Lars O Molin
Ersättare i Kommunfullmäktige
Ledamot i Kumbro vind AB
Ledamot i Örebro Läns Flygplats AB
Ledamot i Sundbergska donationsfonden
Vigselförrättare

Fredrik Norrström
Ersättare i Nämnden för funkationshindrade

Febro Oktay
Ersättare i Socialnämnd väster

Owe Ranebäck
Ledamot i Socialnämnd väster

Ulrika Schortz
Ersättare i Byggnadsnämnden

Malin Silén
Erästtare i Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Sigvard Sundkvist
Ledamot i Föreningsutskottet (social välfärd)
1:e vice orförande i Överförmyndarnämnden

Gunvor Sundmark
Erästtare i kommunala pensionärsrådet
Vigselförättare

Björn Sundström
Ledamot i Byggnadsnämnden

Håkan Stålbert
Ledamot tekniska nämnden

Johan Svanberg
Ledamot i Fritidsnämnden

Anna Theodossiou
Ersättare Programnämnd samhällsbyggnad

Göran Wall
Nämndeman i tingsrätten
Ersättare i Grundskolenämnden

Gunn Öjebrandt
Ordförande i Länsmusiken i Örebro AB

Ricard Öjebrandt
Ledamot i Futurum fastigheter i Örebro AB