• Våra förtroendevalda

  Lilla Alkman
  1:e vice ordförande i Miljönämnden
  Ersättare i Örebro läns miljö- och naturvårdsråd

  Annika Andersson
  Nämndeman i tingsrätten

  Gösta Andersson
  Ersättare i Valnämnden

  Thord Andersson
  Suppleant i Örebrokompaniet AB

  Johan Arenius
  1:e vice ordförande i Vård- och omsorgsnämnd öster

  Behcet Barsom
  Ordförande I Kulturnämnden
  Ledamot i Förebyggandet rådet
  Ledamot i regionalt specifikt samverkansråd för kultur

  George Barsom
  Ordförande i nämnden för funktionshindrade
  Ledamot i kommunala Tillgänglighetsrådet

  IngaLill Bergensten
  Ersättare programnämnd samhällsbyggnad

  Marianne Björk
  Ersättare i Vård- och omsorgsnämnd öster

  Lennart Bondesson
  Ledamot i FOA-kommitten
  Kommunalråd
  Ledamot i Kommunfullmäktige
  1:e vice ordförande i Kommunstyrelsen
  Ordförande i kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt
  Ledamot i Krisledningsutskottet
  Ledamot i Gustavsvik Resort AB
  Ledamot i Örebro Rådhus AB
  Ordförande i Örebroporten Fastigehter AB
  Ledamot Örebroporten Förvaltning AB
  Ledamot i Mälardalsrådet
  Ledamot i regionalt samverkansråd
  Ledamot i samrådsorgan för kommunen och det civila samhället

  Arne Christianson
  1:e vice ordförande i Valmänden

  Per Danielsson
  Ledamot i Vård- och omsorgsnämnd väster

  Verde Demir
  Nämndeman Tingsrätten

  Irfan Doganson
  Ersättare i Tekniska nämnden

  Birgitta Eklund
  Ersättare i Kulturnämnden

  Elin Enes
  Ledamot i Vård- och omsorgsnämnd öster

  Agne Ericsson
  Ersättare i Socialnämnd öster

  Lars-Ruben Fahlström
  Ledamot i Gymnasienämnden

  David Gelinder
  Presidieledamot programnämnd samhällsbyggnad

  Erica Gidlöf
  Ersättare i Vård- och omsorgsnämnd väster

  Anders Hagström
  Ledamot i Kommunfullmäktige
  Ordförande Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
  Suppleant i Kumbro Utveckling AB
  Ersättare i Kommunalförbundet Nerikes Brankår
  Ledamot i Samordningsförbundet Finsam i Örebro

  Conny Harrysson
  Ledamot i Örebrobostäder
  Ledamot i ÖBO Omsorgsfastigheter AB

  Anna-Maria Hedin
  Ledamot i Kulturnämnden

  Marie Holm
  Ledamot i Västerporten fastigheter i Örebro AB

  Christina Håkansson
  Ledamot i KumBro Stadsnät AB
  Ersättare vård- och omsorgsnämnd öster

  Bengt Isacsson
  Ersättare i Landsbygdsnämnden

  Nils Jakobsson
  Erästtare i programnämnd social välfärd

  Marlene Jörhag
  Ledamot i Kommunfullmäktige
  Ersättare i Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt
  Ledamot i Programnämnd barn och utbildning
  Ledamot i Grundskolenämnden

  Nadeje Kaniki
  Ersättare i Miljönämnden

  Sonja Kurt
  Ersättare i Programnämnd barn och utbildning
  Ledamot i Gymnasienämnden

  Magnus Lagergren
  Ledamot i Landsbygdsnämnden

  Maria Landh
  Ersättare i Gymnasienämnden

  Sven Landh
  Ledamot i Stadsrevisionen

  Jonas Levis
  Ersättare Fritidsnämnden

  Jan Lindéh
  Nämndeman i tingsrätten

  Rasmus Lundin
  Ersättare i Förskolenämnden

  Marie Magnusson
  Ordförande i Förskolenämnden

  Linda Makris
  Ledamot i Förskolenämnden

  Sara Maxe
  Presidieledamot i programnämnd social välfärd
  1:e vice ordförande i Socialnämnd öster
  Ledamot i Jämställdhetsdelegationen

  Lars O Molin
  Ersättare i Kommunfullmäktige
  Ledamot i Kumbro vind AB
  Ledamot i Örebro Läns Flygplats AB
  Ledamot i Sundbergska donationsfonden
  Vigselförrättare

  Fredrik Norrström
  Ersättare i Nämnden för funkationshindrade

  Febro Oktay
  Ersättare i Socialnämnd väster

  Owe Ranebäck
  Ledamot i Socialnämnd väster

  Ulrika Schortz
  Ersättare i Byggnadsnämnden

  Malin Silén
  Erästtare i Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

  Sigvard Sundkvist
  Ledamot i Föreningsutskottet (social välfärd)
  1:e vice orförande i Överförmyndarnämnden

  Gunvor Sundmark
  Erästtare i kommunala pensionärsrådet
  Vigselförättare

  Björn Sundström
  Ledamot i Byggnadsnämnden

  Håkan Stålbert
  Ledamot tekniska nämnden

  Johan Svanberg
  Ledamot i Fritidsnämnden

  Anna Theodossiou
  Ersättare Programnämnd samhällsbyggnad

  Göran Wall
  Nämndeman i tingsrätten
  Ersättare i Grundskolenämnden

  Gunn Öjebrandt
  Ordförande i Länsmusiken i Örebro AB

  Ricard Öjebrandt
  Ledamot i Futurum fastigheter i Örebro AB