Nu höjer vi friskvårdsbidraget för Örebro kommuns medarbetare 

Idag presenterade den politiska majoriteten i Örebro kommun en satsning på personalen i budget för 2018. Friskvårdsbidraget höjs från dagens 1000 kronor till 1300 kronor per medarbetare och år. Det nya friskvårdsbidraget börjar gälla från och med den 1 januari 2018.

– Vi vill hitta vägar för att underlätta för alla som vill ägna sig åt friskvård. Tidigare har vi infört förmånscykel, en succé för våra anställda. Höjt friskvårdsbidrag är nästa naturliga steg för att värna personalens fysiska och psykiska hälsa, säger Lennart Bondeson (KD), kommunalråd.

– Vi värnar om våra medarbetare och strävar hela tiden efter att vara en attraktiv arbetsgivare. Det är glädjande att vi kan göra en viktig satsning på personalen i årets budget, det förtjänar de verkligen, säger Kenneth Nilsson (S), kommunalstyrelsens ordförande.

– Vi vet att många arbetar hårt i våra verksamheter och vi vill självklart att de ska ha få mer möjligheter att röra sig på sin fritid. Det här är också ett led i att minska sjukfrånvaron och öka frisknärvaron i hela kommunen, säger Per-Åke Sörman (C), kommunalråd.


Trygghetssatsningar, 100 nya kolloplatser för barn och lördagsöppet på fritidsgårdar


Läs mer

Marlene och Lennart – valda att dela ledarskapet för KD Örebro!


Läs mer

39 nya miljoner till satsningar på en tryggare välfärd


Läs mer

Förslag på delat politiskt ledarskap för KD i Örebro!


Läs mer

Örebro kommuns ekonomi stärkt i ny prognos


Läs mer

Glädjande besked – Glanshammars torg rustas upp


Läs mer

Konstnärlig utsmyckning i tunnlar


Läs mer

Örebro kommun förändrar valfrihetssystemet inom omvårdnadstjänster


Läs mer

20 miljoner till bredbandsutbyggnad i Örebro kommun


Läs mer

Ny trädpolicy för ett grönare Örebro


Läs mer