• Trygghet och hästar

  Idag har vi presenterat två bra satsningar. En satsning på ökad trygghet och en på förbättrade förutsättningar för ridsporten.

  – Detta är ett mycket glädjande besked för Örebros ridsport. Det nya ridhuset kommer bli en modern anläggning med läktare. Det kommer också att vara tillgänglighetsanpassat efter dagens standard för att alla ska känna sig inkluderade, säger Lennart Bondeson (KD) kommunalråd.

  – Centrumvärdarna gör ett fantastiskt jobb. Skadegörelsen har minskat och trygghet har ökat efter att de tillsattes. Det är angeläget att de finns kvar och kan fortsätta arbetet i några av våra stora bostadsområden. Det är extra roligt att Centrumvärdarna bygger på medborgarengagemang i de områden som berörs, säger Lennart Bondeson (KD), kommunalråd.

  Ett nytt ridhus och upprustningen av ett stall i Karlslund. Den totala summan är 11 miljoner och projekteringen av ridhuset påbörjas under 2018. Örebro Fältrittklubb är de som bedriver verksamheten i Karlslunds ridhus. I verksamheten ingår bland annat ridskola, klubbtävlingar och officiella tävlingar. Det nya ridhuset innebär att Örebro Fältrittklubb får bättre förutsättningar att utveckla den pedagogiska verksamheten.

  – Satsningarna på ridsporten är viktiga för Karlslunds och Örebros fortsatta utveckling.  Vi vet att Örebro Fältrittklubb varit trångbodda i nuvarande ridhus samtidigt som de ökat sin verksamhet stadigt sedan 2013. Det här är en efterlängtad satsning för att Örebro Fältrittklubb ska kunna höja kvalitén på nuvarande verksamhet, men också utöka verksamheten vid behov, säger Kenneth Nilsson (S) kommunstyrelsens ordförande.

  – Ridsporten är en viktig del av Örebros föreningsliv som engagerar många örebroare. Det känns extra kul att vi kan satsa på en verksamhet som engagerar många tjejer i kommunen. En satsning på hästnäringen har potential att skapa fler arbetstillfällen, säger Lennart Bondeson (KD) kommunalråd.

   

   

  Det ska vara tryggt att bo i Örebro. Tillsammans med Polisen ska kommunen under nästa år utveckla arbetet med så kallade Medborgarlöften, en samverkan för att stävja brott och öka tryggheten i Örebro kommun.  Dessutom permanentar nu kommunledningen stödet på fyra miljoner kronor till centrum- och idrottsplatsvärdar som bidragit till minskad skadegörelse och ökat tryggheten i kommunen. Fler fältassistenter kommer även att anställas för att öka det förebyggande arbetet kring ungdomar.

  – Örebro kommun och polisen har idag en bra lägesbild över vilka problem som finns och vi ska därför med gemensamma krafter arbeta intensivare för att lösa dem. Under 2018 ska ett arbete riktat mot ungdomar i utsatta miljöer påbörjas och vi ska utveckla medborgarlöftena i Örebro kommun. Polisen är väldigt nöjda över hur vi samverkar idag, vi vill därför från båda parter bygga vidare på det, säger Kenneth Nilsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

  – Fältgruppen finns där tonåringarna finns, såväl dagtid som kvällar och helger, för att identifiera de som riskerar att fara illa och vara stöd för dem som vill och behöver. Fältgruppen kan med vår satsning växla upp det förebyggande arbetet tillsammans med civila samhället genom exempelvis Örebroandan och bygga förtroende mellan ungdomar och vuxenvärlden, säger Per-Åke Sörman (C), kommunalråd.