• Vår politik

    Vårt kommunala handlingsprogram för perioden 2015-2018 hittar du här. I det dokumentet beskriver vi Kristdemokrater vad vi vill göra politiskt innevarande mandatperiod.