Vi fortsätter satsa på föreningslivet

Idag beslutar Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt att öka stödet till Föreningarnas hus med 100 000 kronor. Det innebär att stödet för 2018 totalt uppgår till 2.4 miljoner kronor.

– Civilsamhället är en avgörande pusselbit i att bygga ett gott samhälle. I de gemenskaper som civilsamhället erbjuder växer vi som människor, vi möter nya världar och idéer. Det är därför mycket viktigt att vi fortsätter förbättra förutsättningarna på många olika sätt, bland annat att möjliggöra drift och utveckling av Föreningarnas hus, säger Lennart Bondeson (KD) kommunalråd med ansvar för civilsamhällesfrågor.

Föreningarnas hus drivs av Örebro föreningsråd som är en paraplyorganisation med cirka 180 medlemsföreningar. Mottot för verksamheten är att bygga broar mellan föreningar och enligt stadgarna ska de främja utvecklingen av det lokala föreningslivet i Örebro kommun, verka för att goda förutsättningar för föreningslivet skapas, väcka debatt samt påverka samhällsutvecklingen.

Föreningarnas hus är lokaliserat till Slottsgatan 13A och erbjuder en fysisk mötesplats om 2 400 kvm med föreningskontor, verksamhets- och aktivitetslokaler, studie- och mötesrum, konferensrum, café och kontorsservice med personal som möter, råder och hjälper. Den verksamhet som drivs i huset av Örebro Föreningsråd innebär aktiviteter som främjar föreningslivet i Örebro kommun genom att stötta, utbilda och inspirera föreningarnas funktionärer, ledare och medlemmar till att utveckla sina respektive verksamheter med avseende på innehåll, demokratiska former och medinflytande, tillgänglighet, mångfald och mänskliga rättigheter.

– Vi värdesätter civilsamhällets insats i Örebro kommun. När vi bygger ut välfärden i en mycket hög takt är det viktigt att vi inte glömmer bort att stödja även andra delar som gör att samhället fungerar. Örebro är och ska vara en kommun med ett levande civilsamhälle, säger Kenneth Nilsson (S) kommunstyrelsens ordförande.

– Vi vet att civilsamhället gör en viktig insats i det förebyggande arbetet. Barn och ungdomar som är föreningsaktiva känner sig i större utsträckning inkluderade i samhället. Både ur ett hälsofrämjande och ett brottsförebyggande perspektiv är det bra att stärka upp civilsamhället och föreningslivet, säger Per-Åke Sörman (C) kommunalråd

 


Trygghetssatsningar, 100 nya kolloplatser för barn och lördagsöppet på fritidsgårdar


Läs mer

Marlene och Lennart – valda att dela ledarskapet för KD Örebro!


Läs mer

39 nya miljoner till satsningar på en tryggare välfärd


Läs mer

Förslag på delat politiskt ledarskap för KD i Örebro!


Läs mer

Örebro kommuns ekonomi stärkt i ny prognos


Läs mer

Glädjande besked – Glanshammars torg rustas upp


Läs mer

Konstnärlig utsmyckning i tunnlar


Läs mer

Örebro kommun förändrar valfrihetssystemet inom omvårdnadstjänster


Läs mer

20 miljoner till bredbandsutbyggnad i Örebro kommun


Läs mer

Ny trädpolicy för ett grönare Örebro


Läs mer