Ett samhälle måste bygga på gemensamma värderingar

ewa värderingar
Nerikes Allehandas ledare lördagen den 9 juli skriver om att ”svenska värderingar” dyker upp som politiskt modeord och skriver att det egentligen inte säger något konkret vad politikerna menar.

Kristdemokraterna är det parti som under hela sin historia har talat om värdet av värderingar och behovet av en gemensam etik. När Alf Svensson under sin första period i riksdagen började tala om etik, avbröt talmannen honom med tillrättavisande t att etik och politik inte hörde ihop. Jag är tacksam till Alf Svensson att han inte gav upp utan ständigt förde upp behovet av etik, i alla sammanhang. Nu börjar även andra vakna. Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch-Thor har länge talat om en värderingskris och så vitt jag vet inte talat om specifika svenska värderingar utan värderingar utifrån kristdemokratisk synpunkt. Kristdemokratin är värdeorienterat. Det betyder att det är en politik som drivs med människovärdet och de etiska grundvärdena i centrum. Läs mer

Kristdemokraterna vill skydda Vättern

Skydda dricksvattnet

Kristdemokraterna har genom åren arbetat hårt för att skydda vårt dricksvatten från Vättern i olika kommuner runt sjön. Försvaret planerar att öka antalet skjutningar över området till 69 000 skott per år.
– Det är under all kritik att skjuta missiler i vårt dricksvatten. Vi är många, i flera kommuner runt Vättern, som får dricksvatten från denna fina sjö. Vi har, tillsammans med övriga partier i Askersunds kommun, beslutat att överklaga beslutet. Flera kommuner runt Vättern har också överklagat beslutet, bl. a. Motala, säger Erling Johansson, Kristdemokratisk gruppledare i Askersund.

Läs mer

Kristdemokratisk motion får genomslag i Lindesberg

Ingrid Åberg får äntligen sin idé genomförd.

Ingrid Åberg får äntligen sin idé genomförd.

Efter drygt tio års arbete har Ingrid Åberg (KD) fått igenom sitt förslag om en ställplats för husbilar i Lindesberg. Som husvagnsägare hade hon själv sett ett behov av att göra staden mer attraktiv för campingturister.

– Vad vi såg då var att det inte fanns någon plats för husbilar eller husvagnar för de som ville titta på Lindesberg, säger hon.
Trägen vinner, som det brukar heta, och Ingrid Åberg har under årens lopp pratat med både majoritetspartier och kommunchef för att driva frågan framåt, något som tagit tid. Igår onsdag invigdes äntligen ställplatsen med en kombination av husvagnsplatser och uppställningsplatser vid Tempelbacken i Lindesberg. Tyvärr ligger det en bit ifrån centrum, men ställplatsen är nu ett samarbete mellan kommunen och den närliggande golfbanan där marken är kommunens och där driften sköts av golfbanan.
Ingrid Åberg är glad att kommunen nu äntligen fått till en ställplats, även om hon tycker den har blivit lite undanskymd.
– Det är en vacker plats, men nu behövs fler skyltar för att fler ska hitta dit, säger Ingrid Åberg.
  

Miljödebatt i riksdagen

IdaLars-Axel_utan_bakgrund_liteng debatterade Lars-Axel Nordell Miljöpolitiken i riksdagen. Bland annat underströk han vikten av FN:s gröna klimatfond.

Klimatförändringarna är vår tids största utmaning och kräver såväl regionala, nationella som globala lösningar. Vårt beroende av fossila bränslen är både en belastning på hälsa och miljö och samtidigt en säkerhetspolitisk risk.

När jordens medeltemperatur ökar drabbas utvecklingsländerna särskilt hårt av torka, jorderosion, översvämningar, parasiter och utbredning av tropiska sjukdomar.

De rika länderna måste gå före av etiska skäl eftersom vi har ansvar för den absolut största delen av de utsläpp som gjorts och görs, men också för att visa att det är möjligt att ställa om ekonomin.

Kristdemokraterna vill säkra den av FN beslutade gröna klimatfondens långsiktiga förutsättningar. Fonden finansierar klimatprojekt i utvecklingsländerna.

Mer från debatten finns att läsa här.

Fler besöker Örebro konserthus

Konserthus

 

 

 

 

 

 

”Stolt och glad! Det är extra inspirerande att vara styrelseordförande när vi får så konkreta bevis för att vi når fler människor. Delad glädje är dubbel glädje!”

Det säger Gunn Öjebrandt (KD), styrelseordförande i Länsmusiken, med anledning av  SVT Nyheter Örebros reportage om att fler och fler besöker Örebro konserthus.

Marknad i Hällefors

KD Hällefors Kristdemokraterna i Hällefors deltog förra helgen på marknad och delade ut tidningen vardagsliv, pratade och serverade god dryck.