Nu blir Region Örebro län Faritradediplomerad

Den 26 april 2016 bifölls Kristdemokraternas motion att Region Örebro län ska ansöka om Fairtradediplomering. Nu har Regionens ansökan gått igenom och ska som tredje region i Sverige få diplomeras.

– Jag är jätteglad att motionens intentioner blir verklighet. Nu ger vi våra medmänniskor runt om i världen möjlighet att ta sig ur fattigdom. Som den stora aktör vi i Regionen är kan vi inte bara tänka på oss själva, utan måste utmana oss att tänka på konsekvenserna av vårt agerande med ett etiskt förhållningssätt, menar motionären Elin Enes, ledamot i Regionfullmäktige (KD).

Sedan mars 2015 erbjuder organisationen Fairtrade Sverige diplomering av regioner och landsting. En diplomering innebär att regionen aktivt arbetar för att köpa allt fler produkter som producerats under bra arbetsvillkor. Fairtradeprodukter får en extra premie till producenterna för demokratiutveckling. I många fall investeras premien i att stärka skolor och sjukhus i samhället.

– Nu kommer Regionen ta ett ännu större ansvar för de upphandlingar som genomförs, och föregår med ett gott exempel för både länets kommuner och medborgarna. Det är ett socialt ansvar vi måste ta, och jag hoppas att allt fler privatpersoner också väljer att ta det, fortsätter Enes.

– Dessutom känns det väldigt uppmuntrande att Regionen ska arbeta för att förbättra det sociala och etiska ansvarstagandet just nu, när det kan kännas som att världen står i brand. Alla insatser för att förbättra livsvillkoren för vår nästa är ett steg i rätt riktning, avslutar Enes.

Elin Enes, ledamot i Regionfullmäktige (KD).