Partidistriktsstyrelse

Ordförande
Bo Rudolfsson (Regionpolitiker och kommunstyrelsens ordförande i Laxå kommun)
bo.rudolfsson@kristdemokraterna.se
Mobil: 070 – 580 93 92

1:e v. Ordförande
Anna Blomqvist

anna_typ@hotmail.com

2:e v. Ordförande
Lars-Axel Nordell (Riksdagsledamot)
lan@kristdemokraterna.se
Mobil: 070 – 770 83 10

Ledamöter

Jonas Hansen, Lekeberg, jonas.hansen@kristdemokraterna.se
Christina Håkansson, Örebro, christina.hakansson@kristdemokraterna.se
Anders Hagström, Örebro,
anders.hagstrom@kristdemokraterna.se
Lilla Alkman, Örebro, lilla.alkman@kristdemokraterna.se
Per Danielsson, Örebro, per.danielsson@kristdemokraterna.se
Sten Jonsson, Karlskoga, sten.jonsson@kristdemokraterna.se
Per Schmidt, Hällefors, per.schmidt@kristdemokraterna.se
Klas Engholm, Nora, info@vissboda.se
Johan Arenius, Örebro, johan.arenius@kristdemokraterna.se
Margareta Andergard, andergard@hotmail.se 

Ledamöter från associerat förbund

KDU
Johan Svanberg, Örebro (KDU) johan.svanberg@kdu.se
Albin Hellström, Örebro (ersättare KDU) albin.hellstrom@kdu.se

KD-S
Lars O Molin, Örebro, lars.o.molin@kristdemokraterna.se
Conny Harrysson, Örebro, conny.harrysson@kristdemokraterna.se

KD-K
Elin Enes, Örebro, elin.enes@kristdemokraterna.se
Sara Maxe, Örebro, sara.maxe@kristdemokraterna.se