KDU: Viktigt med de små gemenskaperna

johan-naNA:s ledare den 3 november menar att individen ska sättas framför familjen och att politiken alltid först ska se till individen, men vi unga kristdemokrater menar att de små gemenskaperna och främst familjen är minst lika viktiga som den enskilda människan. Genom att endast hänvisa människan som individ missar vi själva idén med att vara människa. En människa är ingen enskild enhet utan ständigt kopplad till olika sammanhang och nätverk.

Läs mer

Varje person har ett okränkbart värde

Lars Ströman har en rapp penna och oftast en mycket god analytisk förmåga, dock inte i detta fall, därför måste vi få reagera över ledaren i Nerikes Allehanda den 3 november om familjen. Det är förvånande att Ströman inte känner till den kristdemokratiska ideologin, som sätter personen i sitt livssammanhang, dvs de små gemenskaperna, familjen, föreningen, grannskapet med flera.

Ledaren tar upp den nybildade tankesmedjan ”Familjen först” med Alf Svensson i spetsen, där ledarskribenten medvetet missleder läsaren genom egna övertolkningar. Tankesmedjan är ett initiativ fristående från partiet, men vi upplever kritiken i ledaren som en kritik mot Kristdemokratisk ideologi.

Om varje människa/barn är en unik person med ett okränkbart värde, som Kristdemokraterna anser, så kan man inte tolka Kristdemokraternas familjepolitik som den tolkas i ledaren. Kristdemokraterna hänvisar ofta till ofullkomlighetsprincipen, ingen är fullkomlig och naturligtvis är inte heller någon familj fullkomlig. Men det trodde vi att liberala ledarskribenter hade förstått. Läs mer

lanet-runt-3-2016

Länet Runt 3/2016 – klicka på bilden och läs!

Alliansens budget med verksamhetsplan för Region Örebro län 2017

På Regionstyrelsen idag (19/10) presenterades Alliansens budget med verksamhetsplan för Region Örebro län 2017.

alliansen

Alliansens oppositionsråd. Från vänster: Ewa Sundkvist (KD), Katarina Tolgfors (M), Ola Karlsson (M), Torbjörn Ahlin (C), Anna Ågerfalk (L)

Budgeten i sin helhet hittar du här:
verksamhetsplan-med-budget-2017-alliansen

Nedan kan du se en kort sammanfattning av de utmaningar, strategier och satsningar som Alliansen lyfter.

Vi utvecklar Region Örebro län
Alliansen lägger en budget för ett växande och välmående län där den som är sjuk ska kunna få vård i tid. Alliansen gör extra satsningar på sjukvården, nyföretagandet och på den förebyggande vården. Det krävs både kortsiktiga och mer strategiska och långsiktiga lösningar för att komma till rätta med sjukvårdens problem. Region Örebro län (RÖL) måste snabbt korta vårdköerna och samtidigt utveckla sjukvården. Det kräver ordning och reda i ekonomin och en tydligare styrning, men mindre detaljstyrning. Alliansen litar på vårdens medarbetare. Idag är det för mycket detaljstyrning, nästan ner på plåsternivå. RÖL måste ge de som arbetar i verksamheterna mer tid att möta patienterna så att kompetensen används rätt och kvaliteten i vården höjs.

Alliansen ser en mängd utmaningar inför framtiden, både på kort och på lång sikt. För att klara framtidens utmaningar krävs genomgripande strategier.

En region med kraft att utveckla vården
Vårdens största uppgift är att ge patienterna en kvalitativ, god och säker vård på rätt vårdnivå med bästa möjliga effektivitet. Hög kvalitet innebär lägre kostnader. Förebyggande folkhälsoarbete krävs för att reducera framtida välfärdskostnader.

  • 20 miljoner kr tillförs för att förstärka primärvården
  • 5 miljoner kr avsätts för att förstärka USÖ och möjligheterna att sälja vård
  • 10 miljoner kr avsätts för arbetet med bättre vård till sjuka äldre
  • 5 miljoner kr avsätts för arbetet med att förebygga ohälsa och förbättra patientsäkerheten
  • 5 miljoner kr avsätts för arbetet med att skapa karriärtjänster för specialistsjuksköterskor
  • 10 miljoner kr avsätts för nyinvesteringar i medicinsk teknik

En region utan köer i vården
Vår målsättning är en vård utan köer. Alla ska få den vård de behöver, när de behöver den.

  • 10 miljoner kr avsätts för arbetet med att klara vårdgarantins krav
  • 5 miljoner kr avsätts för arbetet med att utveckla området e-hälsa

En region där vårdval och valfrihet växer
Fler vårdgivare är positivt för vårdens kvalitet. Regelverket ska göra det möjligt att utöka utbudet av vårdgivare inom såväl primärvården som den öppna specialistvården, vilket ökar tillgängligheten och skapar möjligheter att välja vårdgivare. Det behöver också finnas större flexibilitet för vårdcentraler av olika storlek.

  • 10 miljoner kr avsätts för arbete med att öppna för LOV inom fler områden

En region av företagsamhet
För att klara framtidens sjukvårdskostnader krävs en hållbar tillväxt och för det krävs ett gynnsamt företagsklimat. Samverkan mellan RÖL, universitetet, näringsliv och civila samhället behöver utvecklas. I arbetet att stimulera företagsklimatet är det angeläget att inkludera de gröna näringarna.

  • 5 miljoner kr avsätts för att förstärka arbetet med nyföretagande i länet och för att stärka länets kulturinstitutioner

En region på väg framåt
Infrastrukturen är ett redskap för att utveckla länet, skapa möten och nya samarbeten. Att binda samman Stockholm-Oslo ger möjlighet till sådan utveckling. Bredband på landsbygden är en digital infrastruktur som ska finnas tillgänglig i hela länet.

Sundkvist kommenterar socialdemokratiska avhopp

Idag, torsdagen den 13 oktober meddelade både Regionstyrelsens ordförande Marie-Louise Forsberg-Fransson (S) och Regionrådet Jenny Steen (S) att de avgår.Ewa_Sundkvist

– Man blir alltid lika överraskad efter sådana här besked, men kanske jag ändå inte är helt förvånad, kommenterar Ewa Sundkvist, oppositionsråd (KD).

Forsberg-Fransson har varit ordförande för landstingsstyrelsen/regionstyrelsen i 12 år.

– Marie-Louise Forsberg Fransson har dragit ett tungt lass i Region Örebro län. Ibland ett onödigt tungt lass med en oerhörd mängd uppdrag, lite för många kanske. Men ingen kan påstå något annat än att hon alltid varit väl påläst och har stor kunskap om Regionens arbete. Det kommer att bli svårt att hitta ersättare för socialdemokraterna.
Jag önskar både Marie-Louise och Jenny lycka till i framtiden, avslutar Sundkvist.

Alliansen motionerar: Inför fritt val av hjälpmedel

img-4363– Inför fritt val av hjälpmedel i Region Örebro län, det säger Ola Karlsson, moderat oppositionsråd i Region Örebro län. Med rätt hjälpmedel ökar både livskvaliteten och självständigheten.

– Vi vill att valfriheten kring hjälpmedel ska öka, säger Elin Enes, Kristdemokraterna. Behov och förutsättningar varierar mellan olika personer. En eller ett par lösningar kan inte passa alla.

– Det handlar om att själv kunna påverka sin vardag, säger Torbjörn Ahlin, oppositionsråd för Centerpartiet. Funktionsnedsatta ska så långt det är möjligt kunna leva som andra.

– Det handlar om att personer med funktionsnedsättning ska kunna ta del av ett större utbud av hjälpmedel än det som Regionen kan erbjuda, säger Anna Ågerfalk, oppositionsråd för Liberalerna. Forskning, innovationer och utveckling gör att nya och mer avancerade hjälpmedel hela tiden blir tillgängliga.

Regionen erbjuder idag via Centrum för hjälpmedel ett genomtänkt basutbud av hjälpmedel. Det är en viktig funktion men det finns ingen anledning till att Regionens invånare inte ska kunna ta del av ett bredare utbud. Vårt förslag innebär att om en brukare vill ha ett hjälpmedel utanför basutbudet får brukaren en rekvisition och kan köpa det hjälpmedel som passar från den öppna marknaden genom att själv betala eventuell mellanskillnad. Då brukaren äger hjälpmedlet ansvarar brukaren för dess hantering och skötsel.

Fritt val av hjälpmedel har redan införts i flera landsting runt om i landet, och har har fallit ut väl. Det har till exempel införts i Stockholms läns landsting, där brukare och förskrivare går igenom behovet av hjälpmedel. Därefter bedömer förskrivaren om fritt val är lämpligt i det enskilda fallet.

Höstmarknad i Hällefors

I helgen deltog Kristdemokraterna i Hällefors på höstmarken för att prata politik. På marknaden samlades också pengar in till Världens barn!hallefors-2 hallefors-1

 

 

Större regioner – ett steg i rätt riktning

Kristdemokraterna i Region Örebro län stödjer inrättandet av färre och större regioner i Sverige. På det sättet minskar vi antalet administrativa gränser som många gånger har spelat ut sin roll. Dessutom behövs det en kraftig regional samhällsorganisation som kan möta framtidens utmaningar när det gäller tillväxt, sysselsättning och hälso- och sjukvård.

Subsidiaritetsprincipen
Subsidiaritetsprincipen är en central del av den kristdemokratiska ideologin. Kristdemokraterna eftersträvar att beslut ska fattas på den mest ändamålsenliga nivån. Läs mer