Våra politiker

SVERIGES RIKSDAG
Lars-Axel Nordell, ledamot i Miljö- och Jordbruksutskottet, talesperson inom miljöområdet, lan@kristdemokraterna.se
070-770 83 10
https://www.facebook.com/larsaxel

REGIONSTYRELSEN
Behcet Barsom, ordinarie ledamot, regionråd
behcet.barsom@kristdemokraterna.se 073-077 77 36
Elin Adebo, ersättare, politisk sekreterare,
elin.adebo@kristdemokraterna.se 019-602 74 96

REGIONFULLMÄKTIGE
Bo Rudolfsson, ordinarie ledamot, bo.rudolfsson@kristdemokraterna.se
Elin Adebo, ordinarie ledamot, elin.adebo@kristdemokraterna.se
Magnus Lagergren, ordinarie ledamot, magnus.lagergren@kristdemokraterna.se
Ewa Sundkvist, ordinarie ledamot, ewa.sundkvist@kristdemokraterna.se

Ersättare för Bo Rudolfsson:
Anne-Marie Nilsson, Lekeberg
Bengt Eklund, Karlskoga
Silvia Östersjö, Örebro

Ersättare för Ewa Sundkvist, Elin Adebo och Magnus Lagergren:
Margareta Ehnfors, Örebro
Per Schmidt, Hällefors
Gunbritt Lindén Parsmo, Nora

Valberedningen
Elin Adebo, ledamot

Demokratiberedningen
Elin Adebo, ledamot,

Patientnämnden
Gunvor Sundmark, ersättare, gunvor.sundmark@kristdemokraterna.se

Fokusbredningen för folkhälsa
Margareta Ehnfors, ledamot, margareta.ehnfors@kristdemokraterna.se

Fokusberedningen för habilitering, hjälpmedel och folktandvård
Elin Adebo, ledamot, elin.adebo@kristdemokraterna.se

Fokusberedning för närsjukvård
Bengt Eklund, ersättare

Fokusberedning för specialistvård och högspecialiserad vård
Ewa Sundkvist, ledamot

Fokusberedning för klinisk forskning och utbildning
Margareta Ehnfors, ledamot

Gemensam nämnd för företagshälsa och tolkförmedling
Kent Hiding, ledamot
Gunn Öjebrandt, ersättare, gunn.ojebrandt@kristdemokraterna.se

Pensionärsrådet
Gunbritt Lindén Parsmo, ledamot

NÄMNDEN FÖR REGIONAL TILLVÄXT
Bo Rudolfsson, bo.rudolfsson@kristdemokraterna.se
Magnus Lagergren, ersättare,  magnus.lagergren@kristdemokraterna.se

Fokusnämnd för kultur, bildning och ideell sektor
Magnus Lagergren, ledamot, magnus.lagergren@kristdemokraterna.se

NÄMNDEN FÖR SAMHÄLLSBYGGNAD OCH REGIONAL KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHET
Sven-Erik Sahlen, 2:a vice ordförande, sven-erik.sahlen@kristdemokraterna.se
Per Schmidt, ersättare, per.schmidt@kristdemokraterna.se

Fokusnämnd för miljö- och klimatfrågor
Magnus Lagergren, ledamot