Våra Politiker

Detta är en förteckning av de personer som har politiska uppdrag i Örebro län

SVERIGES RIKSDAG
Lars-Axel Nordell, ledamot i Miljö- och Jordbruksutskottet, talesperson inom miljöområdet, lan@kristdemokraterna.se

REGIONFULLMÄKTIGE
Behcet Barsom, oppositionsregionråd, behcet.barsom@kristdemokraterna.se
Bo Rudolfsson, ordinarie ledamot, bo.rudolfsson@kristdemokraterna.s
Elin Adebo, ordinarie ledamot, elin.adebo@kristdemokraterna.se
Magnus Lagergren, ordinarie ledamot, magnus.lagergren@kristdemokraterna.se

Ersättare för Ewa Sundkvist, Elin Adebo och Magnus Lagergren:
Margareta Ehnfors, Örebro
Per Schmidt, Hällefors
Gunbritt Lindén Parsmo, Nora

Ersättare för Bo Rudolfsson:
Anne-Marie Nilsson, Lekeberg
Bengt Eklund, Karlskoga
Silvia Östersjö,

Valberedningen
Elin Enes, ledamot, elin.adebo@kristdemokraterna

Demokratiberedningen
Elin Enes, ledamot, elin.adebo@kristdemokraterna.se

Patientnämnden
Gunvor Sundmark, ersättare, gunvor.sundmark@kristdemokraterna.se

REGIONSTYRELSEN
Ewa Sundkvist, ordinarie ledamot,  ewa.sundkvist@kristdemokraterna.se
Elin Adebo, ersättare, elin.adebo@kristdemokraterna.se

Fokusbredningen för folkhälsa
Margareta Ehnfors, ledamot, margareta.ehnfors@kristdemokraterna.se

Fokusberedningen för habilitering, hjälpmedel och folktandvård
Elin Adebo, ledamot, elin.adebo@kristdemokraterna.se

Fokusberedning för närsjukvård
Bengt Eklund, ersättare

Fokusberedning för specialistvård och högspecialiserad vård
Ewa Sundkvist, ledamot

Fokusberedning för klinisk forskning och utbildning
Margareta Ehnfors, ledamot

Gemensam nämnd för företagshälsa och tolkförmedling
Kent Hiding, ledamot
Gunn Öjebrandt, ersättare, gunn.ojebrandt@kristdemokraterna.se

Pensionärsrådet
Gunbritt Lindén Parsmo, ledamot

NÄMNDEN FÖR REGIONAL TILLVÄXT
Bo Rudolfsson, bo.rudolfsson@kristdemokraterna.se
Magnus Lagergren, ersättare, magnus.lagergren@kristdemokraterna.se

Fokusnämnd för kultur, bildning och ideell sektor
Magnus Lagergren, ledamot

NÄMNDEN FÖR SAMHÄLLSBYGGNAD OCH REGIONAL KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHET
Sven-Erik Sahlen, 2:a vice ordförande, sven-erik.sahlen@kristdemokraterna.se
Per Schmidt, ersättare, per.schmidt@kristdemokraterna.se

Fokusnämnd för miljö- och klimatfrågor
Magnus Lagergren, ledamot