Förtroendevalda

Förtroendevalda KD
Orsa Kommun för tiden 2015 och längst t.o.m 2018.

Bengt Åke Svahn
Kommunstyrelsen
Valberedningen till nämnder och styrelser
Dalabanans Intressenter (Ersättare)

Malin Sundin
Stiftelsen Rovdjurscentrum Grönklitt och Designtorg Trä (Ersättare)
Mora Orsa miljönämnd (Ersättare)

Lars Olof Uleander
Orsa Vatten och Avfall AB

Lars Olof Simu
Byggnadsnämnden

Barbara Sundberg
Valnämnden (Ersättare)
Nodava AB (Ersättare)

Robert Söderberg
Orsabostäder AB (Ersättare)
Orsa Lokaler AB (Ersättare)

Rolf Ström
Gode män enligt fastighetsbildningslagen (Tätortsförhållanden)