KD Piteå vill

KD Piteå vill

Kristdemokraterna värnar om familjen som är basen i samhället. Vi vill vara en röst för svaga och utsatta, sjuka och gamla. KD står för etik och moral samt värderingsfrågor. Vi ser mer till människovärdet än till börsvärdet och vi bygger vår politik på den kristna värdegrunden.

KD i Piteå vill:

Öka valfriheten i barnomsorgen. Fler män i förskolan. Höjda lärarlöner och bättre arbetsvillkor.

Filter mot porr i skolans datorer. Öppna stängda byaskolor istället för att hyra dyra baracker. Mer idrott och fysisk rörelse i skolan.

Fritidsgård för ungdomar i centrala stan i samarbete med civilsamhället för att förebygga att ungdomar hamnar i missbruk och droger. Även ute i byarna.

Ge fler arbetslösa jobb genom stöd till eget företagande, praktikplatser och lärlingsutbildningar samt socialt företagande. Integrera alla utrikesfödda.

Stötta företagare och göra det enkelt att driva företag. Det är de som skapar jobb och skatteintäkter. En levande landsbygd och strandnära tomter.

Ge äldre större frihet genom rätt att välja utförare av omsorg och leverantör av mat. Bygga nytt vård- och omsorgsboende för multisjuka. Värna miljön. Lokala kök på större enheter. Vidareutveckla demensvården. Hospiceplatser.

Behålla P-skivan under en övergångsperiod.

KD:s förstanamn till kommunfullmäktige är:

Helén Lindbäck, Helén Lindbäck
präst och gruppledare sedan 2010
Tel. 0730-48 53 86
E-post: Helen_prast(snabela)hotmail.com

Alla goda krafter bör fortsätta att samverka för ett varmt, kärleksfullt och omhändertagande Piteå. Kyrkor, kommunen och föreningslivet. Välkomna människor från andra länder och inlemma dem i gemenskapen.

Daniel Bylund, Daniel Bylund
40 år svetsare från Rosvik.
Tre barn 8, 10 och 12 år
E-post: da.bylund(snabela)gmail.com

Barnen är vår framtid. Jag vill arbeta för bättre förutsättningar för barnen, bland annat genom mindre klasser i grundskolan. Rätt och tidigt stöd till barn med särskilda behov. Varje barn är unikt och behöver få de bästa förutsättningarna under sin uppväxt och skolgång.

Anne Bjernhagen, Anne Bjernhagen
f.d. egen företagare (Annes städ) och undersköterska

Jag vill arbeta för att hjälpa alla i utanförskap. Alla bostadslösa har rätt till bostad. Alla som lever i missbruk ska ha rätt till behandling. Innan utskrivning ska de ha bostad och sysselsättning. Då kommer det att bli färre återfall.

Årsmöte

Välkommen till årsmöte för Kristdemokraterna Piteå.

Söndag den 18 februari kl 16:00, EFS-kyrkan, Malmgatan 5, Piteå

På årsmötet:
Sedvanliga förhandlingar och val
Fika

Du behöver inte anmäla dig till årsmötet och du får gärna ta med dig en vän som kan vara intresserad. Dagordning och övriga handlingar fås på mötet.