Årsmöte

Kristdemokraterna i Piteå har haft årsmöte. Medverkade gjorde riksdagsledamot Penilla Gunther som har uppdrag i arbetsmarknadsutskottet och näringsutskottet. Hon ansvarar också för integration, jämställdhet, turism och idéburna företag.

För nio år sedan hjärttransplanterades hon och därför passar det utmärkt att hon också driver frågor som rör organdonation och jämlik vård.

Fotografi med Penilla Gunther och Helén Lindbäck

Penilla Gunther och Helén Lindbäck

KD vill förstatliga sjukvården

Olika landsting har olika datasystem. Man måste slå ihop landstingen för att få bort de administrativa gränserna och en jämlik vård för alla. KD är för ett förstatligande av vården.

Allas unika och lika värde

KD är också unik med personalismen. Det betyder att se alla människors unika och lika värde. Alla ska få arbeta 100 procent av sin arbetsförmåga. Det måste vara ett socialt tänk i företagen och överallt i samhället.

Flyktingsituationen

När det gäller flyktingsituationen är det ej kris totalt sett i Sverige. Vi har möjlighet att ta emot dessa flyktingar som flyr krig och umbäranden. De kommer att vara en tillgång i framtiden. Välutbildade bör få en yrkesanpassad SFI för att snabbt komma ut i arbetslivet.

Företagande

Besöksnäringen är viktig för utvecklingen. Det beslöts att Penilla Gunther ska återkomma till Piteå till hösten och att gruppledaren Helén Lindbäck ska anordna fyra-fem företagsbesök samt lunchmöte hos växande och levande företag som vågar satsa.

Aktiviteter

I övrigt har KD haft en rik verksamhet under det gångna året. Nämnas kan utfärden med hela familjen till Jävre på Jävredagen med lotteriförsäljning samt tävling för barnen – med vinster till alla. Detta återupprepades på Föreningarnas dag i badhusparken där även Vitsippspriset utdelades.

Utbildning och styrelse

Styrelsen återvaldes och består av ordförande Richard Brännström, vice ordförande Helén Lindbäck, Olof Hammarbäck, Ingrid Nilsson, Mayvor Ekberg, Christina Lund och Helena Burvall, kassör. Till ersättare valdes Nils-Olof Nilsson och Charlotta Burman. Verksamhetsplanen för 2016 antogs och nytt är en utbildningssatsning av alla medlemmar.

Föreningarnas dag 2015

Lördag den 22 Augusti var det Föreningarnas dag i Piteå. Kristdemokraterna fanns där för att visa upp sig, anordna lekar/tävlingar samt dela ut ett pris.

Vitsippspriset

Kristdemokraterna i Piteå delar varje år ut ett Vitsippspris för att uppmuntra och uppmärksamma positiva saker som görs. Det är enskilda personer, föreningar eller personal som har uträttat något positivt som gör kommunen bättre att leva i och som förtjänar att lyftas fram. I år delades priset ut på Föreningarnas dag i Badhusparken.

Vitsippspriset har fått namnet efter den fina vårblomman, vitsippan, som också är symbolen för KD. Blomman talar om enkelhet, äkthet och ofullkomlighet. Mitt i denna ofullkomlighet uträttar människor stordåd, ofta i det tysta. Tidigare år har Familjens hus, Kvinnojouren, Munkberga demensboende, Rädda barnen och föreningen Lilla hjärtat fått Vitsippspriset. Pristagaren erhåller, förutom äran att vara utvald till detta pris, en tavla med en inglasad vitsippstuva, gjord av konstnären Kerstin Gullvert Carlsson samt ett diplom med motiveringen.Vinnare av Vitsippspriset 2015Förskolläraren och pedagogen Martina Lundström från Roknäs blev årets pristagare. Martina har i många år arbetat med frågor som rör förskoleutveckling. Framför allt, så vill hon främja barnens röst och barnens rätt. Martina får priset med motiveringen ” För ditt fina engagemang för att främja barnens röst och barnens rätt. Du vill att vi ska tänka utifrån barnens perspektiv, för barn ska bemötas på samma sätt som vuxna.” För KD är ju familjen och särskilt barnen en hjärtefråga. Det är så viktigt att våra barn och ungdomar mår bra och blir sedda och lyssnade till. Och det jobbar Martina verkligen för. Helén Lindbäck från Kristdemokraterna Piteå delade ut priset.

Barn behöver vuxna som har tid. Föräldrar som har tid att lyssna. Förskollärare som hinner se alla barn och lärare som har tid att se sina elever. Många har svårt att få ihop vardagen med arbete, familj, vänner och fritid. KD vill göra det enklare att få ihop det. Mår barnen och ungdomarna bra och blir lyssnade till så mår hela samhället bra.

Tillsammans med 37 andra föreningar hade KD ett bord i parken med lotteriförsäljning, informationsblad och tävling för barn med priser till alla.  Kristdemokraternas bord på Föreningarnas dag 2015

Jävredagen

Söndagen den 26 Juli anordnades den årliga Jävredagen vid Skags fyr med aktiviteter för gammal som Ung. Jävredagen är den dag när alla Jävreföreningar samlas nere vid fyren och det ville vi såklart inte missa.

Vi – Kristdemokraterna Piteå – fanns på plats med information och lekar/tävlingar. Vädret var inte det bästa men på det stora hela blev det ändå en trevlig och lyckad dag. Det ryktas om uppemot 2000 besökare som ville ta del av evenemanget.

javredagen_2015

javredagen2015_2

Motion om familjerådgivning för förstagångsföräldrar

Ett av livets största förändring och utmaning inträffar när man som par utökas till en familj, dvs. när man får sitt första barn. Från att ha haft allt fokus på sina egna och partnerns behov blir plötsligt detta fokus över en natt flyttat till det egna barnet. Barnets behov av kärlek och uppmärksamhet kommer, som sig bör, som prio ett och parförhållandet får en stor utmaning, kanske den största någonsin, samtidigt som det är just då man som mest behöver varandras stöd och kärlek liksom det lilla barnet har rätt till båda föräldrarnas kärlek och uppmärksamhet.

I Barnkonventionens inledning stycke sex står: ” Konventionsstaterna är övertygade om att familjen, såsom den grundläggande enheten i samhället och den naturliga miljön för alla dess medlemmars och särskilt för barnens utveckling och välfärd, bör ges nödvändigt skydd och bistånd så att den till fullo kan ta på sig sitt ansvar i samhället. ”

Och vidare i stycke sju: ” Konventionsstaterna erkänner att barnet för att kunna uppnå en fullständig och harmonisk utveckling av sin personlighet, bör växa upp i en familjemiljö, i en omgivning av lycka, kärlek och förståelse. ”

Kommunen vill ju öka sin befolkning till 43.000 till år 2020 och detta vore en bra satsning för barnfamiljer som vi vill ska flytta in till kommunen. Vi tror att de nya föräldrarna skulle ha nytta och glädje av att gå på familjerådgivning för att få råd och stöd att hantera sina relationer så att kärleken och förståelsen för varandra utvecklas och fördjupas.

Därför vill vi Kristdemokrater:

  • att kommunen undersöker möjligheten att föräldrar som fått sitt första barn erbjuds gratis familjerådgivning vid något eller några tillfällen.

Familjens Röst

/Helén Lindbäck/ / Christina Lund/