Mer idrott i skolan

”Trött elev” hade skrivit en insändare i Piteå-Tidningen om att hon önskar mer idrott i skolan.

Det gör vi kristdemokrater också.

Därför har vi skrivit en motion till kommunfullmäktige om att utreda möjligheten till ett testprojekt med utökad fysisk aktivitet och motion i någon av Piteå kommuns skolor. Tyvärr ville inte den styrande majoriteten det. I Bunkeflostrand har forskare under nio år studerat effekterna på 200 elever som fått mer motion och idrott i skolan. Varje dag fick gruppen 45 minuter motion jämfört med kontrollgruppen som fick två idrottstimmar per vecka. Resultaten visade:

¤ Signifikant bättre betyg, främst för killar

¤ Ökad behörighet till gymnasiet

¤ 96 % klarade målen jämfört med 89 % för kontrollgruppen

¤ Mindre bråk i klassen, bättre trivsel och starkare skelett, särskilt för flickor

Att röra sig ger bättre koncentrationsförmåga och stimulerar inlärningen i alla ämnen. Det skulle spela stor roll för folkhälsan och det fysiska och psykiska välbefinnandet. Att utöka antalet idrottstimmar i skolan är något som vi kristdemokrater driver för bättre uppväxtvillkor för våra barn och ungdomar.

Helén Lindbäck (KD)

Insändare med anledning av höjda måltidsavgifter

Insändare med anledning av ett reportage i Piteå-Tidningen om höjda måltidsavgifter.

Kristdemokraterna i Piteå är också irriterade över höjda måltidsavgifter. Därför yrkade vi avslag på att höja måltidsavgifterna för våra äldre. Det finns ingen avgift i hela Piteå kommun som höjs så ofta som just deras måltidsavgifter. Avlopp, sophämtning och andra taxor kan glömmas i flera år, men inte maten, som är så otroligt viktig för vår hälsa och för att vi ska må bra. Kommunen har ju dessutom, under flera år effektiviserat och sagt upp personal och byggt om till stordrift. Borde det inte bli billigare då? De som bor hemma får ju en höjning på nästan 20 procent på en gång. Brukar man verkligen höja taxor så mycket? Ska man inte ta ett par-tre procent i taget, det borde vara det naturliga? Men tack och lov så kan de ju beställa hem mat från annat håll. Eller köpa hem från affären. Jag hörde också av en anställd på Tolvmans friskola att kommunen var så dyr på skolmaten till barnen att de blev tvungna att ta den från Framnäs i stället. Det kan däremot inte de som bor på våra vård- och omsorgsboenden. Utan de är tvungna att ha maten från kommunen och betala, varken de äter den eller inte. Är man två makar så blir det hela 7.708 kronor per månad. Då ska man verkligen vara storätare och ha hög pension, om man ska ha en sådan matkostnad.

Helén Lindbäck (KD)

Lika fjärrvärmetaxa i kommunen

Likabehandlingsprincipen har jag hört talas om flera gånger sedan jag började engagera mig i kommunpolitiken. Den innebär att alla kommunmedborgare ska behandlas lika och att ingen ska ha någon fördel framför någon annan. Men det gäller tydligen inte taxan för fjärrvärmen. En del är tvungna att betala närmare 20 procent mer än andra för exakt samma vara och tjänst, levererad av ett av våra kommunala bolag, PiteEnergi. Det kallar jag inte lika behandling. Varför inte jämna ut fjärrvärmetaxan mellan pellets eldade pannor och spillvärmen från Smurfit Kappa så att alla betalar lika mycket var man än bor i kommunen. För visst vill vi värna om landsbygden och ge alla samma förutsättningar till så låg uppvärmningskostnad som möjligt. Det är lätt att räkna om och ge alla samma pris, både rörlig och fast avgift, för den värme som levereras av vårt gemensamma kommunala bolag. Värmen är densamma.

Helén Lindbäck (KD)