Familjen är den viktigaste byggstenen i vårt samhälle

Det var inte länge sedan som det var internationella familjedagen.

Det påminde mig om att familjen är den viktigaste byggstenen i vårt samhälle. Därför har vi kristdemokrater under många år arbetat för att förbättra för våra familjer i Piteå kommun.

Bland annat ville vi upprätta en lokal handlingsplan för att få fler män i förskolan. Barn behöver goda förebilder av båda könen.

Mer idrott och fysisk aktivitet i skolan har vi också ”motionerat” om. Daglig rörelse och fysisk aktivitet för alla barn och ungdomar borde vara en självklarhet. Det vore värt att pröva i någon av Piteå kommuns skolor och sedan utvärdera. På andra håll i landet har det visat sig ge goda resultat, både studiemässigt och för hälsan.

”Nuddisar” – ett elektroniskt system som mäter förskolebarns närvaro har KD också motionerat om. Syftet är att förbättra kvalitén inom förskolan och även minska personalens administrativa arbete.

En annan motion som rör familjen är den vi skrev om att erbjuda förstagångsföräldrar gratis familjerådgivning ett par-tre gånger. Det är en stor omställning i familjen att få barn. Det är viktigt att förhållandet mellan föräldrarna håller och att familjen mår bra.

Slutligen är det kristdemokraterna som har motionerat i kommunfullmäktige om att personalen inom förskolan ska få arbetskläder. Det är viktigt för deras arbete med det bästa vi har, våra barn och barnbarn. Självklart ska de ha ändamålsenliga arbetskläder i detta viktiga arbete. Både ”nuddisar” och arbetskläder är på gång.

Kristdemokraterna vill verkligen lyfta familjens betydelse. Om vi bygger starka barn behöver vi inte laga så många trasiga vuxna.

Helén Lindbäck (KD)

Så vill vi satsa på barn och ungas hälsa

Med anledning av: ”Så vill vi satsa på barn och ungas hälsa” publicerad 29 maj i Piteå-Tidningen.

Den psykiska ohälsan bland barn och unga växer oavbrutet. Den har stadigt ökat från 1980 fram till idag. Insatser krävs nu för att förebygga ohälsan. Barn som mår dåligt måste få hjälp på en gång och det förebyggande arbetet behöver stärkas. Därför presenterade kristdemokraterna i vårbudgeten ett paket med flera åtgärder för att förbättra barns välmående.

Förstärka barn- och ungdomshälsovården de kommande fyra åren med 400 miljoner per år. Samtidigt ska en elevhälsogaranti införas som innebär att varje elev har rätt att få kontakt med elevhälsan inom ett dygn.

-Samla ansvaret för hela barn- och ungdomshälsovården under en huvudman.

-KD vill korta väntetiderna till den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin ytterligare. För att kunna uppnå det avsätter vi 250 miljoner kronor.

-KD vill öka tillgången till föräldrautbildning genom att göra det obligatoriskt för kommunerna att erbjuda två föräldrautbildningar under barnets uppväxt-både till föräldrar till mindre barn och till tonårsföräldrar.

-250 miljoner mot mobbing. Lärare och elever har enligt skollagen rätt till en lugn, säker och trygg skolmiljö.

Helén Lindbäck (KD)

Ny logotype

Ny logotype

Sedan 1996 har vi haft vår tidigare klädsel, nu svidar vi om. Nu tar vi steget och förnyar vår logotyp och vår visuella presentation. Vi är såklart fortfarande Kristdemokraterna, med vår kristna människosyn och värdegrund, men vi byter vår logotyp och grafiska profil. Genom vår nya logotyp förmedlar vi snabbt och självklart att det är vi, Kristdemokrater som är avsändare. Vår nya logotyp är stilren, tidlös och modern på samma gång.

Texten och logotypen hämtad från www.kristdemokraterna.se

Vår lokala sajt har ett tema som ändras centralt, i dagsläget vet vi inte när wordpresstemat kommer att ändras/uppdateras.

Årsmöte

Årsmöte

Kristdemokraterna i Piteå har haft årsmöte. Medverkade gjorde riksdagsledamot Penilla Gunther som har uppdrag i arbetsmarknadsutskottet och näringsutskottet. Hon ansvarar också för integration, jämställdhet, turism och idéburna företag.

För nio år sedan hjärttransplanterades hon och därför passar det utmärkt att hon också driver frågor som rör organdonation och jämlik vård.

KD vill förstatliga sjukvården

Olika landsting har olika datasystem. Man måste slå ihop landstingen för att få bort de administrativa gränserna och en jämlik vård för alla. KD är för ett förstatligande av vården.

Allas unika och lika värde

KD är också unik med personalismen. Det betyder att se alla människors unika och lika värde. Alla ska få arbeta 100 procent av sin arbetsförmåga. Det måste vara ett socialt tänk i företagen och överallt i samhället.

Flyktingsituationen

När det gäller flyktingsituationen är det ej kris totalt sett i Sverige. Vi har möjlighet att ta emot dessa flyktingar som flyr krig och umbäranden. De kommer att vara en tillgång i framtiden. Välutbildade bör få en yrkesanpassad SFI för att snabbt komma ut i arbetslivet.

Företagande

Besöksnäringen är viktig för utvecklingen. Det beslöts att Penilla Gunther ska återkomma till Piteå till hösten och att gruppledaren Helén Lindbäck ska anordna fyra-fem företagsbesök samt lunchmöte hos växande och levande företag som vågar satsa.

Aktiviteter

I övrigt har KD haft en rik verksamhet under det gångna året. Nämnas kan utfärden med hela familjen till Jävre på Jävredagen med lotteriförsäljning samt tävling för barnen – med vinster till alla. Detta återupprepades på Föreningarnas dag i badhusparken där även Vitsippspriset utdelades.

Utbildning och styrelse

Styrelsen återvaldes och består av ordförande Richard Brännström, vice ordförande Helén Lindbäck, Olof Hammarbäck, Ingrid Nilsson, Mayvor Ekberg, Christina Lund och Helena Burvall, kassör. Till ersättare valdes Nils-Olof Nilsson och Charlotta Burman. Verksamhetsplanen för 2016 antogs och nytt är en utbildningssatsning av alla medlemmar.