Interpellationer

Under mandatperioden 2014-2018 sitter Kristdemokraterna i opposition i Region Östergötland. En av de viktigaste uppgifterna vi som oppositionsparti har, är att med olika medel kontrollera att majoritetspartierna (Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet, Liberalerna) sköter styrningen av regionen på ett riktigt sätt.

Ett verktyg som vi har i det arbetet är att ställa interpellationer, kontrollfrågor, till de ansvariga regionråden i majoritet. Interpellationerna besvaras och debatteras vid regionfullmäktige, som är öppet för allmänheten.

2016

160922 Verkställighet av beslut om medarbetarförmåner

160922 Vad görs för att förbättra donationsverksamheten i Östergötland?

160922 När införs vuxentraumateam i Region Östergötland?

160906 Står majoriteten bakom regeringens uttalande om att stoppa alla alternativa driftsformer i Östergötland?

160203 Vårdplatser i Region Östergötland

160203 Vad händer med kulturgaranti för barn och unga i Östergötland?

160203 Hur ska den regiondrivna primärvården organiseras i framtiden?

160203 Hur möjliggör Region Östergötland användandet av elbil?

160203 Angående utbyggnad av fler omstigningspunkter

160902 Har Region Östergötland en nollvision för vårdskador?

 

2015

151110 Om associerat medlemskap i Mälardalsrådet

150923 Vilka åtgärder vidtas för att hantera aktuell personalbrist?

150918 Ges tillräckligt med tid för byte av pendeltåg i Tranås?

150918 Varför deltar inte Region Östergötland i kollektivtrafikbarometern?

150506 Är miljardinvesteringar i fastigheter ointressanta för majoriteten?

150407 Ska det erbjudas vård som inte är evidensbaserad?