Nyhetsbrev vecka 40

Hej!

Ännu en vecka närmar sig sitt slut. Denna vecka har jag ägnat den mesta vakna tiden i tjänst för den kristdemokratiska regionpolitiken. Ofta brukar ett och annat sammanträde eller annan kvällsaktivitet, inom ramen för något annat av de andra sammanhang jag är engagerad i, kunna leta sig in i veckoschemat. Men denna vecka har måndag-fredag, dag som kväll innehållit regionpolitiska uppdrag. Tyck dock inte synd om mig för det – utöver att det mesta jag får vara med om är intressant och givande, kan nog åtminstone ett par av kvällsaktiviteterna delvis kvala in på nöjeskontot! Vad det handlar om, och en hel del annat, kommer här i veckans nyhetsbrev. Trevlig läsning!

Måndagsmöte med förberedelser för fullmäktige
När det är dags för en vecka med ett fullmäktigesammanträde, är det för det mesta självskrivet att huvuddelen av måndagsmötet med ledningarna för Kristdemokraterna och Moderaterna i regionen, ägnas åt förberedelser inför regionfullmäktiges möte. Eftersom våra båda partier denna gång hade flera motioner, som var föremål för beslut på fullmäktigemötet , behövde vi bl.a. gå igenom ansvarsfördelning mellan dessa och andra ärenden. Vi hann också med att börja diskutera det viktigaste ärendet inför nästkommande sammanträde med regionfullmäktige – finansplanen för 2018-2020. Det senare får jag säkert anledning att återkomma till i kommande nyhetsbrev.

Engagera dig, du behövs! – två kvällar med nya medlemmar
På måndagskvällen och tisdagskvällen arrangerade Kristdemokraterna i Östergötland en aktvitet med namnet ”Engagera dig, du behövs!”. Intresserade nya medlemmar bjöds in och vi som varit med ett tag uppmanades att ta med någon som ännu inte är medlem. Ledande förtroendevalda från kommun och region mötte på måndagskvällen upp i Stadshuset i Linköping och på tisdagskvällen i Rådhuset i Norrköping. Både relativt nyblivna medlemmar och personer som funderar på att engagera sig politiskt, deltog i träffarna. Det blev bra samtal med frågor och diskussion kring både aktuella politiska frågor och vad det innebär att vara kandidat i en valrörelse.

Utbildningsdag om jämställdhet och kommunikation
Tisdagen bjöd på utbildningsdag i jämställdhet och kommunikation för förtroendevalda och tjänstepersoner i Region Östergötland. Lokalen Garden i Konsert & Kongress i Linköping var välfylld, när två mycket välrenommerade föreläsare lotsade oss genom dagen. På förmiddagen föreläste Gertrud Åström, kanske Sveriges främsta jämställdhetsexpert med erfarenhet från många olika befattningar och uppdrag, bl.a. statliga utredningar på jämställdhetsområdet. Under eftermiddagen fick vi lära oss det mesta och viktigaste som finns att säga om retorik och härskartekniker med Elaine Eksvärd, en av Sveriges mest framträdande retorikexperter. En riktigt bra och lyckad utbildningsdag, där Kristdemokraterna fanns representerade av mig, Stefan Redéen, Lena Käcker Johansson och Fredrik Topplund.

Sammanträde med regionfullmäktige
För förtroendevalda i Region Östergötland är varje regionfullmäktige både en högtidsstund, ett politiskt spänningsfält och flera timmar av stillasittande! I onsdags var det tid för årets fjärde fullmäktigesammanträde. I den politiska årscykeln i regionen, hade turen kommit till regionstyrelsens och de tre stora nämndernas verksamhetsplaner. Därutöver stod en lång rad motioner på dagordningen. Flera av dem med kristdemokratiska författare. Motionen från Stefan Redéen och Anders Eksmo om att införa alkoholstopp inför operation, bifölls glädjande av majoriteten. Värre var det med motionen från mig och Lena Käcker Johansson om att prioritera Stångådalsbanan på riktigt. Motionen avslogs och fullmäktigemötets mest intensiva debatt, innehöll dessvärre en del lågvattenmärken från majoritetsföreträdare. Eftersom vi känner ett så brett stöd för vår motion och vårt engagemang i frågan från andra delar av samhället, en just den politiska majoriteten i regionfullmäktige, låter vi oss inte nedslås, utan kämpar vidare! Ett par motioner vi lämnat in tillsammans med våra moderata kollegor, behandlades också i onsdags. Förslaget att införa ett måltidspris för bästa sjukhusmaten, där Torgil Slatte var kristdemokratisk undertecknare, avslogs också, liksom motionen från mig och Jan Owe-Larsson (M) om att initiera ett arbeta för att förlänga sommarsäsongen för den östgötska besöksnäringen. En motion från mig och Fredrik Sjöstrand (M) om att införa vårdval inom ögonsjukvården, liksom flera motioner från andra partier, fick bordläggas av tidsbrist, och tas upp vid nästa fullmäktigemöte.
Våra olika motioner renderade i en hel del artiklar i östgötska medier i veckan. Här kommer en liten sammanställning:
Alkoholstopp inför operation
SVT Nyheter Öst: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/nu-blir-det-alkoholstopp-infor-operationen
Linköping News: http://linkopingnews.se/kraver-alkoholstopp-infor-operation/
Folkbladet: (enbart papperstidningen)

Prioritera Stångådalsbanan på riktigt:
Linköpings-Posten: http://www.linkopingsposten.se/stangadalsbanan-nedprioritera(s)/

Förläng turistsäsongen:
Linköpings-Posten: (http://etidning.swepress.se/linkopingsposten/219/html5/) Sidan 6.

Inför vårdval inom ögonsjukvården:
Folkbladet (enbart papperstidningen)

Utdelning av regionens kulturstipendier
Inom ramen för onsdagens regionfullmäktige delades också regionens kulturstipendier för 2017 ut. Som jag berättat om i tidigare nyhetsbrev, beslutade regionutvecklingsnämnden vid sitt sammanträde i augusti vilka som ska få årets stipendier, på förslag från den utsedda professionella sakkunniggruppen. Efter avslutat regionfullmäktige bjöd regionen stipendiaterna på middag i Munkkällaren i Hemslöjdsgården i centrala Linköping, där regionfullmäktiges presidium och regionutvecklingsnämndens presidium deltog.

Sammanträde med Politiska ledningsgruppen (PLG)
I torsdags förmiddag sammanträde regionens politiska ledningsgrupp (PLG), där presidierna för regionstyrelsen, de tre stora nämnderna och regionfullmäktige samt de gruppledare som inte finns med i något av presidierna, ingår. Alldeles nyblivne regiondirektören Krister Björkegren deltog vid sitt första PLG och presenterade sig kort. Därutöver berättade vårddirektör Ditte Persson Lindell om arbetet med att pröva den amerikanska magnetmodellen för bemanning och rekrytering på våra östgötska sjukhus. Regionutvecklingsdirektör Andreas Capilla redogjorde också för de möten och kontakter som varit beträffande den upprustning som behövs för Östergötlands Museums fastighet i Linköping.

Politikerforum – Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft
I fredags hölls årets tredje Politikerforum inom ramen för Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft, där majoritets- och oppositionsföreträdare från Sveriges regioner har dialog med regeringen och vissa statliga myndigheter, inom det regionala utvecklingsområdet. Östergötland representeras av Anita Jernberger (L) och undertecknad. Som vanligt träffades vi regionala företrädare för ett förmöte på torsdagseftermiddagen/kvällen anordnat av Sveriges kommuner och landsting. Fredagens möte gästades denna gång av statsråden Sven Erik Bucht och Thomas Eneroth, liksom av generaldirektören för Tillväxtverket Gunilla Nordlöf och flera utredare och andra medarbetare. På dagordningen stod bl.a. integration i det regionala tillväxtarbetet, den pågående kommunutredningen, EU:s sammanhållningspolitik, transportinfrastuktur och Agenda 2030 i det regionala tillväxtarbetet.

Linköpings Näringslivsgala
På fredagskvällen var jag som andre vice ordförande i Regionutvecklingsnämnden inbjuden som gäst på Linköpings Näringslivsgala. Vid galan delades ut priser i olika kategorier till framgångsrika entreprenörer i Linköping. Det blir tydligt hur mycket innovationskraft, företagsamhet, uthållighet och entreprenörsanda det finns i vår närhet!

När jag nu skriver dessa avslutande rader skiner solen så smått utanför fönstret på de vackra höstfärgerna. Förhoppningsvis får ni chans att njuta lite av detta innan helgen är slut. Trevlig söndag till er alla!

Med vänlig hälsning
Per Larsson
Oppositionsråd och gruppledare
Kristdemokraterna i Region Östergötland
tfn 010-103 72 84 (arb)
tfn 013-14 11 59 (bost)
tfn 0702-88 21 34 (mobil)
per.larsson@kristdemokraterna.se


Nyhetsbrev vecka 24


Läs mer

Vårdkrisen i Östergötland måste lösas – släpp den politiska prestigen!


Läs mer

Nyhetsbrev vecka 23


Läs mer

Krisen i vården kan vändas – M och KD redo att ta över


Läs mer

Nyhetsbrev vecka 22


Läs mer

Nyhetsbrev vecka 21


Läs mer

Kristdemokraternas sjukvårdslöfte presenterades vid studiebesök


Läs mer

Nyhetsbrev vecka 20


Läs mer

BarncancerAppen till Östergötland


Läs mer

Nyhetsbrev vecka 18


Läs mer