Nyhetsbrev vecka 5

Hej!

Söndagen är här, snön är här och snart är också solen här! I alla fall om man ska lita på väderprognosen. De senaste dagarna har det varit mycket trafikproblem med anledning av snö och halka. Eftersom jag varit ute en del och åkt med bil i tjänsten, är jag glad att alla mina resor har gått bra. En del av de aktiviteterna, och några andra nedslag i veckan, kommer här i veckans nyhetsbrev. Trevlig läsning!

Måndagsmöte med planering
Veckans måndagsmöte med Kristdemokraterna och Moderaterna i regionhuset innehöll inga externa besök eller gäster. Därför kunde hela mötet ägnas åt att planera kommande ageranden och medieutspel. Vi gjorde bl.a. en ansvarsfördelning för bevakning av ärenden vid kommande sammanträde med regionfullmäktige. Det blev också en del planering kring olika medieutspel kopplat till veckans sammanträden med hälso- och sjukvårdsnämnden och regionstyrelsen. De senare återkommer jag till.

Sammanträde med hälso- och sjukvårdsnämnden
På tisdagen sammanträdde hälso- och sjukvårdsnämnden, där Stefan Redéen och Lena Käcker Johansson håller de kristdemokratiska ställningarna. Nämnden hade i tisdags flera ärenden på beslutslistan, men det som kanske fått mest uppmärksamhet är beslutet att tilldela Capio uppdraget att driva vidare de opererande verksamheterna vid Lasarettet i Motala, efter några år med Aleris. Det har fungerat mycket bra med Aleris, och nu när Capio vann upphandlingen hoppas och tror vi att det ska fungera väl även fortsättningsvis. På dagordningen för nämndsammanträdet fanns också behandling av nämndens delårsrapport för 2017 års elva första månader. Liksom vid flera tidigare nämndsammanträden då tidigare delårsrapporter behandlats, och då dessvärre alltid tillgänglighetssiffrorna för ögonsjukvården varit riktigt dåliga, yrkade Kristdemokraterna och Moderaterna även denna gång, i linje med vår tidigare motion (som dessvärre avslogs) om att införa vårdval inom ögonsjukvården, för att korta köerna. Rapporter den senaste tiden har till och med handlat om patienter som blivit blinda på grund av för lång väntan. Trots detta avslogs yrkandet även denna gång. Detta har uppmärksammats i media, bl.a. i en nyhetsartikel i Corren (http://www.corren.se/nyheter/ostergotland/forslaget-fick-nej-for-femte-gangen-om4984425.aspx) och i en ledarartikel i Norrköpings Tidningar (http://nt.se/asikter/ledare/patienter-fortjanar-battre-om4985835.aspx).

Uppvaktning av Tommy Sennehed 70 år
I tisdags fyllde också en av den kristdemokratiska regiongruppens medlemmar, Tommy Sennehed, 70 år. Tommy har under många år varit aktiv i landstings- och regionpolitiken på olika uppdrag, och har alltjämt ett regionpolitiskt förtroendeuppdrag för Kristdemokraterna. För att fira Tommy gav jag mig tillsammans med några andra östgötska kristdemokrater ut till Tommy som hade öppet hus i bostaden i Östra Skrukeby. Återigen, stort grattis till dig Tommy!

Sammanträde med regionstyrelsen
På onsdagen var det regionstyrelsens tur att sammanträda, med Anders Eksmo och Liselotte Fager som kristdemokratisk besättning. På ärendelistan fanns många ärenden, bl.a. en lång rad ärenden som bereddes inför regionfullmäktiges sammanträde i februari, bl.a. några motioner från Kristdemokraterna och Moderaterna, som jag får anledning att återkomma till. Det ärende som dock väckte störst uppmärksamhet medialt var beslutet att återta städningen på Universitetssjukhuset från extern utförare till att skötas av regionens egna organisation. Bakgrunden är att städningen inte alls har fungerat som det varit tänkt. Mätningar har visat att det funnits stora brister i hygien, som naturligtvis inte alls är acceptabelt på ett sjukhus. För at undanröja alla tvivel, meddelade vi från Kristdemokraterna och Moderaterna i ett pressmeddelande redan på måndagen, att vi står bakom förslaget till beslut. Det renderade bl.a. i en artikel hos Linköpings News, som du kan läsa här: (https://linkopingnews.se/nyheter/dalig-stadning-pa-us-far-regionen-att-ga-in-for-patientsakerhetens-skull/).

Möte med RF-gruppen
Onsdagskvällen bjöd sammanträde med den konstellation som vi kallar Kristdemokraternas regionfullmäktigegrupp. Till skillnad från vår ordinarie regiongrupp, som träffas varje månad, och inkluderar alla kristdemokrater med uppdrag i regionen, kallas till RF-gruppen endast partiets ordinarie ledamöter i regionfullmäktige och våra representanter i regionstyrelsen och de tre stora nämnderna. Eftersom det i de flesta fall handlar om samma personer, blir det en lite mindre grupp, som kan få mer tid för strategisk diskussion och konkret arbete med t.ex. regionpolitiskt handlingsprogram, som är aktuellt just nu.

Digitalisering för alla – konferens i Motala
I torsdags bjöd Regionbibliotek Östergötland (som organisatoriskt sorterar under Regionutvecklingsnämnden), Linköpings Universitet och Motala bibliotek in till konferensen Digitalisering för alla, som presenterade olika exempel på hur digitalisering kan vara ett verktyg för stärkt demokrati, ökad integration och förbättrade myndighetskontakter. Möjligheter, men också utmaningar, lyftes och diskuterades av bl.a. professor Elin Wihlborg vid Linköpings Universitet, Anders Nordh från Sveriges Kommuner och Landsting och Anders Stridh från Skatteverket. Från Kristdemokraterna deltog utöver mig också Nils-Ingvar Graan, som bl.a. är ledamot i regionfullmäktige.

Möte med valledningsgrupp
På torsdagskvällen hölls första sammanträdet med valledningsgruppen för Kristdemokraternas partidistrikt i Östergötland. I gruppen som kallas samman av ombudsman och valledare Liselotte Fager, ingår vårt förstanamn i riksdagsvalet, riksdagsledamot Magnus Oscarsson, och jag som förstanamn på våra valsedlar i landstings-/regionvalet, liksom partidistriktets presidium, representant för ungdomsförbundet KDU, representant för seniorförbundet KD-S samt Kristdemokraternas politiska sekreterare i regionen, Linköpings kommun, Norrköpings kommun och Motala kommun. Ett spännande valår väntar, och det känns som att vi har en riktigt bra uppställning av medarbetare och kandidater för Kristdemokraterna i Östergötland!

Medverkan på spetsutbildning
I går lördag hade jag glädjen att få medverka vid ett pass på den spetsutbildning som Kristdemokraterna i Östergötland och Jönköpings län gemensamt arrangerar för ett antal utvalda kandidater från de båda partidistrikten. Roligt att se relativt nya och helt nya kandidater som är beredda att sats lite mer inför valet 2018. Jag hade tillsammans med min kollega i Region Jönköpings län, regionråd Mia Frisk, uppdraget att tala om att kommunicera kristdemokratisk politik. Ett viktigt och nödvändigt ämne inför valet. Tack till arrangörerna, ombudsmännen Stina Sinclair och Liselotte Fager, och till intresserade och engagerade deltagare!

Då är det dags att skriva de sista raderna i veckans nyhetsbrev, och ta lite söndagsledigt, innan den nya veckan väntar med många intressanta och spännande händelser. Till dess önskar jag er en riktigt fin söndag!

Med vänlig hälsning
Per Larsson
Oppositionsråd och gruppledare
Kristdemokraterna i Region Östergötland
tfn 010-103 72 84 (arb)
tfn 013-14 11 59 (bost)
tfn 0702-88 21 34 (mobil)
per.larsson@kristdemokraterna.se


Nyhetsbrev vecka 49-50


Läs mer

Nyhetsbrev vecka 48


Läs mer

Nyhetsbrev vecka 47


Läs mer

(M) och (KD) förslag för att vända utvecklingen i Region Östergötland röstades igenom


Läs mer

Nyhetsbrev vecka 46


Läs mer

Nyhetsbrev vecka 45


Läs mer

Valframgång gav utdelning – starkt lag för KD i regionen


Läs mer

(M) och (KD) i valteknisk samverkan med (V)


Läs mer

Vi beklagar sveket från C och L – regionen hade behövt ett nytt ledarskap!


Läs mer

Startpaket Stångådalsbanan


Läs mer