Nyhetsbrev vecka 7

Hej!

En vecka fylld med aktiviteter närmar sig sitt slut. En vecka där många av aktiviteterna har varit av lite ovanligare karaktär, än en ’vanlig’ vecka i regionpolitiken. Vad det kan röra sig om ska jag försöka kort sammanfatta i veckans nyhetsbrev. Trevlig läsning!

Studieresa till Skåne
Redan i söndags förra veckan inleddes en studieresa för Kristdemokraterna och Moderaterna i regionhuset. Målet för studieresan var Skåne, med studiebesök och möten med politikerkollegor från kommun och region. Första anhalt för vår resa var Helsingborg, där vi måndagen tillbringade större delen av dagen i stadens vackra rådhus. I ett egen konferensrum, som ställts till vårt förfogande, avlöste föredragshållare och politiker varandra. Vi fick bl.a. en fördjupning i Helsingsborgs omfattande stadsutvecklingsprojekt, H+, som bl.a. handlar om att bygga bostäder, kontor och andra publika lokaler i tidigare otillgängligt hamnområde. Hur Helsingborg arbetar med digitalisering var nästa programpunkt, där vi kan konstatera att en kommun och en region kan ha en del att lära av varandra. Dagen i rådhuset avslutades med möte med Kristdemokraternas och Moderaternas ledande företrädare i kommunledningen i Helsingborg. Det politiska styret utgörs av de fyra Allianspartierna och Miljöpartiet. Från Kristdemokraterna deltog Lars Thunberg, kommunalråd och från Moderaterna Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande och Christian Orsing, kommunalråd. Det blev bl.a. samtal om ledning och styrning, infrastruktur och kultur. På tisdagen åkte vi vidare till Lund, där programmet inleddes med ett studiebesök på Medicon Village, ett företagskluster för företag inom biomedicin, medicinsk teknik o.s.v. Kerstin Jakobsson, från klustrets ledning berättade om historia, nutid och framtid. Vid besöket deltog också några regionpolitiker från Kristdemokraterna och Moderaterna i Region Skåne, från Kristdemokraterna Per Einarsson, bland annat vice ordförande i en av regionens delregionala hälso- och sjukvårdsnämnder. På tisdagseftermiddagen gjorde vi ett spännande besök på bygget av den nya neutronanläggningen ESS (European Spallation Source), där ansvarig för externa relationer, Pia Kinhult, tidigare moderat regionstyrelseordförande i Region Skåne, tog emot. Sammantaget en lyckad studieresa till Skåne!

Sammanträde med Regionfullmäktige
På onsdagen var det dags för årets första sammanträdet med Regionfullmäktige. På dagordningen stod bl.a. beslut om fastighetsutvecklingsplan för Universitetssjukhuset i Linköping och Bredbandsstrategi för Region Östergötland. Bland beslutsärendena fanns också några motioner som Kristdemokraterna lämnat in tillsammans med Moderaterna. Motionerna om att införa sms-livräddare och att starta vuxentraumateam, avslogs tyvärr båda, trots att professionen efterfrågar och utredningar visar på behov. Motion om att få till bättre system för att följa upp fattade beslut i regionfullmäktige, ansågs besvarad, även om det i nuläget inte finns något fungerande system för att följa upp beslut utifrån exempelvis motioner och revisionsrapporter. Vi från Kristdemokraterna passade också på att under fullmäktigemötet lämna in en ny motion, om att göra det möjligt att resa med Östgötatrafikens biljetter till Vimmerby i norra Kalmar län, på samma sätt som det är möjligt att resa till med Östgötatrafikens taxor till Tranås i norra Jönköpings län. Du kan läsa mer om motionen här: (http://wp.kristdemokraterna.se/regionostergotland/gor-det-mojligt-att-resa-med-ostgotatrafikens-biljetter-till-vimmerby/). Linköpings Tidning/Kinda Posten har också skrivit en artikel om motionen i lördagens tidning (men den finns än så länge enbart i papperstidningen), och Linköping News har haft en artikel, som du kan läsa här: (https://linkopingnews.se/nyheter/kd-vill-ha-pendeltag-till-vimmerby-foreslar-ny-rutt-for-ostgotatrafiken/)

Sammanträde med Politiska ledningsgruppen
I torsdags förmiddag sammanträde regionens politiska ledningsgrupp (PLG). På ärendelistan fanns bl.a. en föredragning av representanter från CKS (Centrum för kommunstrategiska studier) vid Linköpings Universitet om deras forskningsrapport om hur regionbildningen i Östergötland gick till. PLG fick också information om hur regionen arbetar med säkerhetsfrågor för förtroendevalda inför valrörelsen, samt förde en fortsatt diskussion om politisk organisation nästa mandatperiod.

Medverkan på årsmöte i Vimmerby
På torsdagskvällen hade jag glädjen och förmånen att vara inbjuden som gästtalare på årsmöte för Kristdemokraterna i Vimmerby. Jag talade bl.a. om ett par stora och viktiga gemensamma frågor för våra båda regioner. Dels om behovet av en ambulanshelikopter i Sydöstra sjukvårdsregionen (Östergötland, Jönköpings län, Kalmar län), och dels om vårt arbete från Kristdemokraterna i Region Östergötland för att även Östergötland ska tydligare prioritera Stångådalsbanan, järnvägen mellan Linköping och Kalmar, bl.a. gentemot nationell nivå. Gudrun Brunegård, som är ordförande för Kristdemokraterna i Vimmerby, men också min kollega som oppositionsråd i Landstinget i Kalmar län, stod för inbjudan och värdskap. Tack återigen för inbjudan och ett trevligt årsmöte! I lördagens Vimmerby Tidning, vars nyhetssidor också finns att läsa i Linköpings Tidning/Kinda Posten, fanns en nyhetsartikel om mitt besök på årsmötet.

Möte med samrådet för näringslivsutveckling
I fredags förmiddag hölls årets första möte med samrådet för näringslivsutveckling, där regionutvecklingsnämndens presidium möter näringslivspolitiskt ansvariga förtroendevalda från Östergötlands tretton kommuner. Från majoritetsdelen i regionutvecklingsnämndens presidium har en ansvarsuppdelning skett av nämndens tre samråd. Detta samråd ansvarar första vice ordförande Eva Andersson (S) för. Men, eftersom Eva av familjeskäl hade förhinder att närvara vid fredagens samråd, fick jag rycka in och hålla i mötet, som hölls på nyinvigda Coffice i Söderköping, en mötesplats för näringslivet lokalt. På dagordningen för mötet stod bl.a. en föredragning av Sofia Sjöström, regionchef på Svenskt Näringsliv i Östergötland, en tankväckande information om aktuell statistik kring arbetsmarknaden i Östergötland från Fredrik Sunnergren, strateg på Region Östergötland, och information om regionens arbete för etablering av företag och verksamheter i regionen, av Mattias Flodström, också medarbetare på regionens enhet för företagande och kompetensförsörjning.

Möte med Vårdförbundet
På fredagseftermiddagen var Kristdemokraterna och Moderaterna i regionhuset inbjudna till Vårdförbundets östgötska avdelning, med kontor i centrala Linköping. Vi träffade ordförande Emma Klingvall och vice ordförande Ragnhild Karlsson, och samtalade om flera aktuella aspekter på regionens medarbetarpolitik. Alltid givande att träffa vårdförbundet!

Kandidatutbildning del 2
I går lördag hölls vårens andra utbildningstillfälle för Kristdemokraternas östgötska kandidater i valet i september. Liksom vid utbildningen i januari, höll vi till i studieförbundet Sensus lokaler i centrala Linköping. På schemat för dagen stod ett pass om ledarskap med Lennarth Hambre, en miljöpolitik för framtiden med Lars Thunberg, kommunalråd i Helsingborg, värdig äldrepolitik med Gudrun Brunegård, oppositionsråd i Landstinget i Kalmar län och sociala medier med Sara Skyttedal, kommunalråd i Linköping. Många deltagare, bra insatser av de föredragande och god praktisk planering och genomförande av framförallt Fredrik Topplund och Lars Eklund. Tack till alla för en lyckad dag!

Då återstår enbart för mig att önska er alla en fortsatt trevlig söndag, och kanske en välbehövlig sportlovsledighet! Själv är jag i gång hela arbetsveckan, och återigen står flera intressanta program på schemat för veckan. Men det får vi återkomma till i nästa veckas nyhetsbrev. På återhörande!

Med vänlig hälsning
Per Larsson
Oppositionsråd och gruppledare
Kristdemokraterna i Region Östergötland
tfn 010-103 72 84 (arb)
tfn 013-14 11 59 (bost)
tfn 0702-88 21 34 (mobil)
per.larsson@kristdemokraterna.se


Nyhetsbrev vecka 49-50


Läs mer

Nyhetsbrev vecka 48


Läs mer

Nyhetsbrev vecka 47


Läs mer

(M) och (KD) förslag för att vända utvecklingen i Region Östergötland röstades igenom


Läs mer

Nyhetsbrev vecka 46


Läs mer

Nyhetsbrev vecka 45


Läs mer

Valframgång gav utdelning – starkt lag för KD i regionen


Läs mer

(M) och (KD) i valteknisk samverkan med (V)


Läs mer

Vi beklagar sveket från C och L – regionen hade behövt ett nytt ledarskap!


Läs mer

Startpaket Stångådalsbanan


Läs mer