Glöggkampanj Nytt datum 16:e december

Den 16:e december, lördag, finns på stan och bjuder på glögg mellan 11.00 och 14.00. Exakt plats i centrum är inte klart idag men meddelas snarast.

Flygblad: ”Med dagens regering vågar man inte bli gammal”

 

Dags att nominera

Nominera Dina kandidater till kommunfullmäktige i Sandviken. Alla medlemmar kan nominera. Den Du föreslår behöver inte idag vara medlem men måste så var för att bli vald på årsmötet den 10:e februari 2018

Skicka Din nominering till leif.jonsson@kristdemokraterna.se eller till benjamin.nordstrom@sandvik.com senast den 15:e januari 2018.

Bris – Insändare

Ta den psykiska ohälsan bland unga på allvar

Återigen slås larm om att den psykiska ohälsan bland barn ökar. BRIS redovisar i sin årsrapport att fyra av tio samtal handlade om psykisk ohälsa: ångest, uppgivenhet, ensamhet, självdestruktivitet och självmordstankar. Läs mer

Partiavdelningsårsmöte

Partiavdelningen i Sandviken höll den 11:e februari sitt årsmöte. Mötet hölls i Studieförbundet Vuxenskolans lokaler på Högbovägen i Sandviken. Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar intogs fantasiska semlor från Berglunds Bageri i Kungsgården. Till ordförande för ett år valdes Majvor Lisselg, till vise ordförande Daniel Jönsson. Övriga ledamöter är Benjamin Nordström och Aino Blom.

På årsmötet behandlades en motion till vårt riksting i oktober i Uppsala. Senare har ytterligare två motioner skickats direkt till partidistriktsstyrelsen. Samtliga tre motioner kommer att behandlas på partidistiktsårsmötet den 18.e mars i Alfta.

 

God fortsättning!

Under ”Det händer” så finns ett uppdaterat program för 2017, som blir ett spännande år. Lossnar det nu för Kristdemokraterna?

Valnämnden har bifallit vår motion

Bifall till vår motion om en valkrets

Valnämnden beslutade torsdagen den 15:e december att bifall vår motion om en valkrets i Sandvikens kommun. En fra<mgång för demokratin i vårt samhälle!

Slopad pensionärsskatt

 

Ta bort skillnad i beskattning mellan pensionärer och löntagare

Sammanhållning och tillit är grundläggande för samhället. Tilliten byggs stark i gemenskaper. Men tilliten stärks också av förtroende för gemensamma institutioner och att det offentliga klarar sitt uppdrag på ett sätt som skapar legitimitet.

Skatter är nödvändigt för att finansiera den gemensamma välfärden och ska utformas så att de främjar ansvarstagande och arbete och samtidigt stödja sammanhållning och medmänsklighet. Skatteförändringar kan vara instrument för att möta samhällsproblem. Samtidigt behöver skatter vara legitima för att inte tära på tilliten.

Läs mer

Stoppa näthatet

Näthatet måste stoppas och polisen måste få resurser att gripa in, menar KD.

Trakasserier och hot på internet borde falla under allmänt åtal, skriver företrädare för KD i Gästrikland.
”Du är så ful. Hur orkar du leva med dig själv?” Dessa kommentarer har blivit en vardag på nätet i dag. Många barn utsätts dagligen för mobbning i skolan men det slutar inte där. Efter skolan har nätet blivit en plats där hoten och trakasserierna fortsätter.
Enligt organisationen Friends nätrapport för 2016 har var tredje tjej och var fjärde kille utsatts för sexuella trakasserier på nätet det senaste året. En tredjedel av de unga har utsatts för nätkränkningar. Läs mer

Familjen är samhällets grundläggande enhet

I familjer där barn blir sedda och känner sig älskade blir de trygga och har förutsättningar att utvecklas till goda samhällsmedborgare, skriver artikelförfattarna.
I familjer där barn blir sedda och känner sig älskade blir de trygga och har förutsättningar att utvecklas till goda samhällsmedborgare, skriver artikelförfattarna.
Ny tankesmedja startar. Inom politiken talas det allt mer om familjens roll. Samtidigt fattas beslut som gör allt annat än värnar familjen. Detta måste möta hårdare motstånd. Slagordet ”död åt familjen” ska bemötas med ”liv åt familjen”. Det skriver Alf Svensson, Elisabeth Sandlund, Kjell Blückert, Mikael Oscarsson och Rolf Åbjörnsson. Läs mer