Pensionärer ska inte betala mer i skatt än de som jobbar. Det är dags att slopa pensionärsskatten! 

Torsdag den 11 maj kampanjade Stockholms KD-Seniorerna tillmansans med Kristdemokraterna i Stockholms Stad och Län i Kungsträdgården på stora Seniordagen!

En solig vårdag stod ett gäng kristdemokrater på Seniormässan i Kungsträdgården
De fick chans att prata med hundratals personer och delade ut lika många flygblad och övrig material i ljusblå KD-Seniormärkta papperskassar.
Väldigt många tyckte om KDs politik och sa att de skulle rösta på oss. Mottagandet var mycket positivt, vilket kändes inspirerande inför kommande valarbete.

Några bilder och en video från dagen:

Stort intresse när Seniorförbundet och KD pratade politik på mässa i Kungsträdgården.

Publicerat av KD Senior Stockholms stad och län den 11 maj 2017

 

Dags att nominera till valet 2018!

Var fjärde väljare i Sverige är 65 år eller äldre. I riksdagsvalet 2014 var endast 2,6 % eller nio av de valda ledamöterna 65 år eller äldre. I de flesta andra länder ser det helt annorlunda ut. Motsvarande siffra för USA:s senat är 39 %.

Det är oerhört viktigt att nominera flera 65+ till Riksdagsvalet för att försöka påverka nomineringskommittén i både staden och länet.

För länet är Leif Kennerberg ordförande
leif@kristdemokraterna.se
och för staden är ordförande Ulrika Hoff
ulrika.hoff@kristdemokraterna.se

Inför provvalet ska du nominera snarast till följande webbadress
www.kdomrostning.se  verktyget stängs den 31 mars.

Självklart går det också att nominera även till landstingsvalet och kommunvalet via nomineringsverktyget.

Kallelse till årsmöte 2017

Datum: måndag den 20 februari 2017
Plats: Landstingshuset, Hantverkargatan 45
Tid: Kl. 14 registrering i receptionen

Bäste Senior!

I styrelsen ser vi mycket fram emot att återigen träffa KD Senior Stockholms stad och läns förtroendevalda och övriga medlemmar vid Årsmötet 2017.
Medlemmar som anmäler sig till årsmötet får handlingarna på plats.

Årsmötes inbjuden gästtalare är Marcus Jonsson, f.d. chefredaktör på Poletik, f.d. pressekreterare åt barn- och äldreminister Maria Larsson och f.d. rådgivare åt Alf Svensson i Europaparlamentet. Marcus kommer att tala om EU:s betydelse för Europa.

Efter kaffepausen börjar förhandlingarna som leds av Marcus Jonsson

Av säkerhetsskäl är det obligatoriskt att registrera alla namn på deltagarna i receptionen minst tre arbetsdagar före årsmötet. Därför krävs Din anmälan senast på onsdag den 15 februari till ordförande Karin Lindell, telefon: 08-351404
email: carin.lindell@kristdemokraterna.se eller till förbundskansliet, e-mail: info@kdsenior.se

Väl mött i Stockholm, den 20 februari!

Sollentuna, den 6 februari 2017

Styrelsen genom
ordförande Karin Lindell

 

Stockholms Seniorernas Julavslutning

Ett 25-tal medlemmar kom den 12 december på vårt medlemsmöte och lät dig väl smaka av jultallrik, kaffe och kaka.
Vi gästades av Duo Romantica, Britta Blavier och Torbjörn Pettersson med Jan-Erik Sandvik vid pianot. De bjöd oss på en fin julstämning med ”Själfulla sånger i vintertid”.
Leif Hallberg, vår förbundsordförande, berättade engagerat och humoristiskt om läget i partiet och i Seniorförbundet. Det följdes av ett livligt samtal med många frågor från medlemmarna.

 

INBJUDAN TILL ETT MUSIKALISKT MÖTE I ADVENTSTID

Måndag den 12 december kl 13.00 – 15.30  bjuder vi Dig till ett medlemsmöte i Adventstid på Café Utsikten, Rehnsgatan 20, 6 tr.
Kostnad för buffé och kaffe är 100 kr

1

DUOGRUPPEN ROMANTIKA  underhåller oss med sång och musik medan vi intar en liten jultallrik och kaffe.

 

2
Vår förbundsordförande Leif Hallberg
berättar om året som gått och kommande planeringsarbete  för KD- Seniorerna, för att citera Kungaorden ”För Sverige i tiden!”

Vi Seniorer är många och  kan och skall påverka den politiska framtiden med vår kristdemokratiska politik.

Du är varmt välkommen till en trevlig och givande eftermiddag och ta gärna med en vän.
Karin Lindell ordförande

OSA  senast den 8 december Tel. 08-351404
e-mail:   carin.lindell@kristdemokraterna.se    eller      ruben.lindell@telia.com

Leif Hallberg minns Majlis Broberg

majlis-broberg-2Tisdag den 22 november nåddes jag av den sorgliga nyheten, att mångåriga vännen Majlis Broberg, en av Kristdemokratiska Seniorförbundets trotjänare, har avlidit.
Med en yrkesbakgrund som sjuksköterska fortsatte hon långt upp i de seniora åren att i olika sammanhang ställa upp för att hjälpa och stödja andra människor, inte minst äldre, i deras behov och intressen.
Med varmt hjärta, egna initiativ, stor pålitlighet och ansvarstagande samt mycken energi – så länge krafterna stod henne bi. u
nder många år medverkade hon flitigt i Kristdemokraternas seniorarbete i Stockholm och var även engagerad i ”Kristdemokrater i Svenska kyrkan”.
Majlis blev 86 år. Saknaden förblir stor men också vår tacksamhet.

Leif Hallberg
förbundsordförande Kristdemokraterna Seniorförbundet

Enligt uppgift kommer begravningen att äga rum i Adolf Fredriks kyrka i Stockholm fredag den 9 december kl. 13.

 

Ett 25-tal medlemmar deltog i den senaste Seniorträffen

Vid den senaste SENIOR-TRÄFFEN tisdag den 15 november 2016 fick ett 25 engagerade medlemmar  en bra dragning av Jakob Forssmed som redovisade huvudpunkterna i KDs budgetförslag inför 2017. En uppmaning till de som var med: ”Berätta för en eller två av era vänner om det viktigaste ni fick veta. … och bjud in de nästa gång! ” 

Efter Jakobs redovisning, efterlystes möjlighet till mer fria samtal medlemmar emellan för att på så sätt informera sig i olika frågor och kanske än mer få chansen att lyfta de frågor som känns som allra mest angelägna.

runda

Ulf Lönnberg

Ulf Lönnberg, tidigare ordförande för Stockholms Seniorerna och fd ledamot i Seniorförbundets riks styrelse tycker absolut att vi även behöver den typen av samtal utan särskild rubrik eller i förväg fastställda frågor.
Innehållet i ett sådant samtal skulle öka för oss alla om vi också tog med vän eller kollega som till vardags inte är så politiskt intresserad (oavsett om de är kristdemokrater eller inte).
För några år sedan höll Ulf Lönnberg en studiecirkel med KD-Seniorerna i Stockholm som byggde på samtalsidén. Om intresse finns är Ulf beredd att köra på nytt under vårterminen 2017. 

Hör av er till Seniorförbundets ordförande Karin Lindell om intresse finns.
Tel. 08-351404
e-mail: carin.lindell@kristdemokraterna.se

Inbjudan till medlemsmöte tisdag 15 november 2016

 
Käre Seniormedlem!

Hjärtligt välkommen till höstens första medlemsmöte tisdagen den 15 november kl. 13.00, café Utsikten, Rehnsgatan 20, 6 tr.
Kaffe och äppelkaka serveras till en kostnad av 40 kr.

jf

Vår egen riksdagsman, 1e vice ordförande och ekonomisk-politisk talesperson, Jakob Forssmed presenterar vår budget och sätter oss in i den processen med den övriga alliansens förslag.

 

Läs mer

KDs Seniorer lyfter 6 konkreta seniorpolitiska frågor

Vid årsmötet den 25 februari fastslogs följande konkreta målsättning inför valet 2018

  • Fler 65+ ledamöter i Riksdagen!
  • Lägre löneskatt för pensionärer som vill fortsätta jobba!
  • Lika skatt på pension och förvärvsinkomst!
  • Slopa ”flyttskatten” för 65+ som vill sälja sin bostad!
  • Öka antalet boendeplatser för äldre!
  • Mobilisera erfarna äldre som mentorer för invandrare! 

Fler 65+ ledamöter i riksdagen!

Partiernas obenägenhet att nominera äldre kandidater på valbar plats till riksdagen är en dålig signal till landets alltfler äldre väljare.
Samtidigt som antalet äldre i befolkningen stadigt växer – redan cirka två miljoner – har antalet riksdagsledamöter över 65 år drastiskt minskat i de senaste allmänna valen. Andelen äldre ledamöter, 65 år och äldre, i riksdagen blev i valet 2014 endast 2,6 procent medan gruppen 65+ i valmanskåren nu utgör hela 26 procent.
Efter nästa riksdagsval vill vi se väsentligt fler ledamöter i riksdagen med egen erfarenhet av de behov och intressen som följer med det sena livet.

Lägre löneskatt för pensionärer som vill fortsätta jobba!

Alltfler i arbetslivet är i gott skick för att fortsätta arbeta och bidra med sina mångåriga kunskaper och erfarenheter. De sociala kontakterna på arbetsplatsen, de regelbundna vanor som arbetslivet bygger och upplevelsen av att få göra en efterfrågad och nyttig insats kan utgöra viktiga faktorer för ett fortsatt hälsosamt liv.
För att underlätta för en sådan utveckling sänkte Alliansregeringen löneskatten för äldre i arbetslivet, en klok reform som dessvärre rivits upp av den nuvarande röd-gröna regeringen.
Vi vill se ett återställande av den lägre löneskatten som Alliansen införde för pensionärer som väljer att fortsätta att arbeta.

Lika skatt på pension och förvärvsinkomst!

I Alliansregeringen drev Kristdemokraterna igenom skattelättnader för pensionärerna och då främst för pensionärer med verkligt låga pensioner. Under åren 2008 – 2013 genomfördes sammanlagt fem skattesänkningar på totalt 16,45 miljarder kronor. Det innebär att alla pensionärer sedan 2008 har fått mellan 600 och 1.000 kronor per månad lägre skatt än vad som annars skulle ha varit fallet.

Vi har alltså kommit ett stycke på väg mot målet lika skatt på pension och förvärvsinkomst, men vi är inte nöjda förrän vi nått ända fram. Därför kräver vi en fortsatt sänkning – steg för steg – av skatten på pension, tills målet om lika skatt på pension och inkomst från förvärvsarbete är helt uppnått. Ett rättvisemål!

Befrielse från reavinstskatten vid försäljning av bostad av personer över 65 år!

En ökad rörlighet på bostadsmarknaden är mycket angelägen, särskilt för att ge unga och nyanlända i Sverige chans till en egen bostad.

Bristen på mindre bostäder med en rimlig kapitalinsats är ett uppenbart hinder, men det enskilt största hindret för ökad rörlighet på bostadsmarknaden är realisationsvinstbeskattningen vid bostadsförsäljning – den sk flyttskatten. Många äldre bor kvar i stora villor och bostadsrätter, trots att de vill krympa sitt boende och byta till ett boende som bättre möjliggör de service- och omsorgsbehov som kommer med åren.
Vi vill se att personer, 65 år och äldre, som önskar sälja sin bostad befrias från ”flyttskatten”.
Återställ och öka antalet platser i äldreboendet!
Tusentals äldre tvingas vänta i månader, vissa i åratal, på att få en plats i ett äldreboende. Antalet väntande med stort behov – till exempel på grund av sjukdom – har ökat med 20 procent sedan 2010, enligt Inspektionen för vård och omsorg. Förra året väntade nästan fem tusen äldre på plats.
Sveriges kommuner och landsting (SKL) anger som en orsak att platserna helt enkelt inte räcker till. Samtidigt fortsätter kommunerna att stänga ned äldreboenden.
Detta är en helt oacceptabel utveckling, och det duger inte att som somliga politiker gömma sig bakom många äldres önskan om att bo kvar ”hemma”. Åtskilliga äldres stora vård- och omsorgsbehov talar för en annan politik.
Vi vill se ett snabbt återställande och en rejäl utökning av antalet ”ålderdomsplatser” i boendet.

Mobilisera äldre som mentorer för invandrare!

Med den stora strömmen av asylsökande och andra nyanlända från andra länder, kulturer och språkområden följer ett stort, akut och ofrånkomligt behov av god introduktion och integration i det svenska samhället. Introduktion i svenska språket, information om svensk kultur, värderingar och traditioner, lotsning in i det svenska samhällssystemet, mm. Det ställer både det offentliga Sverige och hela civilsamhället inför stora utmaningar.
Äldre personer, som lämnat det aktiva arbetslivet, skulle med sin livslånga erfarenhet om livet i det svenska samhället  här kunna vara en resurs att ta vara på och utnyttja.
Vi föreslår att kommunerna inventerar, mobiliserar och organiserar äldre medborgare som frivilligt vill ställa sig till förfogande för att hjälpa till med att lotsa nya invandrare in i det svenska samhället.