Vad menar vi med bildning?

IMG_0027[1]Vid Kristdemokraternas kommun- och landstingspolitiska dagar i Göteborg var intresset stort för skolfrågorna. Idag har jag varit jag moderator för ett seminarium om bildningens betydelse där Lovisa Bergdahl, lektor på Södertörns högskola och Hans Albin Larsson, professor på Högskolan i Jönköping medverkade.

Förmågan att kunna dra slutsatser, pröva sig fram till en sakligt underbyggd slutsats och att kunna värdera information är viktigt hela livet.

Kristdemokraterna vill återupprätta det klassiska bildningsidealet i den svenska skolan. Vi vill att skolsystemet ska värna ett klassiskt bildningsideal som tar avstånd från en relativism som urholkar kunskapens egenvärde. Elever behöver utbildas i friheten att kunna tänka själva.