Ordföranden har ordet

Ordförande Göran Solsjö Kristdemokraterna Sollefteå

Kristdemokraterna behövs i Sollefteåpolitiken! Kristdemokraterna i Sollefteå finns idag i de flesta styrelsenämnder dock bara på ersättarplatser med undantag för Barn och Skolnämnden där vi har en ordinarie plats.

Vi försöker i den mån vi kan att påverka beslut som rör medborgarna i kommunen. Idag när många beslut sker i enighet så är det oerhört viktigt att främja det ideologiska samtalet inom politiken. Vi som kristdemokrater måste lyfta fram att vi i första hand är ett kristdemokratiskt parti som utgår från den enskilda människans vardag och behov.

Vår målsättning är att kristdemokraterna i Sollefteå kommun efter valet har förstärkt sitt mandat i Sollefteå kommun. Därför behöver vi din röst!