• Styrelsen

    Ordförande: Göran Solsjö

    Vice ordförande: Jonny Larsson

    Sekreterare: Gunlög Jacobsson

    Kassör: Henrik Sendelbach

    Ledamöter: Thord Carlsson