Många ville prata om att vara ung i Sollentuna

Anna Magnusson talar på samtalskvällen i Sollentuna bibliotek.

Kristdemokraternas samtalskväll den 15 maj om hur Sollentuna ska bli en bättre ungdomskommun blev välbesökt. Och publiken var med på noterna. Frågorna till panelen handlade om allt från hur kommunen kan hjälpa till att starta en förening till hjälp med att få loss en boll som fastnat i ett nät.

Kultur- och fritidsnämndens ordförande Magnus Ramstrand (KD), som också är ordförande för Brottsförebyggande rådet, var moderator.

– Kristdemokraterna har som ett tydligt fokusområde barn- och ungdomars uppväxtvillkor. Därför var det naturligt för oss att ta upp den frågan till samtal, säger han. Jag har varit i kontakt med KFUM som genomfört en kommunranking på hur bra kommunerna är att växa upp i som ungdom. (undersökningen finns på kfum.se). Där hamnar vår kommun väldigt långt nere. Man ska alltid vara skeptisk till den här typen av undersökningar. Men deras frågeställningar var viktiga och eftersom tidningen Vi i Sollentuna skrivit en hel del om detta, ville vi ha med dem också.

Anna Magnusson från KFUM berättade om den rankingen organisationen hade gjort. Det viktiga är inte statistiken eller siffror, menade hon, utan att man medvetet försöker arbeta förebyggande och vill förändra. Föreningslivet är till exempel jätteviktigt. Det offentliga stödet är viktigt för föreningar.

På riksnivå prioriteras tävlingsidrott väldigt mycket. KFUM vill istället se mer av mötesplatser och att man inte bara ska konsumera upplevelser utan också vara delaktig och skapa själv. På ett antal variabler kommer Sollentuna på mindre bra plats när man jämför med andra kommuner. På vissa områden kan man lära en del av exempelvis grannkommunen Upplands Väsby.

Anna Magnusson uppmuntrade till att låta Sollentuna Ungdomsråd vara med och bestämma mer och lyssna på vad de har att säga. Hon upprepade sin uppmaning att satsa på föreningslivet och poängterade vikten av vuxna förebilder och att det finns vuxna som tar ansvar.

Kristdemokraternas ordförande Carin Lindell, som varit i kontakt med Arbetsförmedlingen och bjudit in Hans Wernberg som är chef på kontoret i Sollentuna, är nöjd med kvällen.

– Vi fick ett bra och öppet samtal som vi ska följa upp. Att cirka 40 personer kom till biblioteket tycker jag var väldigt kul, säger Carin Lindell.


Sollentunabor mötte Maria Larsson

Besök hos Maria Larsson

Den kristdemokratiska barn- och äldreministern Maria Larsson (tvåa från vänster på bilden) stod nyligen värd för ett möte med två KD-lokalavdelningar, Sollentuna och Sundbyberg, som medarrangörer. Flera inbjudna gäster som inte är medlemmar i Kristdemokraterna var också bland de drygt 30 gästerna på socialdepartementet. Bland andra representanter för Friskis & Svettis i Sollentuna – som har tio procent av kommunens invånare som medlemmar.

Tiina Oje från Friskis & Svettis i Sollentuna berättade om verksamheten och att den ännu mer vill jobba nära kommuner för att stärka de grupper som är svårare att nå. I dagarna har Forum för hälsofrämjande startats upp. I detta forum ingår representanter för den offentliga, privata och ideella sektorn. Tanken är att detta forum ska pröva förutsättningarna för överenskommelser mellan staten, kommuner och landsting, näringsliv och det civila samhället som omfattar gemensamma åtaganden inom det hälsofrämjande området.

Maria Larsson betonade hur positivt hon ser på Friskis & Svettis arbete. Hon gjorde också en snabbsummering av de olika politikområden som hon har ansvar för i regeringen. Hon lyfte särskilt det faktum att 100 kommuner deltagit i det initiativ hon tagit om ett förstärkt föräldrastöd.

Maria Saade, som kom till Sverige som flykting från Iran och startade vårdföretagen Akedo som nu har cirka 100 anställda, berättade med stort engagemang om sitt företag och lyfte fram Kristdemokraternas Lagen om valfrihetssystem, LOV, som ett stort framsteg. Lagen har gjort det möjligt för henne att starta och utveckla företaget. Maria Larsson berättade med stolthet att 63 procent av cheferna i dessa nybildade vårdföretag är kvinnor. Hon berömde Maria Saade och lovade att hälsa på företaget i Sollentuna.

Det blev sedan ett engagerat samtal kring omhändertagande av barn, om barn och ungdomar som blir spelberoende och om hur våra investeringar inte bara påverkar den fysiska miljön utan också relationer mellan människor.

Statssekreterare Jakob Forssmed, också han Sollentunabo, gjorde en genomgång av de politiska förslag som Kristdemokraterna tagit med sig in i regeringsarbetet och som resulterat i flera förändringar av det svenska samhället. Han nämnde Lagen om valfrihetssystem, fastighetsskattens avskaffande, avdragsrätten för gåvor.

En stor del av hans samtal med besökarna rörde just värderingsfrågorna i samhället och hur man kan vara konkret i vad ett samhälle tjänar på att satsa på en värderingsbaserad politik.

Avslutningsvis visade pressekreteraren Marcus Jonsson och Diana Ayoub hos Maria Larsson besökarna runt i departementet.


KD firade Kvinnodagen med Kvinnojouren

Sonia Lunnergård är sedan många år djupt engagerad i Sollentuna kvinnojour. På Kvinnodagen anordnades en manifestation för att påminna om den mörka baksida i vårt samhälle som heter mäns våld mot kvinnor.

Författarinnan Elisabet Nemert är en av eldsjälarna i Kvinnojouren. Hennes bok Ljusets dotter är en stark berättelse om våld mot kvinnor på 1700-talet. Samma förnedrande våld då som nu.

Tillsammans läste vi upp 201 namn på kvinnor som blivit mördade sedan år 200 av en man som de levt tillsammans med. Kring varje namn finns en kort berättelse. Och sedan tände vi tillsammans ett ljus för varje kvinna som mördats.

Det var en värdig och fin manifestation som också gav hopp. Vi vet att även imorgon kommer våld mot kvinnor att förekomma. Men det går att strukturerat jobba förebyggande. Det har stiftelsen Tryggare Sverige visat. Det krävs samlade resurser och att man tar hjälp av riksfaktorer och sårbarhetsfaktorer hos kvinnan.

50 procent av kvinnornas liv hade kunnat räddats genom ett mer systematiskt arbete från både polis, socialtjänst och sjukvården samt av anhöriga och vänner.

Det återstår en hel del för att vi ska ha ett jämställt och öppet och bejakande samhälle fritt från fruktan.KDU på Rudbeckskolan

Med KDU:s förbundsordförande Aron Modig i spetsen besökte Kristdemokratiska Ungdomsförbundet Rudbeckskolan där man under en dag kampanjade för att sprida den kristdemokratiska politiken.

– För oss som kristdemokrater är det angeläget att vårt ungdomsförbund är närvarande på vår gymnasieskola. Vi vet att det finns KDU:are på Rudbeck och att få ett besök från riksorganisationen är alltid en injektion. Kul att Aron Modig hade möjlighet att delta på denna kampanjdag. Vi vet att vi har en stor potential hos många unga väljare om de bara får chansen att lära sig mer om vad kristdemokratin står för, säger Kristdemokraternas gruppledare Magnus Ramstrand i en kommentar.


Boulehallen invigdes

På Kuskvägen 1, vid Ica Maxi och snett emot Mekonomen, ligger den hall som från och med den 29 november kl 16.30 fungerar som boulespelarnas nya nav. Denna lokal kommer att bli ett bra tillskott för kommunens boulespelande seniorer.

Hallen kommer också att hyras ut till andra föreningar från grannkommuner, företag och enskilda. Till exempel kommer det att vara ett utmärkt ställe för ett företag att ha ett event på och det finns också goda möjligheter att använda sig av catering.

Kultur- och fritidsnämndens ordförande Magnus Ramstrand (KD) invigde boulehallen.


Barnminister Maria Larsson besökte Sollentuna

I egenskap av att vara barnminister bjöds Maria Larsson den 11 september in till en öppen samtalskväll på biblioteket i centrala Sollentuna. Tillsammans med Rädda Barnens generalsekreterare Elisabeth Dahlin och två representanter från socialkontoret ledde Magnus Ramstrand en öppen frågestund där en engagerad publik fick tillfälle att ställa frågor och komma med egna inspel.

Det fanns en bred samstämmighet hos alla att barnens bästa är något som ständigt måste betonas och att vi hela tiden ska sträva efter att lyssna på vad barnen själva säger och själva vill.

Sollentuna kommun har nyligen beslutat att införa ett så kallat barnbokslut, något som gladde både Maria Larsson och Elisabeth Dahlin. Det är ett bra instrument för att hålla ett vakande öga på att besluten leder åt rätt håll sett med barnens ögon.


”Stärk medvetenheten om vår ideologi”

Marcus Jonsson, pressekreterare hos Maria Larsson, var inspiratören när Team Sollentuna samlades till upptakt inför höstens möten i nämnder och styrelser.

Marcus Jonsson gav flera exempel på hur Kristdemokraterna gör skillnad i svensk politik. Men att partiet gång på gång måste stärka den ideologiska medvetenheten så att medlemmarna stärks i sin identitet. Och att partiet blir tydligare i att beskriva framtidslandet Kristdemokraterna – vart vi är på väg.

Han citerade en valslogan som partiet har haft i tidigare val: Ingen hålls tillbaka, ingen lämnas kvar. Den meningen, menar han, sammanfattar mycket av kristdemokratisk politik.

Marcus Jonsson talade om social marknadsekonomi. Och vill undvika att tala om vänster-högerskalan.

– Kristdemokratin är inte statisk, utan kan samverka i flera olika konstellationer, sa han. Och nämnde flera områden där Kristdemokraterna ligger närmare traditionell vänstern, ex i att vara restriktiv i alkholfrågan, synen på bistånd och anhöriginvandringen. I andra frågor placeras kristdemokraterna mer åt höger i exempelvis synen på försvaret, avskaffande av företagens sjuklöneansvar och kärnkraften.

Han tog flera exempel på kristdemokratiskt styrda kommuner och ett landsting som haft kristdemokrater i den yttersta ledningen.

– Dessa kommuner har känntecknats av att man under kristdemokratisk ledning vänt underskott till överskott i ekonomin. Att man vänt den negativa trenden av utflyttningar och nedläggningar, till motsatsen. Vi kan vara stolta över vad kristdemokrater gjort i dessa kommuner. Och de ska vara en inspiration till andra kommuner.

Avslutningsvis utmanade han Team Sollentuna att var och en har ett ansvar att bidra till att vända utvecklingen för partiet.

– Man kan inte peka finger mot någon annan. En förändring och förnyelse börjar allltid med en själv, sa han och citerade en känd pionjär inom kristdemokratin.


Flera tusen vid nationaldagsfirandet

Ett par-tre tusen fyllde parken vid Edsviken som vi ska förädla till att bli en av norra storstockholms bästa upplevelsecentra!

Flera barnkörer inledde med musikalen ”Ogräs i rabatten” skriven och dirigerad av Karin Rünow. Till vardags i Turebergskyrkan och är ansvarig för Juniorgospel! En stark musikal med bra värderingar om att alla behövs, var och en på sitt unika sätt!

Till spelmansmusik med gruppen Kompislaget togs nya medborgare emot i Edsbergs slott och sedan tågade de med fanor och hembygdsdräktsförsedda barn och vuxna ner till scenen. Där var det allt från klassiska sånger, till visor och brunnsmusik till västafrikanska rytmer!

Magnus Ramstrand, ordförande i Kultur och fritidsnämnden, som ansvarar för Nationaldagsfirandet hälsade välkommen. Huvudtalare var kommunstyrelsens ordförande Douglas Lithborn som talade om våra traditioner och att det tar tid att få den rätta känslan för en helgdag som Nationaldagen. Men bland den tusenhövdade publiken fanns verkligen känslan.

Ett särskilt välkommen riktade Magnus Ramstrand till de nya medborgarna.

– Det är väl det som är en utmaning idag, att integrera det nya med det gamla och det gamla med det nya, sa han.

Den här dagen passade man också på att göra reklam för de satsningar kommunen nu gör för att skapa ett verkligt upplevelsecentra i Edsvik. Edsbergs slott öppnar upp och har gratis visningar under alla helger i sommar, den magiska Dali-utställningen på Edsviks konsthall är öppen i sommar, likaså designmuséet MC Collection. Caféer finns både i Edsbacka wärdshus, Brygghuset, Edsviks konsthall och MC Collection.

Dagen till ära hade Motorhistoriska dagen anordnats i samverkan med MC Collection. På Stallbacken visades cirka 180 vackra historiska fordon.


KD tog täten i parkstafetten

Edsbergs parkstafett avgjordes för tredje gången på torsdagskvällen. Kristdemokraterna var med med laget KD Sollentuna. En av lagets deltagare, Gustaf Lunnergård, vann sin sträcka med tiden 5:40, vilket är en tid som konkurrerar med de bästa löparna från Tureberg!

Swen Bergling, Sven Thunberg och Jocke Almqvist var de andra deltarna i detta lag som gjorde en strålande insats. Totalt var det ett 60-tal lag som ställde upp. Allt från kompisgäng till familjer och företags och kommunlag. Kristdemokraterna och Centern var de enda politiska lagen.

Det var bästa förutsättningarna; soligt och varmt, en folkfest med korvgrillning och fika. Tureberg friidrottsklubb gjorde återigen en strålande insats för att skapa aktivitet i Edsviksområdet!