Maria Larsson hälsade på i Sollentuna

Den här veckan anordnas Turebergs kulturvecka av Svenska kyrkan. Ansvarig för kulturveckan är Lena Bernell verksamhetschef vid Turebergskyrkan. Både Sonia Lunnergård och Magnus Ramstrand från lokalavdelningen i Sollentuna fanns på plats för att lyssna. Ett engagerat samtal följde där publiken ställde en hel del frågor om vinsten i vården och kraven på uppföljningar.

– När man följer media så kan man få uppfattning att vi inte har någon bra äldrevård i det här landet. Så är ju inte fallet. Cirka 70 procent av de som använder sig av äldrevården är nöjda. De enskilda företag som finns har bidragit till att vi fått ett mer varierat utbud, sa Maria Larsson.

Ett gediget kulturprogram har skapats med viktiga debatter om miljö och vård av våra äldre. Mikael Karlsson, ordförande i Svenska Naturskyddsföreningen, äldreminister Maria Larsson, KD, och Margareta Sööder, tf VD Carema är några av topparna som varit här.

Turebergs kulturvecka visar om något att kyrkan är en levande och viktig del av vårt samhälle. Tyvärr finns det ibland en beröringsskräck för religion och samfund.

– Vi Kristdemokrater har inte en sådan rädsla. Vi ser alla samfund som oerhört viktiga delar av ett väl fungerande och engagerat samhälle. Vi vill utöka samverkan mellan samfund och kommunen i de delar vi kan samverka, säger Magnus Ramstrand.

– Alla de ideella insatser som görs kan inte nog överskattas. Jag tänker på alla de körer som kyrkan driver och som vi fått prov på under veckan. Turebergs kulturvecka avslutas med att minigospel och juniorgospel har ett program – Ogräs i rabatten nu på lördag. Men kyrkan gör så mycket mer, dag ut och dag in, året om. Läxhjälp, familjestöd, ungdomsverksamhet.

Turebergs kulturvecka kommer att innebära ett överskott som ska gå till kyrkans kulturprojekt; Turebergskyrkans klockstapel.

– Vi Kristdemokrater var med och tog initiativ till att kommunen skulle stödja Turebergskyrkans klockstapel. Tillsammans med Moderaterna och Socialdemokraterna beslöt vi att stödja detta kulturprojekt med 100 000 kr. Det är vi glada för, säger Magnus Ramstrand.


Valborg på Stallbacken lockade stor publik

Magnus Ramstrand nämnde i sitt vårtal på Stallbacken exempel på de insatser som kommer att göras inom Edsviksområdet under året. (Se hela talet på www.ramstrand.eu)

– I år kommer kommunen att fortsätta förnyelse av Stallbacken och hela området i ett projekt som vi kallat Edsviksprojektet, sa han. I den utvecklingen är barnfamiljerna en viktig målgrupp. Hur ska området bli ännu mer attraktivt för dom?

– En skaparverkstad för barn och en lekplats bakom MC Collection är ett par av nyheterna. En terrass kommer att byggs bakom Stallet så att fler kan njuta av den vidunderliga utsikten. Edsbergs slott kommer att öppnas för visning varje söndag i sommar och en projektledare får som huvuduppgift att synkronisera allt som händer inom området.

– Låt mig nämna några arrangemang; Schools out vid skolavslutningen i juni, Nationaldagsfirandet som i år är förstärkt med Motorhistoriska dagen med 180 ekipage på plats här på Stallbacken, Dali-utställningen på Edsviks konsthall och Rock- och bluesfesitvalen i augusti.


Överby kvarn är i funktion

I helgen var Överby kvarn, som förvaltas och sköts av Hembygdsföreningen, öppen. Man mal mjöl två gånger per år men den kan visas för intresserade om man bokar tid. Till och med en vigsel har förrättats vid kvarnen!

– Det var intressant att möta det entusiastiska gäng som sköter om kvarnen. Jag vill verkligen uppmuntra dem och tacka för vad de gör för det hitoriskt kulturella i Sollentuna, säger Magnus Ramstrand.

Det serverades fika och korv och många besökare kom till Överby bland annat för att Konstrondan ägde rum och det angränsande Överby Gård med 18 aktiva konstnärer lockade besökare.

Överby kvarngruppen och Hembygdsföreningen har nu också fått ett bidrag till att börja justera panelen till väderkvarnen. Detta är den enda fungerade kvarn i regionen. Vingarna som är 16 meter i diameter kräver god vind för att kunna mala.

Överby kvarn ser man från Stäketleden intill golfbanan.


Bostadsministern på besök i länet

Bostadsminister Stefan Attefall var huvudtalare på ett seminarium för länets politiker om bostadssituationen i Stockholm.

Attefall redogjorde för huvuddragen i regeringens bostadspolitik.

1. En smidigare bostadsmarknad där ett nytt hyressättningssystem ger nya förutsättningar för allmännyttan. Och hyresrättens ställning utreds.

2. Bättre förutsättningar för byggande. Den nya plan- och bygglagen sätter press bl a på att inte byggloven drar ut i tid. Utredning pågår om alla de olika tekniska särkrav som stoppar upp bostadsbyggandet. Vägen från detaljplan till färdigt bygge ska kortas och rätas ut.

3. Stimulera andrahandsmarknaden. Bl a genom ett höjt schablonavdrag på 21 000 kr. Och en utredning som ska syfta till förslag till att stimulera andrahandsuthyrning.

Stefan Attefall uppmanade kommunpolitikerna att vara mer offensiva för att stimulera bostadsbyggandet.

I Stockholmsområdet finns särskilda utmaningar.

1. Den regionala bostadsförsörjningen behöver skärpas.

2. Infrastruktur och bostäder hänger ihop.


Ordförandebyte för Kristdemokraterna i Sollentuna

Kristdemokraterna kraftsamlar

– Efter interna diskussioner om ledningen av vårt parti, står vi nu enade bakom Göran Hägglund. Och han har fått ett starkt mandat att arbeta för en förändring så att vi blir ett tydligare kristdemokratiskt parti, sade Malin Appelgren, distriktsordförande i Stockholms län för kristdemokraterna när hon talade på årsmötet för Kristdemokraterna i Sollentuna.

Ett 20-tal medlemmar hade samlats till årsmötet. Malin Appelgren talade om en kraftsamling för den kristdemokratiska berättelsen. Hon lyfte fram behovet av de nära gemenskaperna som en kontrast till den starka fokuseringen på individen som andra partier står för.

Hon talade om den valfrihetsreform som Kristdemokraterna och Alliansen varit med och skapat i kommuner som kontrast till vänsterns agenda. Samtidigt betonade hon att som kristdemokrater är det inte bara näringslivet som ska bedriva vård och omsorg, utan den sociala ekonomin bör kunna spela en större roll. Ideella föreningar och samfund kan spela en betydligt större roll framöver, ansåg hon.

– Familjepolitiken är alltid klockren för oss kristdemokrater. Vi betonar föräldraansvaret mycket stark. En aldrig så duktig fritidspedagog kan aldrig ersätta en förälder, sa hon och fick applåder av mötesdeltarna.

På årsmötet valdes Carin Lindell till ordförande och Carlos Romero till vice ordförande. Övriga i styrelsen är Eva Ireblad, Sven Thunberg, Magnus Ramstrand, Sonia Lunnergård och Bert Christiansson. Ersättare är Swen Bergling, Anna von Essen och Robbin Hellström.

 

För ytterligare information:

Magnus Ramstrand, 073~915 21 41

Gruppledare för Kristdemokraterna i Sollentuna

 

Carin Lindell, 070~778 08 91

Ordförande för Kristdemokraterna i Sollentuna


Viktigt miljöseminarium med Anders Wijkman och Lars Thunberg

För att lyfta upp de viktiga miljöfrågorna högre på den politiska agendan arrangerade Kristdemokraterna i Sollentuna ett miljöpolitiskt seminarium i kommunhuset torsdagen den 26 januari. Inbjudna talare var Anders Wijkman och Lars Thunberg.

Anders är känd för den breda allmänheten efter att bland annat ha suttit två mandatperioder i EU-parlamentet. Idag fortsätter han att bedriva ett viktigt opinionsbildande arbete som vice ordförande i styrelsen för Tällberg Foundation.

Lars Thunberg är kommunalråd för Kristdemokraterna i Helsingborg och är också ordförande i föreningen Sveriges Ekokommuner. Utifrån denna bas har han bedrivit ett mångårigt och framgångsrikt arbete för att vässa miljöpolitiken i sin egen hemkommun. Ett arbete som kröntes för ett par år sedan då Helsingborg utsågs till landets bästa miljökommun.

En röd tråd i Anders Wijkmans budskap är att vi på en global nivå måste bryta den ensidiga betoningen av BNP som enda måttet på välfärd. En tillväxt som baseras på att vi förstör skogar, odlingsbar mark, färskvatten eller som bidrar till ett instabilt klimat är ohållbar. Sverige som ett högteknologiskt och internationellt sett mycket rikt land har en nyckelroll att spela i arbetet med att hitta en väg där vi skapar en social och ekologiskt hållbar tillväxt som kommer alla länder till del.

Lars Thunberg inledde sitt anförande med glimten i ögat och citerade Groucho Marx: ”Varför ska vi bry oss om kommande generationer – de har ju inte gjort något för oss”. Med en gedigen förankring i förvaltarskapstanken guidade han sedan publiken i hur man på lokal nivå kan göra massor för att minska miljöbelastningen. Särskilt Helsingborgs hantering av avfall imponerade på de intresserade sollentunaborna.

Sammantaget var det en mycket givande och matnyttig kväll i miljöns tecken som gav alla församlade både nyttig kunskap och stimulerande inspiration i det fortsatta arbetet för en bättre miljö i Sollentuna.


Kampanj på Edsbacka marknad

Sedan vikingatiden har platsen mellan Edsviken, som är en vik i Östersjön och sjön Norrviken i Sollentuna, varit en handelsplats. Turebergs idrottsklubb har årligen i 29 år hållt igång traditionen Edsbacka marknad. Så även i år.

– Vi vill självfallet som parti finnas med på en marknad som lockar flera hundra deltagare, säger Sven Thunberg, ordförande i lokalavdelningen i Sollentuna.

Bland traditionella marknadsstånd med allt från honung och korvar till kastruller och stickade vantar, så fanns Kristdemokraterna på plats med information om partiets satsningar på familjen.

– Vi gjorde också en undersökning bland besökarna om hur de vill utveckla området kring Edsviken och Edsbergs slott. Vi fick många bra samtal, sammanfattar Magnus Ramstrand, gruppledare för Kristdemokraterna och ordförande i kommunens Kultur- och fritidsnämnd.


Succé för Föreningsmässan i Stinsen

Ett 50-tal föreningar deltog med information och framträdanden från scenen under Föreningsmässan.

– Vi vill årligen ordna en Föreningsmässa för att visa kommunens stöd till föreningslivet och göra föreningslivet synligt. Dels tror vi det finns ett värde att föreningar lär känna varandra och kanske kan samverka i olika frågor, säger Magnus Ramstrand.

I den politiska plattformen som allianspartierna i Sollentuna skrev under och som är ett styrdokument för kommunens arbete under den innevarande mandatperioden, så finns det ett tydligt uppdrag att samverka med den ideella sektorn.

– Just nu jobbar vi med budgeten för år 2012. Jag kan inte avslöja några detaljer men så mycket kan jag säga att det kommer att synas också i budgeten att vi menar allvar med den politiska plattformen, säger Magnus Ramstrand.

Magnus Ramstrand tycker att det är positivt att Föreningsmässan äger rum i ett köpcentrum som Stinsen.

– Samhället kan delas in i tre sektorer – civilsamhället (ideella sektorn), näringslivet och kommunen/staten. Under Föreningsmässan i Stinsen möts dessa sektorer till ett kreativt möte. Jag vill passa på att tacka centrumledningen i Stinsen för deras tillmötesgående attityd, säger Magnus Ramstrand.

 

Fakta:

Tre miljoner svenskar jobbar frivilligt.

De lägger cirka 480 miljoner timmar per år, 13 timmar per person och månad i arbetet inom 200 000 organisationer.

Värdet av det frivilliga arbetet beräknas till 70 miljarder kronor.

Den redovisade omsättningen i frivilligsektorn är drygt 60 miljarder per år.

Arbetet motsvarar 300 000 heltidstjänster.

Den största gruppen bland frivilligarbetare är förvärvsarbetande 35-49-åringar.10% av frivilligarbetarna uppfattar att deras arbete ersätter ”riktiga jobb”. Arbetet består till exempel i att hålla sociala mötesplatser öppna med kaffe och te, köra ut fika till uteliggare, följa med på sjukbesök, ingå i telefonjourer, väntjänster, anhörigstödföreningar, idrotts- föreningar.

Attityden till frivilligarbete i Sverige är att det är ett engagemang som ger de frivilligarbetande minst lika mycket utdelning som dem som de ställer upp för.