Dina KD-politiker kommer 
att jobba hårt för Ditt bästa

Inflytandet ökar för KD

Magnus 
Ramstrand
Kommunalråd, 
Gruppledare, KD 
Sollentuna

Vi har avslutat förhandlingarna mellan Allianspartierna i Sollentuna 
– Kristdemokraterna, Moderaterna, Liberalerna och Centerpartiet. KD fortsätter alltså i ledningen för kommunen med målsättning att driva en politik som lever upp till vår devis i valrörelsen: KD är barnens, familjens och de äldres parti.

Vi är glada för att i förhandlingar med Allianspartierna fått följande framstående positioner:

 • Kommunalråd
 • Ordförande i socialnämnden
 • Ordförande i kultur- och fritidsnämnden
 • Ordförande i förskoleberedningen
 • Vice ordförande i vård- och omsorgsnämnden
 • Ordförande i funktionshinderrådet
 • Vice ordförande i miljö- och byggnadsnämnden
 • Ordförande i brottsförebygganderådet
 • Ordförande i Sollentuna energi och miljö AB
 • Vice ordförande i Sollentuna kommunfastigheter AB

Läs mer


KD riktar satsningarna till Dig och Din familj

KD står för de mjuka och personliga frågorna. Ju fler väljare som lägger sin röst på KD, desto mer inflytande får vi. Vid förra valet tog drygt 3000 väljare i Sollentuna en kristdemokratisk valsedel. Ge oss ditt stöd i valet den 9 september som en hjälp till självhjälp.

Magnus Ramstrand, KDs kommunalråd, ordförande i kultur- och fritidsnämnden och Brottsförebyggande rådet, har varit med i ledningen för kommunen under åtta år.

– Det är enormt inspirerande att se hur Sollentuna utvecklats till en av de mest attraktiva kommunerna i landet, säger Magnus Ramstrand. Men det finns mer att göra. Både inom förskolan, skolan, vården och omsorgen men även inom kultur och idrott.

Barnen:
Syskonförtur i valet av skola.
Färre barn i de yngsta grupperna i förskolan.
Fler vuxna i skolan.
Förstärkt sammanhållen barn- och skol-hälsovård.

Alla:
Förstärk vårdcentralerna med öppettider på kvällar och helger för att avlasta akutsjukhusen.
Bort med Skipstop för att bland annat underlätta familj och jobb.

Äldre:
Pensionärsskatten tas bort.
Fler seniorboenden.
Ökad trygghet med bonus till hemtjänst som prioriterar färre anställda som möter den äldre i hemmet.


Vi vill satsa på högre livskvalitet i Sollentuna

Det är mycket som ska stämma för att vi ska få ihop livspusslet i en stressig vardag. Här i vår kommun Sollentuna gör KD en avgörande insats för att göra livet och vardagen betydligt tryggare och enklare för oss alla – barnfamiljer, ungdomar, människor i arbetslivet och äldre.

– Vi fick starkt stöd från Sollentunaborna redan förra valet och har hunnit genomföra en hel del, säger kommunalrådet Magnus Ramstrand (KD).

KD vill stärka valmöjligheter som spänner över alla generationsgränser:

 • Förskola och skola med självklar syskonförtur.
 • Privata och kommunala skolor av hög kvalitet.
 • Ännu fler möjligheter för barns idrottande. Sollentuna fotbollshall är ett bra exempel på hur vi stöttar ungdomars fysiska hälsa. Dessutom har vi seniortaxa i våra idrottshallar!
 • Sjukhusvården ska förstatligas och en större satsning görs för bättre öppettider på vårdcentraler.
 • Kultur ger guldkant på tillvaron – allt från kommunal kulturskola till bibliotek och konserter i Edsbergs slott.
 • Vi vill att föräldrar ska kunna överlämna föräldradagar exempelvis till mor- och farföräldrar.
 • Det ska vara enkelt att förbättra sin bostad när familjen växer. KD tog initiativ till Attefallshuset när Stefan Attefall, KD, var bostadsminister.

Skola i Fågelsångsparken

Vi ska bygga en helt ny skola som ersätter nuvarande Töjnanskolan. Där kommer vi också att bygga en fullstor idrottshall. Både skola och idrottshall behövs när de centrala delarna av kommunen växer.  Under tiden den nya skolan byggs behöver vi plats för en tillfällig skola.

Vi tycker, efter att letat med ljus och lykta, att den bästa platsen är västra delen av Fågelsångsparken. Vi förstår att det här beslutet har inneburit en frustration för många. En demokrati består av aktiva medlemmar. De som nu starkt engagerat sig mot placeringen av en tillfällig skola i Fågelsångsparken, har visat ett stort engagemang. De vill inte att vi bygger i parken och tar ned den allé av granar som är dominerande i den västra delen.

Mängder av överklaganden har skett. Insamling till advokatkostnader har gjorts. Det visar ett enastående engagemang. Det är demokratins kärna. Men. Demokrati är också att respektera majoriteten och fattade beslut. En klar majoritet i fullmäktige har beslutat att genomföra beslutet om en tillfällig skola i Fågelsångsparken och att därefter när nya Töjnanskolan är klar, återställa parken till en fin miljö, bättre än den som är nu.

– Det blir en fin miljö för elever och personal tills den nya skolan är klar. Sedan ska parken återställas och bli bättre än den är idag, säger Carlos Romero, KD, vice ordförande i barn- och ungdomsnämnden.


En ny stadsdel i Väsjön växer fram

Många intresserade byggherrar när marken i Väsjö torg ska säljas.

Ett 70-tal intresserade byggherrar, arkitekter och investerare fanns på plats när vi i kommunen presenterade den mark i nya stadsdelen Väsjön som ska säljas.
Närheten till natur och friluftsliv med slalombacken Väsjöbacken, sportfältet med fotbollsplaner och tennishall, skidspår och joggingspår i naturskyddsområde och mycket mer skapar ett mervärde till Väsjön.
Tillsammans med stadsbyggnadsnämndens ordförande Thomas Ardenfors, M, stadsbyggnadschef Christina Leifman och projektchefen för Väsjön, Yussuf Hassen, berättade jag om allt det som gör Sollentuna till en av de mest attraktiva platserna i den glödheta Stockholmsregionen.
Vi ser nu fram emot flera spännande förslag till bostadslösningar och ett bra pris för denna mark.


Jakob Forssmed kliver in som partiledare

Sollentunabon Jakob Forssmed blir under Ebba Busch Thors föräldraledighet, partiledare för Kristdemokraterna.

– Tanken är att jag sköter det dagliga. Ebba kommer att vara med i en större tv-debatt under våren, hon deltar i våra kommundagar i april och vi har regelbunden kontakt, berättar Jakob Forssmed .

Det är Jakob Forssmeds andra inhopp som partiledare. I en intervju i tidningen Dagen berättar han om sina erfarenheter av att förhandla inom alliansen, om oppositionsrollen och vad KD kan bidra med i debatten:

– Vi ser samhällsgemenskapen och inte bara individer som är oberoende av varandra. En väv av tillit, om jag får vara högtravande.

 

Sollentunabon Jakob Forssmed blir tf partiledare för Kristdemokraterna.


Vi bygger fler bostäder i ett växande Sollentuna

Sollentuna växer tack vare allt större inflyttning och höga födelsetal. Detta innebär att det behövs många nya bostäder i kommunen. För att kunna bygga 1 500 nya kommunala hyreslägenheter och samtidigt möta det ökade behovet av investeringar och underhåll av bland annat skolor, förskolor och omsorgsfastigheter kommer kommunstyrelsen besluta om att föreslå kommunfullmäktige att besluta om att sälja vissa kommunala hyreslägenheter. Därtill införs en effektivare styrning av kommunens bolag. Läs mer


Polisen måste rensa Sollentuna från illegala vapen

Under ett par nätter har de centrala delarna av Sollentuna, Tureberg, drabbats av skottlossningar, till och med användandet av automatvapen. Detta är djupt oroande. Vi som bor i Sollentuna har höga förväntningar på att polisen klarar av att få fast förövarna o rensa kommunen från illegala vapen. Läs merTryggheten i våra kommundelar är central

I veckans Vi i Sollentuna skriver tidningen om ett möte i Edsberg om tryggheten i den kommundelen.
(Vi i Sollentuna)
– Vi tar oron efter skjutningar i Edsberg på stort allvar, samtidigt kan vi inte låta ett litet gäng kriminella skapa en bild av en otrygg del av Sollentuna, säger Magnus Ramstrand, kristdemokratiskt kommunalråd och ordförande i kommunens Brottsförebyggande råd.

Polisen har ett fokus på Edsberg o de kriminella grupperingarna. Tack vare ett tålamodsprövande arbete sitter ny ett par personer inom lås o bom.
– Idag är det betydligt lugnare, säger brottsförebyggande polisen Kurt Anlund.

Kommunens bevakningsföretag Nokas har också intensifierat sin närvaro i bostadsområdet.
Ett 50-tal personer hade mött upp till Hyresgästföreningens Café Rosa Park. Studieförbundet ABF var medarrangör.