Nya hallar i Sollentuna

I takt med att Sollentuna växer har bristen på idrottshallar blivit allt mer tydlig. Det är många skolungdomar som tvingas träna på alltför sena tider.

I kultur- och fritidsnämnden har man gjort en noggrann analys av behovet och upprättat en prioriteringslista. Det går inte att lösa alla problem på en gång och man får ta ett steg i taget.

I det första steget handlar det om att arbetet med friidrottshallen vid Sollentunavallen fortsätter och kan börja byggas i närtid i nära samverkan med Turebergs Friidrottsklubb som kommer att bidra med finansieringen. När friidrottshallen är klar kommer halltider att frigöras i Häggvikshallen. Ett nytt golv i den hallen kommer att bidra till att olika bollsporter kan få tid där.

Det ska också bli ett fotbollstält för träning vintertid i Norrviken och i den norra kommundelen finns ett behov av en fullstor idrottshall inom en snar framtid.


Nu sänks skatten i Sollentuna

En ansvarsfull ekonomisk politik och en befolkning med hög skattekraft möjliggör för Alliansen i Sollentuna att sänka skatten 2013. Skattesänkningen blir 10 öre och motsvarar 16 miljoner kronor. Liksom tidigare kommer Sollentunaborna att ha den femte lägsta skatten i Stockholms län.

– Sollentuna har gått med överskott de senaste åren och det är inte rimligt att fortsätta överbeskatta Sollentunaborna. Samtidigt är det glädjande att vi har möjlighet att göra viktiga förstärkningarna i budgeten för 2013, säger Douglas Lithborn (M), kommunstyrelsens ordförande.

Trots skattesänkningen har vi utrymme att göra flera välbehövliga satsningar. Skolan och inte minst läraryrkets status är en prioriterad fråga även kommande år och Alliansen planerar också en större satsning inom vård- och omsorg. Vi ökar fokus på miljöfrågor samt snabbar på takten av utbyggnaden av gång- och cykelvägnätet. Vi ser dessutom ett behov av att underlätta för de som utövar fritidsaktiviteter att få plats i kommunens idrottsanläggningar.

Beslut om budgeten fattas på kommunstyrelsen den 31 oktober och kommunfullmäktige den 14 november.

Kontakt:

Douglas Lithborn (M)
Kommunstyrelsens ordförande
070-746 65 18 070-746 65 18
douglas.lithborn@sollentuna.se

Lennart Gabrielsson (FP)
Kommunalråd
070-543 51 22 070-543 51 22
lennart.gabrielsson@sollentuna.se

Magnus Ramstrand (KD)
Gruppledare
0739-15 21 41 0739-15 21 41
magnus.ramstrand@sollentuna.se

Anna Myrhed (C)
Gruppledare
070-334 12 86 070-334 12 86
anna.myrhed@sollentuna.se


Nu satsar vi på Edsvik

Edsviksområdet tillhör pärlorna i kommunen. Fullmäktige har gett en inriktning av att kommunen ska arbeta för att göra området mer tillgängligt och att fler hittar dit.

– En viktig målgrupp är barnfamiljerna, säger Magnus Ramstrand, ordförande i Kultur- och fritidsnämnden. Vi kommer att skapa en lekpark som också ska vara anpassad så att barn med funktionsnedsättning ska kunna leka där.

Även seniorerna ska kunna använda den som en aktivitetsanläggning.

– Vi har många fantastiska verksamheter inom Edsviksområdet, med slottet som vi öppnar upp varje helg i sommar, säger Magnus Ramstrand. Sedan har vi allt som pågår på Stallbacken där Edsviks konsthall i sommar kommer att erbjuda en Dali-utställning.

Kommunen annonserar nu ut en tjänst om en projektledare som ska hålla ihop verksamheterna inom Edsviksområdet och skapa nya erbjudanden som gör att attraktionen i området kommer att öka.

– Vi kommer också att engagera oss för att mota bort gässen så mycket som möjligt, säger Magnus Ramstrand. Fåglarna har tagit över en stor del av de fina gräsytor som finns i parken. Vi måste kunna erbjuda barnfamiljer och andra en bra park att vara i. Då är det inte bra hygien att gässen tar över.


Alliansen satsar på föreningslivet

– Samhället byggs underifrån och de ideella krafterna är nödvändiga för att skapa ett bättre Sollentuna. Jag är glad att vi med denna satsning kan öka kommunens stöd till det viktiga arbete som utförs i de olika föreningarna, säger Magnus Ramstrand (KD), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

– Vår kommun har satsat kraftfullt på lokaler och idrottsanläggningar de senaste åren. Men det riktade stödet till föreningar har urholkats och det är en efterlängtad justering som vi nu gör, avslutar Douglas Lithborn (M), kommunstyrelsens ordförande.

Kontakt:

Magnus Ramstrand (KD)

Ordförande i Kultur- och fritidsnämnden

0739-15 21 41 0739-15 21 41

 

Douglas Lithborn (M)

Kommunstyrelsens ordförande

070-746 65 18 070-746 65 18

 

Lennart Gabrielsson (FP)

Vice ordförande kommunstyrelsen

070-543 51 22 070-543 51 22

 

Anna Myrhed (C)

Gruppledare centerpartiet

070-334 12 86 070-334 12 86