Sollentuna fortsätter att satsa på skolan

Helenelundsskolan. Foto: Ulf Rydin/Wikimedia Commons

Pressmeddelande

I måndags presenterade Moderaterna, Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna i Sollentuna en satsning på skolan. Majoriteten föreslår en höjning av check och peng till skolan på 9,5 miljoner kronor för höjda lärarlöner från 1 april 2014.

Under kommunfullmäktigesammanträdet i februari 2014 fattade vi beslut om en höjning av kommunstyrelsens budgetpost för oförutsedda medel med 10,2 miljoner kronor. I dag presenterar majoriteten att 9,5 miljoner kronor av dessa medel ska användas till en höjning av check och peng inom skolan från 1 april 2014.

Höjningen av check och peng inom skolan är avsedd för en höjning av lärarnas löner inom grundskolan. Fler Sollentunabor i arbete och en ansvarsfull ekonomisk politik har skapat förutsättningar för denna viktiga satsning.

Kostnaden för skolsatsningen 2014 hamnar på 9,5 miljoner kronor därefter 12,7 miljoner kronor per år.

 

För mer information:
Magnus Ramstrand (KD)
Ledamot i kommunstyrelsen
0739-152 141


Varmt välkommen som medlem i KD


Läs mer

Dina KD-politiker kommer 
att jobba hårt för Ditt bästa


Läs mer

Förtroendet för Ebba har tredubblats


Läs mer

3373 sollentunabor gav oss sitt förtroende och stöd i kommunvalet.


Läs mer

Valrörelsen inför slutspurten


Läs mer

Välj KD den 9 september för familj, trygghet, seniorer, aktiv fritid


Läs mer

KD-kandidater till fullmäktige som jobbar för Ditt bästa


Läs mer

KD är barnens, familjens och de äldres parti


Läs mer

KD riktar satsningarna till Dig och Din familj


Läs mer

Vi vill satsa på högre livskvalitet i Sollentuna


Läs mer