Här är vår handlingsplan mot våldsbejakande extremism

Stoppa terrorismen.

Sollentuna kommun har tagit fram en handlingsplan mot våldsbejakande extremism. Magnus Ramstrand och Sonia Lunnergård (KD) berättar om den i en artikel i Vi i Sollentuna.

Så här skriver de i insändaren:

Sollentuna tar hotet från våldsbejakande extremism på allvar

Varje år växer det svenska språket med ord och begrepp som blir en samtidsspegel av vår tid. De senaste åren har vi tvingats lära oss vad ”våldsbejakande extremism” är. Det har blivit en kraft som gått från att vara ett litet randfenomen till att omfatta globala nätverk.

Kampen mot den våldsbejakande extremismen måste föras på många fronter och platser. Vår kommun är inte en isolerad bubbla som är immun mot de locktoner som sprids från dem som är beredda att använda våld för att driva igenom sina förvridna idéer om ett gott samhälle.

Socialnämnden i Sollentuna kommun har antagit ett strategiskt verktyg i arbetet för det goda samhälle som bygger på respekten för det okränkbara människovärdet i form av en handlingsplan mot våldsbejakande extremism. Handlingsplanen ska senare behandlas av kommunfullmäktige.

Handlingsplanen har fyra nivåer: att förebygga, där olika demokratifrämjande insatser står i fokus såsom samarbete med civilsamhället, att upptäcka, där betydelsen av kunskap betonas, exempelvis att känna igen symboler, att åtgärda, där stöd till individer och deras anhöriga kan leda till avhopp och att implementera, att göra handlingsplanen känd i alla kommunens verksamheter genom riktad kunskapsuppbyggnad.

Med samverkan mellan kommun, polis och räddningstjänst står vi nu redo att dra upp ramarna för vårt arbete. Vi kommer att vässa kommunens förmåga att kartlägga, omvärldsbevaka och utveckla våra insatser på kort och lång sikt. Vi räknar med att föräldrar och det civila samhället – föreningar och samfund – kommer att göra sin del i detta viktiga arbete.

Kampen mot våld och extremism vinns bäst med både ett varmt hjärta men också ett kallt huvud. Vi tar hotet på allvar men vi ska envist peka på det som är bättre än vad våldsprofeterna predikar.

Magnus Ramstrand (KD)
ordförande Brottsförebyggande rådet

Sonia Lunnergård (KD)
ordförande Socialnämnden


Stort engagemang för nattvandring i Rotebro

Ett 50-tal nya föräldrar har engagerat sig som nattvandrare i Rotebro under den senaste veckan. Bakom satsningen ligger Tryggt och Snyggt, ett samarbete mellan Sollentuna kommun och de ideella krafterna i kommunen.

Det behövs vuxna som rör sig ute på kvällarna, Tryggt och Snyggt har därför uppmanat föräldrar att engagera sig i nattvandring.

– Vi har jobbat snabbt och vi har lyckats bra. Femtio nya fantastiska föräldrar gick med som nattvandrare under den senaste veckan. Vilket imponerande föräldraengagemang, säger Anna-Karin Sundén, brottsförebyggare i Sollentuna kommun.

Tryggt och Snyggts nattvandrare består av frivilliga vuxna som är ute och rör sig bland ungdomarna under helgkvällarna i syfte att öka tryggheten och minska brottsligheten.

Magnus Ramstrand (KD). Foto: Michael Folmer– Sollentuna kommun strävar efter ett gott samarbete med civilsamhället. Jag är mycket glad över att vi har fått ett stort antal engagerade vuxna i det brottsförebyggande arbetet, säger Magnus Ramstrand (KD), ordförande i brottsförebyggande rådet i Sollentuna.


Bra städdag i kommunen ökar tryggheten

Sollentuna fotboll hjälper till att städa kommunen

Sollentuna fotboll hjälper till att städa kommunen

Lördagen den 12 april hade vi allmän städdag i kommunen. På tio olika platser, centrum, i kommundelarna var vi på plats. Politiker hade fått ansvar för olika delar. Och till sin hjälp hade vi ett fotbollslag från Sollentuna fotboll.
– Jag var vid Edsbergs centrum, berättar Magnus Ramstrand, gruppledare för Kristdemokraterna. Ett härligt gäng 14-åriga grabbar från vår stora fotbollsklubb var där tillsammans med deras tränare – Niklas.
– De städade torget och vägarna runt om i centrum. Mest skräp var det ner mot Edsbergsskolan.

Edsberg upplevs som ett tryggt område visar vår senaste trygghetsmätning. Trots de skottlossningar som skett där.
– De jag pratade med hävdar att det rör sig om skottlossning riktad mot enskilda personer. Det påverkar inte kommundelens upplevelse av trygghet, säger Magnus Ramstrand.

Städdagen är en återkommande händelse. Sollentuna fotboll ställer gärna upp på denna sociala insats, intygar tränaren Niklas.
– Vi vill ta ett socialt ansvar också, samtidigt som vi får in lite pengar till vår reskassa.


Sollentuna får jour för män som blivit utsatta för våld

Bert Christiansson (KD) och föreningen Akilles.

Nu startar föreningen Akillesjouren i Sollentuna. Jouren för män som är utsatta för våld i nära relationer är den första i sitt slag i Sverige.

– Män och pojkar som utsätts för våld och kränkande behandling har tidigare inte uppmärksammats i tillräckligt hög grad. Därför är det ett angeläget område denna nya förening sätter fokus på, säger Magnus Ramstrand (KD), ordförande för Brottsförebyggande rådet i Sollentuna kommun.

Akillesjouren ska verka mot våld och förtryck av män i nära relationer. Föreningen ska stötta män som blir fysiskt eller psykiskt misshandlade i en nära relation och arbeta för att synliggöra problematiken.

 

På bilden: Bert Christiansson från Kristdemokraterna i Sollentuna (tvåa från vänster) tillsammans med bland andra Glenn Forestgate, ordförande för Akilles.


Gott Nytt År!

nyårVi går in i 2014 med förväntan och arbetslust. EU-valet i maj och kommun-, landsting- och riksdagsval i september kommer att prägla året.
Vi vet nu vilka personer som kommer att toppa partiets listor i både EU-valet (Lars Adaktusson, Ebba Busch,), riksdag (Göran Hägglund, Emma Henriksson)- och landstingsvalet (Ella Bohlin, Eva Lannerö). Listan för kommunvalet i Sollentuna spikas på årsmötet den 10 februari.

I Sollentuna, som är en av de ekonomiskt starkaste kommunerna i regionen, kan vi se tillbaka på en bra befolkningsökning – cirka 1000 personer per år. Vi är snart uppe i 70 000 invånare.

Men expansion, särskilt i kommunikationsnära lägen, skapar utmaningar. Tack vare en offensiv kristdemokratisk bostadsminister, Stefan Attefall, skapas långsiktigt förutsättningar för att bygga i bullerutsatta lägen. Buller och partiklar är ett av våra stora utmaningar för framtiden. Sollentuna genomkorsas av E4:an med en ny anslutning av E18. Förbifart Stockholm kommer att mynna ut i Häggvik. Vi har Norrortsleden och Stäketleden. Dessutom stambanan med allt fler tåg och inflygningarna till Arlanda.

Efter diskussioner med Trafikverket kommer vi nu att få tyst asfalt i Rotebro som ett test. Vi kommer också att intensifiera vårt bullerskydd i de södra delarna av kommunen.

En bra skola är en av anledningarna till att vi i Sollentuna får allt fler som vill bo i kommunen. Vi har bland de bästa skolorna i landet. Ett hårt arbete och fokus på utbildningsuppdraget och en stark digitalisering av skolan är faktorer som bidragit till detta.

Som ordförande i kultur- och fritidsnämnden har Magnus Ramstrand ansvar för en expansiv del av kommunens liv. Ny friidrottshall har börjat byggas, likaså är två fullstora idrottshallar långt framme i planeringen. Likaså en elvamanna fotbollshall.

Inom kulturlivet är det Edsviksprojektet som sticker ut där vi nu drar igång en slottsteater på nyåret. Första uppsättningen är Malla och kärleken. Samtliga föreställningar är slutsålda. Med våra grannkommuner i norrort har vi ett befolkningsunderlag på cirka 250 000 invånare. Nog bör det finnas utrymme för kultur här också, inte bara inne i Stockholm city!

Inom äldreomsorgen har vi kristdemokrater varit drivande för att få fram en värdighetsgaranti – en slags ribba på vad brukare och anhöriga ska kunna förvänta sig att kommunen ställer upp med. Denna värdighetsgaranti håller som bäst på att implementeras just nu.

Som ordförande i kultur- och fritidsnämnden har Magnus Ramstrand också satt ett särskilt fokus på att barn med funktionsnedsättning ska erbjudas bra fritidssysselsättningar. Vi har gått med i ett regionalt digitalt nät som visar var i regionen det finns aktiviteter för barn och ungdomar. Kommuner behöver samverka för att skapa fler möjligheter. Här i Sollentuna har vi både dans och musikcafé samt Sollentuna melodifestival för personer med funktionsnedsättning.

Magnus Ramstrand är ordförande i Brottsförebyggande rådet i Sollentuna. Vi kan se tillbaka på ett bra 2013 som ger hopp inför 2014. Den trygghetsmätning vi gjorde under året visar att allt fler känner sig trygga i vår kommun. Vi har många frivilliga som nattvandrar och tar bort klotter, är med i grannsamverkansföreningar och deltar som frivilliga chaufförer i grannsamverkansbilen, stöder skolorna som rastfaddrar. Det civila samhället går inte att överskatta!

I teamet av kristdemokrater i Sollentuna finns många duktiga och engagerade personer som är taggade inför valåret 2014. Vi står inför stora utmaningar, men ser fram emot året med tillförsikt.

Gott Nytt År!


Sollentuna klättrar på trygghetsskalan

Stiftelsen Tryggare Sverige har gjort en rad mätningar i landet om hur människor upplever trygghet och otrygghet. Sollentuna kommun får bättre siffror i denna mätning än vad man fått tidigare.

– Som ordförande i Brottsförebyggande rådet känner jag att vi är på rätt väg, men vi har mer att jobba med.

Det säger Magnus Ramstrand (KD) i en kommentar med anledning av den nya mätningen.

– Faktorer som invånarna upplever som problem är att polisen inte är tillräckligt synlig. Trafiken och nedskräpning är två andra faktorer som skapar otrygghet. Detta är kunskap som vi ska bära med oss i det fortsatta förbättringsarbetet, fortsätter Magnus Ramstrand.

På en skala 0-6 i mätningen av trygghet där 0 står för total trygghet och 6 för total otrygghet, hamnar vi på 1,58 där 2 är medel i landet. Malmö ligger på 2,24 och Rinkeby, en av Stockholms stadsdelar på 4,12.

– Det går åt rätt håll i Sollentuna. År 2009 var siffran 2,27 i kommunen som helhet. Vi har många ideella som nattvandrar, vi jobbar aktivt mot klotter och skadegörelse och vi har ett samverkansavtal med polisen, säger Magnus Ramstrand.

Magnus Ramstrand poserar med företrädare för Tryggare Sverige.

Magnus Lindgren, generalsekreterare för Tryggare Sverige, Magnus Ramstrand (KD) och Thomas Ahlskog, projektledare på Tryggare Sverige. Foto: Anna-Karin Sundén


Nu rullar Grannsamverkanbilen

Tack vare en stor grupp seniorer som helt ideellt ställer upp som chaufförer, så rullar Grannstödsbilen i våra olika bostadsområden regelbundet. Chaufförerna hämtar ut bilen i garaget vid Tors backe, en garageplats som Sollentunahem bjuder på.

Sedan åker Grannstödsbilen till Polishuset och får en kort redogörelse för hur läget ser ut i kommunen. Har det varit inbrott i ett område, kan chaufförerna få ett uppdrag att dela ut lappar i brevlådorna och tala om vad som hänt. Det bidrar till att öka graden av uppmärksamhet på bilar i omlopp.

Grannstödsbilen kan också få i uppdrag att kolla efter stulna cyklar och om det är nedskräpat.

Efter denna genomgång hos Polisen, åker chaufförerna till ett äldreboende. Där plockar de upp en eller ett par boende som anmält sig att de vill följa med på en tur genom Sollentuna.

– Detta är ett mycket uppskattat initiativ som bidrar till att höja livskvaliten hos många av våra äldre, säger Magnus Ramstrand, ordförande i Brottsförebyggande rådet.

Grannsamverkansbilen är ett samarbete mellan kommunen, ideella krafter och företagen.

– Vi har flera företag som gått in och sponsrat bilen, vilket är mycket glädjande, säger Anna-Karin Sundén som är brottsförebyggare i kommunen.

Kåre Wegersjö är brottsförebyggande polis och var även han med vid invigningen av bilen. Han understryker vikten av ett gott samarbete mellan Polisen och frivilliga och kommunen.

Kommunstyrelsens ordförande Douglas Lithborn och Vård-och omsorgsnämndens ordförande Björn Karlsson talade också vid invigningen.