Ett extra rum i hjärtat

Sonia Lunnergård (KD)

Ingen har kunnat undgå att vår värld har drabbats av en flyktingström som vi inte sett maken till sedan andra världskriget. Miljoner är på flykt undan krig och terror. En del kommer till Sollentuna.

Sonia Lunnergård, ordförande i Socialnämnden. Vad gör kommunen?
– Vi har avtal med Migrationsverket att ta emot 30 unga. Vi har tagit emot fler p g a rådande läge. Vi har också avtal om att ta emot 84 nyanlända flyktingar med permanent uppehållstillstånd.

Är detta en lagom nivå?
– Jag tror inte att det finns någon som kan säga en exakt siffra. Men Sollentuna är inte fullt och vi ska känna glädje över att vi lever i ett land med fred och att vi har mat så det räcker.

Det finns människor som är rädda för att risken för terror och jihadism ökar. Vad säger du om en sådan risk?
– Där tycker jag att Angela Merkel, tysk kristdemokrat och förbundskansler, är väldigt klok när hon säger: ”Rädsla är en dålig rådgivare. Istället för att frukta att islamska flyktingar skulle leda till islamisering borde tyska kristna bekänna och praktisera sin egen tro.” Detta är något som alla människor av en god vilja kan ta till sig och försöka leva efter.

Andra känner att de gärna vill bidra på något sätt. Vad kan man göra?
– Det civila samhället är oerhört viktigt. Det offentliga varken kan eller ska göra allt. Kommunen har samlat information på en särskild webbsida. Jag gillar vad min partiledare Ebba Busch Thor säger:”Alla kan hjälpa någon. Och tillsammans kan vi hjälpa många.”.


Bättre integration med Kristdemokraternas budget

När Ebba Busch Thor och Jakob Forssmed i går presenterade Kristdemokraternas budget för staten handlade flera av förslagen om att kombinera en generös migrationspolitik med en effektiv och välfungerande integrationspolitik.

– Vi har förslag som gör det möjligt för fler nyanlända att få arbete, som förbättrar situationen på bostadsmarknaden, som gör mottagandet bättre och som långsiktigt gör integrationspolitiken effektivare, säger Sollentunas kommunalråd Magnus Ramstrand (KD) i en kommentar i samband med att Kristdemokraterna presenterade sin motion som svar på regeringens vårproposition.

Vårmotionen har namnet ”Gemenskap – inte utanförskap” och föreslår bland annat ett förstärkt jobbskatteavdrag för långtidsarbetslösa.

– Sverige har idag fortsatt 800 000 människor som befinner sig i ett utanförskap. Vi lägger därför konkreta förslag för att förbättra integrationen och sänka trösklarna in på arbetsmarknaden för de personer som har svårast att få ett jobb. Med vårt nystartsavdrag får en arbetslös som får ett jobb med en lön på 20 000 kronor i månaden ytterligare 1 500 kronor i månaden i skattesänkning jämfört med idag, säger partiledaren Ebba Busch Thor (KD).

Sollentunabon Jakob Forssmed är Kristdemokraternas ekonomisk-politiske talesperson.

– Sverige behöver en utvecklad politik som stärker människors jobbchanser och ökar tillväxten, som höjer kvaliteten i välfärden och som leder till mer valfrihet. Det är en politik som står i stark kontrast till den som förs av nuvarande regering, säger Jakob Forssmed.


Mats Sundin kommer hem till Sollentuna för ”Hall of Fame Camp” under sportlovet

Mats Sundin med skolungdomar under sportlovet. Foto: Sollentuna kommun

Under två dagar på sportlovet får 60 skolungdomar som nyligen kommit till Sverige chansen att prova på ishockey. I samarbete med CCM Hockey och Sollentuna kommun arrangerar Mats Sundin ett hockeyläger för barn i kommunens internationella klasser.

Mats Sundin återkommer till hemkommunen Sollentuna för att genomföra ett hockeyläger för skolungdomar i Sollentunas internationella klasser, barn som varit i Sverige upp till ett år. Under två dagar får barnen prova på hockey tillsammans med Mats Sundin och Sollentuna Hockey Club. Alla deltagare får en egen ”start up” utrustning från CCM Hockey så att de kan fortsätta med hockey efter lägret.

– Jag brinner verkligen för att barn som inte provat på ishockey ska få en chans och se hur kul det är, säger Mats Sundin.

Mats Sundin är uppvuxen i Sollentuna och hoppas att denna satsning ska ge ringar på vattnet så att fler personer och kommuner gör liknande insatser. Det var under åren i Toronto som Mats Sundin deltog i liknande projekt.

– Nu vill jag utmana andra hockeystjärnor att genomföra motsvarande projekt i sina hemkommuner, säger Mats Sundin.

Sollentuna kommun välkomnar satsningen och står för samordning, ishall och måltider till deltagarna.

– I Sollentuna satsar vi på ungdomar och vi vill att fler ska upptäcka vilka fritidsmöjligheter som finns här. När Mats Sundin hörde av sig och ville samarbeta var det självklart för oss att jobba tillsammans kring hockeylägret, säger Magnus Ramstrand (KD), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.


Så kan integrationen bli bättre i Sollentuna

Göran Hägglund på presskonferens under torsdagen.

I går skrev Kristdemokraternas partiledare Göran Hägglund en debattartikel om hur mottagandet av flyktingar och integrationen ska bli bättre i Sverige. Magnus Ramstrand (KD), kommunalråd, tror att förslagen kan underlätta även för asylsökande i Sollentuna. 

– Det här är en fråga som engagerar många Sollentunabor också. Det märkte vi inte minst i senaste valrörelsen. Därför är det mycket bra att Göran Hägglund nu kommer med tydliga förslag på hur vi på ett bättre sätt ska ta hand om asylsökande och förbättra förutsättningar för att de snabbt kommer in i samhället, säger Magnus Ramstrand.

Göran Hägglunds tre förslag handlar om lägre etableringsbidrag i kombination med ett nytt etableringsavdrag, tillfälliga uppehållstillstånd och en snabbare process för asylsökande från de länder som Migrationsverket bedömer som säkra och där många ansökningar är uppenbart ogrundade. Syftet är att minska kostnaderna och förbättra mottagandet utan att ­inskränka asylrätten.

– Här i Sollentuna vill vi vara med och ta vårt ansvar för människor som tvingats lämna sina hem och fått asyl i Sverige. Vi har i dagarna träffat ett nytt avtal med Migrationsverket om detta och jag är stolt att som kristdemokrat få omsätta våra principer om människovärde och solidaritet i praktiskt handling, säger kommunalrådet Magnus Ramstrand (KD).


Ungdomar har svårt att nå politiker

Över 70 procent av ungdomar anser att de har svårt eller mycket svårt att komma i kontakt med politiker, enligt en undersökning som vi fick redovisat när vi träffade Ungdomar mot rasism. Det är en oroväckande siffra som stämmer till eftertanke.

– Särskilt oroväckande är det att så många ungdomar känner maktlöshet, säger Magnus Ramstrand.

Vi i Sollentuna har Sollentuna ungdomsråd som är kopplat till kommunstyrelsen och som får administrativt stöd från barn och ungdomskansliet. Men utöver det två dagar per år som man anordnar för att träffa politiker och prata om angelägna frågor, möter vi sälla ungdomar i vår kommun.

– Som ordförande i kommunstyrelsens beredning för integration och kommunikation jobbar jag en hel del med dessa frågor. En ny kommunikationspolicy kommer att tas fram och likaså en ny integrationspolicy som kommer att få namnet en policy för öppenhet och mångfald, säger Magnus Ramstrand.

I vårt arbete i Sollentuna kring integration/inkluderings politik, fick vi i veckan ett besök av projektledaren Jenny Lundskog som under två år genomfört projektet MAKT (Mer antirasism kommunalt, tack), inom ramen för Ungdomar mot rasism verksamhet. Fem olika exempel från kommuner har sammanställts i ett häfte som kan beställas från deras hemsida. De ger konkreta tips på hur ungdomar arbetat i olika kommuner för att vara med och sätta agendan för kommunen.

På seminariet fick Carolina Bruseman, ordförande för lokalavdelningen i Borås, berätta om hur de gjort för att stärka ungdomars delaktighet. Hur man konsekvent besökt fullmäktige och andra politiska samlingar för att göra sin röst hörd.

– Visst skulle vi som politiker vilja se mer av kontakt med ungdomsgrupperna. Men vi måste nog ta mer konkreta steg för att möta ungdomarna där de är, säger Magnus Ramstrand.