Så här vill vi göra Sollentuna till en kommun för hela livet

Skatepark i Sollentuna.

Kristdemokraterna i Sollentuna vill att Sollentuna ska vara den bästa kommunen att växa upp i. Men vi vill också göra vår kommun bättre för andra delar av livet. Det övergripande målet är att skapa ett samhälle med en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen, oavsett bakgrund och egna förutsättningar.

Låt barnen komma först
• Höjd maxtaxa ger mer resurser för att
få mindre barngrupper i förskolan
• Inrätta en familjecentral i Helenelund
• Barnperspektiv på all samhällsplanering
• Mer ekologisk mat på förskolor

En skola för livet
• Håll fast vid fokus – Sollentuna ska ha Sveriges bästa skola
• Låt lärare vara lärare – inget detaljstyrande från politiken
• 24-timmars garanti för kontakt med elevhälsovården
när själen gör ont
• Upprätta ansvarskontrakt mellan elev, föräldrar och mentor

För en aktiv fritid
• Ett utomhusbad i närheten av sim- och sporthallen
• Fler hallar – bl a i Viby, Tureberg/Töjnan och Helenelund
• Utveckla skolans samarbete med kultur och fritid
• Fortsätt förädla Edsviksområdet – alla sollentunabors gröna vardagsrum

När du är i arbetslivet
• Fortsätt mot målet att Sollentuna ska ha Sveriges bästa företagsklimat
• Mer utbyggd kollektivtrafik och separerade cykel- och gångbanor
• Oförändrad, låg kommunal skatt – skärp krav på upphandlingar
• Fortsatt förtätning av bostäder kring pendeltågstationerna

Vid utmaningar i livet
• Kommunen ska vara en förebild och anställa fler med
funktionsnedsättning
• Långsiktigt stöd till de jourer som arbetar med våldsdrabbade
• Droger ska motarbetas och missbrukare ska stödjas
• Fortsatt mottagning av ensamkommande flyktingbarn

På livets höst
• Ökad friskvård genom kultur och aktiv fritid
• Värna små lokala välfärdsföretag – de ökar mångfalden
• Öka stödet till anhörigvårdare
• Slopad biståndsbedömning i hemtjänsten från 85 år

 

Här kan du läsa hela vårt kommunprogram >>


KD kräver att glasögonbidraget höjs

Barn med glasögon. Foto: Pixabay (Public domain)

I våras uppvaktade en optiker i Sollentuna Kristdemokraterna och berättade om han allt oftare fick kontakt med familjer där barnen behöver glasögon för att hänga med i skolan. En del tysta barn sitter på en lektion utan att se ordentligt, utan att hänga med. De kan få huvudvärkstablett för att de går med spänning hela dagen.

Varför gör ni politiker inte något åt detta, frågade han. Då var det glädjande att kunna berätta att vi Kristdemokrater har drivit på i landstinget för att återinföra ett glasögonbidrag. Barn som har hörselnedsättning får hjälp. Lika rimligt är det att barn med synsvårigheter får hjälp.

Sedan i våras kan barn i Sollentuna på nytt få bidrag för glasögon. På Kristdemokraternas initiativ har glasögonbidraget i vårt landsting kommit tillbaka, men vi vill mer. Det bidrag vi infört är en bra start och gör stor skillnad jämfört med när det inte fanns något bidrag. Men reformen är inte fullständig. Nu kan barn upp till nio års ålder få bidrag med 500 kronor. Kristdemokraterna vill som ett nästa steg fördubbla summan och se över åldersgränsen.

Barn behöver kunna se för att hänga med i skolan. Det är något som inte går över vid tio års ålder. Glasögonbidraget gör stor skillnad för de mest ekonomiskt utsatta familjerna och är en viktig del i att ge barn och unga goda uppväxtvillkor.

En mer jämlik hälso- och sjukvård står i fokus för Kristdemokraternas politik. Socialdemokraterna tog bort glasögonbidraget 2004, ett beslut som har drabbat många familjer. Lever man på små ekonomiska marginaler blir läget akut när ett barn plötsligt är i behov av nya glasögon. Ingen ska behöva välja bort livsviktiga hjälpmedel till sina barn av ekonomiska skäl.


Nu inviger vi vårt nya utegym i Sollentuna

Nya utegymmet vid Segeludden

Nya utegymmet vid Segeludden


På familjedagen den 15 maj 2014 kl 16.00 inviger Magnus Ramstrand, ordförande i kultur och fritidsnämnden det nya utegymmet vid Segeludden på Strandvägen i Sollentuna.
– Utegymmet ligger gudomligt vackert vid Segeludden, berättar Magnus Ramstrand. Här passerar många sollentunabor varje dag och på helgerna är det fantastiskt att se både seniorer och ungdomar som jobbar längs Edsviken. Att vi nu kan inviga det här utegymmet är riktigt roligt. Det befrämjar verkligen en hälsosam livsstil för alla.

Utegymmet ligger vid Sollentuna båtklubb och segelsällskapets klubbstuga.
– Här är det många som naturligt rör sig, säger Magnus Ramstrand. Sommartid är det många familjer som tycker om att ha med sig en picnic och ligga i gräset intill gymmet. Gymmet kan säkert inspirera fler att börja motionera.

Gymmet är lätt att komma till och vikterna är anpassade så att även funktionsnedsatta ska kunna träna.
– Jag är glad att jag får vara med och skapa en möjlighet till aktivitet som jag vet är mycket efterfrågad, säger Magnus Ramstrand.


Heta stolen hos Ungdomsrådet

Magnus Ramstrand, KD, Douglas Lithborn. M, och Anna-Lena Johansson, FP på Ungdomens dags utfrågning.

Magnus Ramstrand, KD, Douglas Lithborn. M, och Anna-Lena Johansson, FP på Ungdomens dags utfrågning.


Sollentuna ungdomsråd anordnar varje år ett Ungdomens dag. Denna gång var det på Satelliten. Elever från högstadiet och första året på gymnasiet var på plats.
Ett inslag varje gång är Heta stolen med politiker.
De som var där i år var utöver Magnus Ramstrand, KD, Anna-Lena Johansson, FP, och Douglas Lithborn, M.

Frågorna handlade om allt från feminism, droger, arbetslöshet och betygskriterierna.
I Sollentuna har vi ett växande problem med cannabis. En fråga visade att detta är ett ämne som engagerar. Och påstående om att det är vetenskapligt belagt att alkohol är farligare än cannabis/marijuana, visar att vi som politiker har en uppförsbacke i att hålla tillbaka droganvändandet. Var femte elev i årskurs 2 på gymnasiet har någon gång testat cannabis.
Skulle ni förbjuda alkohol idag, som ni förbjuder cannabis, om alkoholen som drog kom till Sverige idag? var en av frågorna.
– Nej. Troligtvis inte, sa Magnus Ramstrand. Men vi ska slå vakt om en restriktiv alkoholpolitik. Vi vill exempelvis bevara systembolaget.

En fråga gällde Kristdemokraterna. Om partiet vill hindra invandring och bevara Sverige svenskt.
Magnus Ramstrand förklarade att Kristdemokraterna står för ett öppet och tolerant samhälle.
– Vi välkomnar mångfalden i Sollentuna där cirka 28 procent av oss sollentunabor har sina rötter i andra länder och andra kulturer. Det är viktigt att stå upp för alla människors lika och unika värde, oavsett kulturell, religiös, social bakgrund och oavsett sexuell läggning.


Politiker svarade på frågor på Ungdomens dag

Förra veckan arrangerade Sollentunas ungdomsråd Ungdomens dag på Arena Satelliten. Temat var sociala medier. Dagen avslutades med att två politiker svarade på frågor.

Sonia Lunnergård från Kristdemokraterna (mitten) och andra politiker grillades på Ungdomens dag.Under dagen fick skolungdomarna bland annat lyssna på föreläsningar om näthat men också om hur man kan sprida sitt budskap och bli känd över nätet. På eftermiddagen var det dags för Heta stolen, då Sonia Lunnergård (KD) och Rickard Truedsson (M) fick svara på frågor från ungdomarna. Skolfrågorna var förstås ett intressant ämne:

– Vi politiker har satt upp tre mål för skolan, att ni ska vara bäst i Sverige, att ingen ska vara mobbad och att alla elever ska bli godkända, sa Rickard Truedsson och fortsatte:

– Och det är ni som får det att hända. Vi tillsätter pengar men det är ni tillsammans med lärare och rektorer som är experter på skolan.

Sonia Lunnergård förklarade att hon blev politiker för att hon upptäckte saker som hon ville förändra.

– Jag tänkte då att jag skulle gå med i ett parti för det är ett bra sätt att kunna förändra. Om man inte vill gå med i ett parti kan man i stället höra av sig med frågor och synpunkter. Allt får man kanske inte igenom men det går att påverka.

En annan fråga var om det gick att göra en större fotbollsplan vid Malmvägen.

– Det är en fråga för kultur- och fritidsnämnden så jag föreslår att ni mejlar dem och frågar, sa Sonia Lunnergård.

Hon efterlyste större kontakt mellan ungdomar och politiker.

– Jag tycker att ni ska ta mer kontakt med politikerna. Det är inte farligt.

Rickard Truedsson poängterade att vi lever i en demokrati och där är alla människor och deras åsikter lika viktiga.

 

Nyheten finns också att läsa på Sollentuna kommuns webbsida.


Här får Meetha Jansson Vitsippspriset 2013

I går fick Meetha Jansson ta emot Vitsippspriset vid en ceremoni i Sollentuna centrum. Hon får priset av Kristdemokraterna i Sollentuna för sitt engagemang för barn och unga i Sollentuna kommun med särskilda behov. Ewa Samuelsson (KD), biträdande socialborgarråd i Stockholms stad, delade ut priset eftersom den planerade prisutdelaren David Lega hade blivit sjuk.

Så här löd motiveringen:

Meetha Jansson är förälder till ett barn med särskilda behov. Detta har gett henne erfarenheter av att bland annat vara simlärare, skidlärare, ledsagare, vare med på rullstolsmaraton, fixa serviceboende, arrangera danskvällar och dra igång ett musikcafé.

Det är människor som Meetha som lyser upp vardagen och visar oss andra att alla kan göra något för någon annan. För detta brinnande engagemang vill Kristdemokraterna i Sollentuna ge Meetha Jansson Vitsippspriset år 2013.

 

Meetha Jansson tar emot Vitsippspriset 2013.

Meetha Jansson tar emot Vitsippspriset 2013. På bilden syns Carin Lindell, ordförande för Kristdemokraterna i Sollentuna, Magnus Ramstrand, gruppledare för Kristdemokraterna i Sollentuna, Meetha Jansson med sonen Klas samt prisutdelaren Ewa Samuelsson, biträdande socialborgarråd i Stockholms stad.


Sikte på framtiden efter Kristdemokraternas riksting

Sonia Lunnergård och Magnus Ramstrand var Sollentunas bidrag när Kristdemokraterna samlade ett 300-tal engagerade medlemmar i Karlstad för sitt riksting. Bland de hundratals förslag som debatterades och beslutades fanns framför allt de som handlade om barn och unga.

Sverige ska bli världens bästa land att växa upp i. Vi i Kristdemokraterna i Sollentuna försöker göra vår del för att det ska bli verklighet. Vi sätter barnen först med fler stödjande åtgärder för familjer, satsningar för att fler elever ska klara skolan och åtgärder för att få in fler unga på arbetsmarknaden.

Magnus Ramstrand var delegationsledare för Stockholms läns distrikt. Han sammanfattar intrycken från rikstinget på sin blogg.

Här kan du läsa besluten om barns och ungas uppväxtvillkor i sin helhet.

Här är Sonia Lunnergård (till vänster) och Magnus Ramstrand på plats i Karlstad tillsammans med Uppsalas ”kommunpamp” Ebba Busch Thor, som på rikstinget valdes in i partistyrelsen:

Sonia Lunnergård, Ebba Busch Thor och Magnus Ramstrand på Kristdemokraternas riksting.


Ungdomar har svårt att nå politiker

Över 70 procent av ungdomar anser att de har svårt eller mycket svårt att komma i kontakt med politiker, enligt en undersökning som vi fick redovisat när vi träffade Ungdomar mot rasism. Det är en oroväckande siffra som stämmer till eftertanke.

– Särskilt oroväckande är det att så många ungdomar känner maktlöshet, säger Magnus Ramstrand.

Vi i Sollentuna har Sollentuna ungdomsråd som är kopplat till kommunstyrelsen och som får administrativt stöd från barn och ungdomskansliet. Men utöver det två dagar per år som man anordnar för att träffa politiker och prata om angelägna frågor, möter vi sälla ungdomar i vår kommun.

– Som ordförande i kommunstyrelsens beredning för integration och kommunikation jobbar jag en hel del med dessa frågor. En ny kommunikationspolicy kommer att tas fram och likaså en ny integrationspolicy som kommer att få namnet en policy för öppenhet och mångfald, säger Magnus Ramstrand.

I vårt arbete i Sollentuna kring integration/inkluderings politik, fick vi i veckan ett besök av projektledaren Jenny Lundskog som under två år genomfört projektet MAKT (Mer antirasism kommunalt, tack), inom ramen för Ungdomar mot rasism verksamhet. Fem olika exempel från kommuner har sammanställts i ett häfte som kan beställas från deras hemsida. De ger konkreta tips på hur ungdomar arbetat i olika kommuner för att vara med och sätta agendan för kommunen.

På seminariet fick Carolina Bruseman, ordförande för lokalavdelningen i Borås, berätta om hur de gjort för att stärka ungdomars delaktighet. Hur man konsekvent besökt fullmäktige och andra politiska samlingar för att göra sin röst hörd.

– Visst skulle vi som politiker vilja se mer av kontakt med ungdomsgrupperna. Men vi måste nog ta mer konkreta steg för att möta ungdomarna där de är, säger Magnus Ramstrand.