Årets Vitsippspris utdelat!

Lördagen 5 maj anordnade Solnas Kristdemokrater en Familjedag i Augustendal. Vi bjöd på grillad korv och fika och över 150 korvar gick åt! Det var en mycket lyckad träff, där många barnfamiljer passade på att träffa kristdemokratiska politiker, för att säga vad de tyckte var bra eller dåligt med landets familjepolitik. Många familjer längtade efter införandet av vårdnadsbidrag. Vi kunde glädjande berätta att vi i Solna fått inskrivet i både regeringsförklaring och budget att vårdnadsbidrag ska införas – nu väntar vi bara på en lagändring som tillåter det!

Under dagen delades också årets Vitsippspris ut till solnabon Madeleine Lidman, redaktör för webtidningen Hemmaföräldrar. Priset bestod av en vacker glastallrik, designad av Kerstin Carlsson Gullvert.
Så här sa Kristdemokraternas i Solna ordförande Tommy Peterson i samband med prisutdelningen:
– Madeleine arbetar på ett storartat sätt med att belysa hemmaföräldrars situation i Sverige. Hemmaföräldrar är en hårt arbetande grupp som sällan uppmärksammas eller uppmuntras för den viktiga uppgift de fyller genom att prioritera tid med de små barnen. Hon är en duktig debattör som vågar ifrågasätta det idag politiskt korrekta synsättet att endast de som förvärvsarbetar bidrar till samhället. Madeleine är också aktiv i nätverkandet, och webtidningen Hemmaföräldrar är en del i det landsomfattande Föräldraupproret.