• Äntligen blir vårdnadsbidraget möjligt

    Äntligen blir vårdnadsbidraget möjligt. Socialministern Göran Hägglund (kd) öppnar för en rättvis barnomsorg från 1 januari 2008. Då ska man som förälder kunna få ekonomisk stöd om man väljer att själv sköta omsorgen om sitt barn, alltså ett vårdnadsbidrag. Vi i Solnas boegerliga majoritet har redan börjat planera för detta.

    När vårdnadsbidraget införts har vi det inom barnomsorgen; då kan Solna erbjuda familjer hel- eller deltidsförskola i kommunal eller enskild regi, familjedaghem ...