Äntligen blir vårdnadsbidraget möjligt

Äntligen blir vårdnadsbidraget möjligt. Socialministern Göran Hägglund (kd) öppnar för en rättvis barnomsorg från 1 januari 2008. Då ska man som förälder kunna få ekonomisk stöd om man väljer att själv sköta omsorgen om sitt barn, alltså ett vårdnadsbidrag. Vi i Solnas boegerliga majoritet har redan börjat planera för detta.

När vårdnadsbidraget införts har vi det inom barnomsorgen; då kan Solna erbjuda familjer hel- eller deltidsförskola i kommunal eller enskild regi, familjedaghem i kommunal eller enskild regi, tvåfamiljssystem för de som vill, och så vårdnadsbidrag för den familj som vill sköta den helt själv.

Därtill erbjuder vi flera attraktiva mötesplatser för barn och föräldrar, exempelvis de öppna förskolorna, fina utemiljöer som Augustendals 4H-gård, Överjärva gård, Skytteholmsparken med flera grönområden. Vi kristdemokrater är stolt över att Solnas familjer erbjuds verklig valfrihet.

Lena Appelgren (kd), Kommunalråd

Nagwa Mourad (kd), ledamot i Barn- och Utbildningsnämnden

Andreas Hulusjö (kd), ersättare i Barn- och Utbildningsnämnden