Solna för ett offensivt miljöarbete

Svar på insändare av Leena Nystrand v3:

Samtidigt som Nystrands (mp) insändare om Solnas dåliga miljö publiceras (v3), är ett tjugotal representanter från EU-länder på besök för att lära av vårt miljöarbete. Som tur är ligger EUs bild av vårt miljöarbete närmare verkligheten än mp:s. För att reda ut villfarelserna om miljöpolitiken är det viktigt att känna till följande; Alliansregeringen har fastslagit en mer långtgående klimatpolitik än vad den socialistiska regeringen med mp lyckades med. Den tydliga skillnaden är att symbolpolitik nu byts ut mot handling. Samma gäller i Solna där vår linje är att tillväxt, forskning och utveckling går hand i hand med miljöarbetet – inte emot. Där skiljer vi oss från mp som istället vill agera som ”bättre vetande” politiker och påtvinga medborgarna livsstilsförändringar. Vi vill stödja –inte styra –människor. Därför arbetar vi exempelvis för att underlätta kollektivt resande genom att bygga och förtäta där det finns goda kollektivtrafikanslutningar. De stora grönområden som finns i Solna fyller en viktig funktion för oss alla. Därför är vi måna om att sköta dem, och hålla de tillgängliga. Vi kommer också inom kort uppdatera och utveckla Solnas miljöprogram. Detta är bara några exempel på att Solna är, och kommer att förbli, en kommun som arbetar aktivt för en bra miljö. Så Nystrand behöver inte ligga sömnlös i oro över kommunens miljöarbete!

Ordförande i Miljö- och Hälsoskyddsnämnden, Pehr Granfalk (m)

vice ordförande i Miljö- och Hälsoskyddsnämnden Malin Appelgren (kd)