• Nej till tvångsdelad föräldraförsäkring!

    Barnens och familjernas behov under olika skeden i livet är utgångspunkten för kristdemokratisk familjepolitik. En politik som bygger på insikten att fungerande familjer är oumbärliga för samhället. Vi vill underlätta barnfamiljers vardag genom ökad valfrihet, flexibilitet och rättvisa. Vi vill ge föräldrar makt att bestämma över sin tid med barnen. Vi vill stärka familjebanden över flera generationer.

    Vi vill flytta makten från riksdags- och kommun- oolitiken till föräldrarna. Staten o...