Nej till tvångsdelad föräldraförsäkring!

Barnens och familjernas behov under olika skeden i livet är utgångspunkten för kristdemokratisk familjepolitik. En politik som bygger på insikten att fungerande familjer är oumbärliga för samhället. Vi vill underlätta barnfamiljers vardag genom ökad valfrihet, flexibilitet och rättvisa. Vi vill ge föräldrar makt att bestämma över sin tid med barnen. Vi vill stärka familjebanden över flera generationer.

Vi vill flytta makten från riksdags- och kommun- oolitiken till föräldrarna. Staten och kommun-erna ska skapa valmöjligheter, inte välja åt familjen. Familjepolitiken måste också ge gott stöd när familjen förändras eller är i kris. Utgångspunkten är att politiken ska bidra till trygghet för barnen. Kristdemokraterna har infört flera viktiga familjepolitiska reformer under mandatperioden.
Vårdnadsbidraget möjliggör för föräldrar att förlänga sin föräldraledighet upp tills barnet fyller 3 år. Barnomsorgspengen gör det möjligt att friare välja barnomsorg som passar de egna behoven. Kristdemokraterna vill gå vidare med att förbättra förutsättningarna för familjer. Begränsningarna kring hur föräldrapenningen kan användas i dag är många. Föräldrarna ska själva avgöra hur och när dagarna används bäst. Det ska vara möjligt att spara föräldradagar och använda dem även när barnet är lite större.
Vi vill även utöka möjligheten för båda föräldrarna att vara hemma samtidigt med det nyfödda barnet. Gravida som inte klarar av att arbeta bedöms i dag på olika sätt. En graviditetspeng ökar tryggheten, rättssäkerheten och gör att arbetsgivaren slipper sjuklöneansvaret. Vi tror att det är viktigt för barn att ha en bra anknytning till båda sina föräldrar och vill uppmuntra pappor att vara föräldralediga.
Men vår uppgift är inte att bestämma hur föräldrarna ska göra, utan att erbjuda valmöjligheter. Genom vårdnadsbidraget kan den som vill förlänga föräldraledigheten eller korta arbetstiden. Vi vill att den möjligheten ska gälla alla, oavsett vilken kommun du bor i eller om den ena föräldern har nedsatt arbetsförmåga. Alla föräldrar kan behöva stöd i sitt föräldraskap men även i sin egen relation.
Kristdemokraterna vill:
  • Höja vårdnadsbidraget till 6 000 kr.
  • Att vårdnadsbidraget erbjuds föräldrar i alla kommuner.
  • Förändra de regler som hindrar den ena föräldern att få vårdnadsbidrag om den andra föräldern blir sjuk eller arbetslös.
  • Införa en graviditetspeng.
  • Göra föräldraförsäkringen mer flexibel.
  • Inte ha någon tvångsdelning av föräldraförsäkringen – föräldrarna ska bestämma.
  • Skydda den sjukpenninggrundade inkomsten för föräldralediga i 36 månader.
  • Höja grundnivån i föräldraförsäkringen från 180 till 250 kr per dag.
  • Att minst en familjecentral med god tillgänglighet finns i varje kommun.
  • Inrätta en telefonrådgivning för föräldrar.