• Appelgren fortsätter som kommunalråd

    Solnas nyvalda fullmäktige samlades till mandatperiodens första sammanträde 1 november. Solna styrs även fortsättningsvis av en borgerlig majoritet. På sammanträdet valdes bland annat kommunstyrelse och där representeras Kristdemokratera av Malin Appelgren. Malin blev också vald till Äldrekommunalråd. Malin Appelgren kommer under mandatperioden vara ordförande i omvårdnadsnämnden, handikapprådet och pensionärsrådet samt gruppledare för Kristdemokraterna.

    – Det känns oerhört inspirerand...