Appelgren fortsätter som kommunalråd

Solnas nyvalda fullmäktige samlades till mandatperiodens första sammanträde 1 november. Solna styrs även fortsättningsvis av en borgerlig majoritet. På sammanträdet valdes bland annat kommunstyrelse och där representeras Kristdemokratera av Malin Appelgren. Malin blev också vald till Äldrekommunalråd. Malin Appelgren kommer under mandatperioden vara ordförande i omvårdnadsnämnden, handikapprådet och pensionärsrådet samt gruppledare för Kristdemokraterna.

– Det känns oerhört inspirerande att få börja en ny mandatperiod. Vi har bland annat redan beslutat att inrätta Trygghetsboende i staden och det känns mycket bra att komma igång med det arbetet eftersom jag vet att det är en fråga som berör många, säger Malin Appelgren.
Kristdemokraterna har två mandat i Solna och tillsammans med Malin Appelgren sitter Kent-Rune Sjöholm i det nyvlada kommunfullmäktige.