Kultur för äldre – mer än en clown

Ni minns kanske ett av valrörelsens färgglada inspel – clowner till våra äldreboenden. En clown gör verkligen inte någon skada – men har blivit en symbol för ovanifrånperspektivet – att politiker på högsta nivå ska bestämma vilken kultur äldre ska ta del. En klapp på huvudet.
Vi människor gillar inte den där nedlåtande klappen på huvudet. Inte när vi är unga och det blir inte annorlunda när vi blir äldre.

Att vi behöver mer hjälp och mer omsorg för att klara av vardagen när vi blir äldre betyder inte att någon annan ska ta över beslutanderätten över vardagliga ting som kultur, fritidssysslor och hur vi roar oss.

Människor tappar inte sina intressen bara för att de blir äldre. Därför är det viktigt att äldre ska ha möjlighet till ett rikt kulturliv och inte minst att själva ha möjlighet att i större utsträckning välja vilken kultur man vill ta del av.

Respekten för äldre människors integritet och självbestämmande kräver att valfrihet, respekt och förståelse för varje enskild person präglar verksamheten. Så när du tänker kultur – tänk fritt, tänk stort. Tänk ljud, tänk bild, tänk minnen – tänk clowner om du vill. Men framför allt – tänk själv.

Malin Appelgren
Omvårdnadsnämndens ordförande


Trygghetsboende planeras

Svar på en insändare angående trygghetsboende i tidningen Mitt i Solna:

Bengt Norrbom, ordförande för Äldreforum Solna skriver i Mitt I Solna att han önskar se ett Trygghetsboende centralt i Solna.

Det finns många äldre i Solna och jag vet att efterfrågan är stor på bostäder med god tillgänglighet och möjlighet till gemenskap med andra.
Jag tänker mig ett boende med lägenheter som hyrs på vanligt sätt, utan att man ska behöva biståndsbedömas av kommunens tjänstemän.Bengt Norrbom vill att ett sådant trygghetsboende ska ligga centralt i Solna och jag
håller naturligtvis med. Jag och Kristdemokraterna har tillsammans med de övriga partierna i Alliansen slagit fast i vårt regeringsprogram för de närmaste åren att ett Trygghetsboende i Solna ska planeras snarast. Så det är på gång, även om vi inte satt ned foten för detaljerna ännu.
Jag vill tacka Bengt Norrbom för insändaren och hoppas samtidigt att vi i tätt samarbete med Solnas äldre ska kunna planera för riktigt bra trygghetsboenden som kan börja byggas utan onödiga fördröjningar.
Malin Appelgren (KD)
Kommunalråd och ordförande i Omvårdnadsnämnden