• Kultur för äldre – mer än en clown

    Ni minns kanske ett av valrörelsens färgglada inspel – clowner till våra äldreboenden. En clown gör verkligen inte någon skada – men har blivit en symbol för ovanifrånperspektivet – att politiker på högsta nivå ska bestämma vilken kultur äldre ska ta del. En klapp på huvudet. Vi människor gillar inte den där nedlåtande klappen på huvudet. Inte när vi är unga och det blir inte annorlunda när vi blir äldre.

    Att vi behöver mer hjälp och mer omsorg för att klara av vardagen när vi blir ...

  • Trygghetsboende planeras

    Svar på en insändare angående trygghetsboende i tidningen Mitt i Solna: Bengt Norrbom, ordförande för Äldreforum Solna skriver i Mitt I Solna att han önskar se ett Trygghetsboende centralt i Solna.

    Det finns många äldre i Solna och jag vet att efterfrågan är stor på bostäder med god tillgänglighet och möjlighet till gemenskap med andra. Jag tänker mig ett boende med lägenheter som hyrs på vanligt sätt, utan att man ska behöva biståndsbedömas av kommunens tjänstemän.Bengt Norrbom vill ...