• Appelgren på Brännpunkt

    Inför Kristdemokraternas riksting i Umeå skrev Malin Appelgren, kommunalråd i Solna och distriktsordförande för Kristdemokraterna i Stockholms län på Svenska dagbladets debattsida Brännpunkt. ”I en tid när social ingenjörskonst snarare än ideologiska överväganden präglar alliansens regeringspolitik, måste vi våga sticka ut och ge klara svar på de grundläggande frågorna om vartåt vi strävar.” skrev Malin Appelgren. Hela debattartikeln kan läsas här: http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/haggl...