Svenskt näringsliv uppmärksammar Solnas kvalitetsarbete

Med anledning av den senaste tidens debatt kring äldreomsorgen kontaktade Svenskt näringsliv Solna för att höra hur stadens kvalitetsarbete fungerar. Besöket resulterade i ett tv-klipp där Malin Appelgren (KD) berättar om Solnas kvalitetsupphandlingar. Klippet visar också exempel från ett av Solnas vård- och omsorgsboende, Oskarsro som har Sång och dans som sin profil. Klippet kan ses på Svenskt näringslivs hemsida:

http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/konkurrens_i_vard_skola_och_oms/bra-upphandlingar-ger-kvalitet-i-solna_146683.html