Äntligen trygghetsboende i Solna!

Kommunstyrelsen i Solna beslutade på måndagskvällen om en detaljplaneändring så att
Trygghetsboende kan byggas.

 – Äntligen! Kristdemokraterna har under flera år arbetat för att ett
Trygghetsboende ska byggas i Solna Stadens pensionärer har länge efterfrågat
trygghetsboende i centrumnära läge. Läget vid Turkosen kan inte bli bättre,
nära faciliteter som apotek, butiker med mera. Jag ser fram emot att
få inviga detta till gagn för Solnas äldre! säger Malin Appelgren (KD), kommunalråd
med ansvar för äldreomsorgen i Solna.


Ett Trygghetsboende är ett ”mellanboende” mellan det ordinarie boendet
och ett vård- och omsorgsboende. Vi vet att många äldre önskar ett boende med
hög standard där det finns möjlighet till gemenskapsutrymmen och viss tillgång
till personal. Det är Solnas bostadsstiftelse Signalisten som ansökt om en
detaljplaneändring för att kunna bygga ett Trygghetsboende. Volymberäkningen
visar att det kommer bli ca 40-50 lägenheter som kommer erbjudas som
hyresrätter. 


Solnas familjer har sagt sitt – nära 60% vill vara hemma längre

Kristdemokraterna i Solna skickade nyligen ut 1200 enkäter till familjer med barn 1-3 år (dvs födda mellan 2008-01-01 och 2010-10-01) i tre av Solnas stadsdelar; Bergshamra, Frösunda och Huvudsta.


Vi kommer nu, med stöd av svaren från föräldrarna, arbeta hårt för att
 

  • barngrupperna fortsatt är små, vi vill gärna se en minskning av antalet barn/grupp
  • fler ska kunna vara hemma längre
  • information om olika kösystem och barnomsorgsalternativen blir lättillgängligt
Kristdemokraterna pratar ofta om viken av valfrihet inom barnomsorgen och att barngrupperna är små. Inte minst pratar vi ofta om att tiden med de minsta barnen är viktig och att den som vill vara hemma lite länge än vad föräldraförsäkringen medger ska få möjlighet till det. Om det finns möjlighet att vara hemma länge säger nästan 60% av de skulle överväga detta. Vi anser att Solna måste bli bättre på att erbjuda stöd till de föräldrar är hemma. Bland annat ska öppna förskolan erbjuda verksamhet även för äldre barn (dvs 3-5 år), men även andra stöd som föreläsningar och seminarier för föräldrar, parklekar med mera.
Fråga: Jag skulle överväga att vara hemma längre om
 


En fråga som återkommer i debatten är maxtaxan inom barnomsorgen. Vi frågade därför familjerna om de skulle vara intresserade av att betala mer – och vad de i så fall skulle önska. Det visade sig att föräldrar är till mycket stor del – närmare 90% – beredda att betala en högre avgift än de gör idag. Detta är inte en fråga som vi i Solna råder över men vi kommer förstås påverka våra partikollegor i regering i riksdag så mycket som möjligt.

 
Fråga: Jag skulle vara beredd att betala en högre barnomsrorgsavgift om

 
Den sista frågan är intressant ur ett Solnaperspektiv och visar att många familjer inte vet att det Solna erbjuder många barnomsorgsalternativ. Nu kommer vi kristdemokrater jobba hårt för att utbildningsförvaltningen blir bättre på att informera föräldrar, inte minst genom att göra de olika alternativen mer lättillgängliga
 

Fråga: Har du fått tydlig inforamtion om att kommunen erbjuder olika barnomsorgsalternativ?