• Äntligen trygghetsboende i Solna!

    Kommunstyrelsen i Solna beslutade på måndagskvällen om en detaljplaneändring så att Trygghetsboende kan byggas.

    – Äntligen! Kristdemokraterna har under flera år arbetat för att ett Trygghetsboende ska byggas i Solna Stadens pensionärer har länge efterfrågat trygghetsboende i centrumnära läge. Läget vid Turkosen kan inte bli bättre, nära faciliteter som apotek, butiker med mera. Jag ser fram emot att få inviga detta till gagn för Solnas äldre! säger Malin Appelgren (KD), kommunalråd m...

  • Solnas familjer har sagt sitt – nära 60% vill vara hemma längre

    Kristdemokraterna i Solna skickade nyligen ut 1200 enkäter till familjer med barn 1-3 år (dvs födda mellan 2008-01-01 och 2010-10-01) i tre av Solnas stadsdelar; Bergshamra, Frösunda och Huvudsta.

    Vi kommer nu, med stöd av svaren från föräldrarna, arbeta hårt för att barngrupperna fortsatt är små, vi vill gärna se en minskning av antalet barn/grupp fler ska kunna vara hemma längre information om olika kösystem och barnomsorgsalternativen blir lättillgängligt Kristdemokraterna p...