• Bergshamraskolan

  Igår diskuterades skolpolitik i Bergshamra mellan Solnas politiska partier. Bergshamraskolan stod i centrum för diskussionen och Kristdemokraterna i Solna representerades av vår ledamot i Barn- och utbildningsnämnden, Madeleine Lidman.

  Det har förekommit många diskussioner om Bergshamraskolan på sistone. Engagerade föräldrar har oroats över att skolan under lång tid gått med underskott samtidigt som man upplever det som ett problem att vissa elever i Bergshamra väljer andra skolor. N...

 • KD säkrar att äldre får leva tillsammans när parboendegaranti införs i Solna

  Kristdemokraterna har hårt drivit frågan om äldres rätt att åldras tillsammans. Inom ramen för Alliansen har vi fått genomslag för vår politik och vi är stolta över att parboendegaranti nu införts som en möjlighet för Solnas äldre. Kristdemokraterna har en familjepolitik för hela livet och delar av den förverkligas nu äntligen, säger Malin Appelgren (KD), kommunalråd med ansvar för äldreomsorgen.

  Kristdemokraterna har hårt drivit frågan om äldres rätt att åldras tillsammans, och i Al...

 • Ge gåvor till ideella organisationer i Solna

  Det finns många solnabor som ger av sin tid för att hjälpa andra. Kristdemokraterna vill uppmuntra ideellt engagemang och därför är vi stolta över att privatpersoner nu kan göra avdrag i deklarationen på gåvor upp till 6000 kronor.

  I dag är 43 organisationer godkända av Skatteverket som gåvomottagare och fler ideella organisationer borde ta chansen. Genom att ge en gåva till en ideell organisation visar man på praktisk solidaritet och gör skillnad genom att göra livet lite bättre för...

 • Smartare lokalanvändning för starkare civilsamhälle

  Med Kristdemokraterna vid rodret fortsätter Solna stad sin samverkan med ideella organisationer med målet att skapa goda förutsättningar för ett starkare civilsamhälle. Många av omvårdnadsförvaltningens lokaler kvällar har tidigare stått tomma de tider inte kommunen har verksamhet i dem, främst kvällar och helger, trots att många föreningar skulle behöva tillgång till dem. Efter beslut i omvårdnadsnämnden den 22 januari får nu organisationer med verksamhet som riktar sig till omvårdnadsförv...

 • KD Solna stärker civilsamhället

  Kristdemokraterna i Solnas politik för stärkt civilsamhälle bär nu frukt. – Solna stad släpper fram civilsamhället och ger ideella organisationer bättre förutsättningar i och med att samarbetet mellan Solna stad och de ideella föreningarna utökas, säger Malin Appelgren (KD), kommunalråd i Solna med ansvar för äldreomsorg.

  Omvårdnadsnämnden i Solna utökar nu samarbetet med stadens ideella föreningar genom samverkansavtal angående driften av stadens Seniorträff Ankaret, en av flera möt...