Mitt i Solna om KD:s arbete för valfrihet i äldreomsorgen

I Mitt i Solna tisdagen den 26 mars stod att läsa om Frösunda omvårdnadsboendes nya profil ”Mat och måltider” samt om  Kristdemokraternas viktiga arbete för valfrihet inom Solnas äldreomsorg.

”Önskemat, champagneprovning och exotisk mat från hela världen. På Frösunda kretsar det mesta om måltiderna. På onsdagar serveras gourmetlunch, det vill säga trerätters och vin för den som vill”.

Frösunda omvårdnadsboende är det senaste i Solna som fått sin profil godkänd i omvårdnadsnämnden och sedan mars 2010 ställer staden som krav vid upphandling att varje boende ska ha en särskild profil. Det har varit en vitkig fråga för Kristdemokraterna.

Malin Appelgren (KD), kommunalråd med särskilt ansvar för äldreomsorgen fick också möjlighet att kommentera arbetet med profilboenden och ökad valfrihet i artikeln. Här är några citat från Kristdemokraternas kommunalråd som nämns i artikeln:

” Man ska kunna visa på ett mervärde för de boende, en samlande faktor”

” När jag började jobba med det här tänkte jag utifrån den äldres perspektiv, men det har även fått positiv effekt på själva verksamheten. Det är till exempel lättare att rekrytera personal till boendena”.

 

Läs hela artikeln på Mitt i Solnas hemsida: Dukat för matälskare

Läs också KD Solnas tidigare inlägg i ämnet: Valfrihet i Solnas äldreomsorg    


Malin Appelgren utsedd att arbeta i utvecklingsgruppen om äldreomsorg inför 2014

Kristdemokraterna har beslutat att tillsätta fem nya arbetsgrupper inom områdena: äldreomsorg, det civila samhället, sjukvård, landsbygd samt bostadspolitik. Malin Appelgren, kommunalråd i Solna och ordförande i omvårdnadsnämnden, har blivit utsedd att delta i utvecklingsarbetet för äldreomsorgen.

Varje person har ett unikt värde och ska kunna åldras i trygghet med bibehållet oberoende, bemötas med respekt och ha tillgång till god vård och omsorg. Det finns ingen åldersgräns som upphäver rätten att bestämma över sin egen vardag och därför ska valfrihet och egenmakt i så stor utsträckning som möjligt genomsyra äldreomsorgen. Som ansvariga för äldreomsorgen i regeringens arbete och i kommuner som Solna, har Kristdemokraterna ett viktigt arbete framför sig och partiet har därför tillsatt en arbetsgrupp för att arbeta fram förslag till fler förbättringar inom svensk äldreomsorg.

Ordförande för arbetsgruppen: Maria Larsson, barn- och äldreminister. Övriga medlemmar är Malin Appelgren, Magnus Oscarsson, Andreas Sturesson och Birgitta Södertun. Arbetsgruppernas politiska arbete ska vara framtaget innan hösten 2013 och kommer med redan tillsatta grupper ligga till grund för Kristdemokraternas valmanifest 2014.

– Det känns jätteroligt att få förtroendet att ingå i den här arbetsgruppen och jag hoppas och tror att jag har en hel del att bidra med efter flera års arbete för valfrihet och kvalitet i Solnas äldreomsorg, säger Malin Appelgren i en kommentar.


Stoppa ungdomsbrottsligheten

Våra barn och unga ska få möjlighet att växa upp i ett lugnt och tryggt Solna där det råder ordning och därför är såväl brottsförebyggande åtgärder och brottsbekämpning mycket prioriterade områden för Kristdemokraterna.    

Under natten till i måndags blev en man skjuten i benet i samband med ett bråk mellan ett gäng ungdomar på Badhusplan i Råsunda, centrala Solna. Mannen kunde föras till sjukhus sedan oroliga grannar larmat polisen om händelsen, en förundersökning för mordförsök inleddes och två personer i tjugoårsåldern har gripits.

Kristdemokraterna ser med djup oro och stort allvar på händelsen. Våra barn och unga ska få möjlighet att växa upp i ett lugnt och tryggt Solna där det råder ordning och därför är såväl brottsförebyggande åtgärder och brottsbekämpning mycket prioriterade områden för oss.    

Vi menar att en trygg uppväxt för den enskilde allt som oftast ger en trygg och skötsam samhällsmedborgare på sikt. Därför börjar den viktigaste brottsförebyggande åtgärden i familjen i form av mer tid med barnen. Det krävs också ett en god samverkan mellan polis, skola och socialtjänst för att fånga upp ungdomar på glid i tid. Kristdemokraterna har också en rad konkreta förslag för att bekämpa gängkriminalitet som behandlas i följande rapport.

Bekämpa gängkriminaliteten! – Från ord till handling


Huvudsta öppna förskola

KD Solnas kommunalråd Malin Appelgren och politiske sekreterare Christian Carlsson besökte idag Huvudsta öppna förskola. Det var ett mycket trevligt besök med intressanta samtal både med personal och föräldrar.

Kristdemokraterna i Solna är valfrihetens främsta förespråkare därför att alla barn och familjer är unika, har olika förutsättningar och behov. De föräldrar som exempelvis vill stanna hemma längre med barnen under de första åren ska även fortsatt ha möjlighet att göra det genom det kommunala vårdnadsbidraget.

För de föräldrar som använder vårdnadsbidrag, familjedaghem eller som själva är föräldralediga så fyller öppna förskolan en mycket viktig roll. Här kan föräldrar få råd och stöd ifrån varandra och man kan ställa frågor till personalen. Samtidigt får barnen träffa andra barn och växa i mötet med andra. Kristdemokraterna i Solna kommer fortsätta att värna våra öppna förskolor.

Vi är mycket nöjda och glada med besöket på Huvudsta öppna förskola och det var roligt att flera föräldrar visade uppskattning för Kristdemokraternas familjepolitik som syftar till att erbjuda valfrihet åt Solnas barnfamiljer.

Läs mer om Kristdemokraternas familjepolitik: Mer tid för barnen


Solna tar viktiga steg mot nya studentbostäder

 Vi i Solna fortsätter att ta ansvar för bostadsbyggandet regionen och det är vi stolta över. Bostadsbristen som råder i regionen hämmar inte bara tillväxten utan hindrar också många unga från att välja den utbildning som man hade velat. Vi kristdemokrater är därför glada över att dessa steg mot nya studentbostäder har tagits, säger kommunalråd Malin Appelgren.

Kommunstyrelsen tog igår viktiga steg mot nya studentbostäder i Solna. Detta i och med att man föreslår kommunfullmäktige att godkänna ett exploateringsavtal som träffats mellan staden och Stiftelsen Stockholms Studentbostäder samt detaljplanen för kvarteret Furiren. Förslaget innehåller två nya hus som ska inrymma ca 200 nya studentbostäder.

–       Vi i Solna fortsätter att ta ansvar för bostadsbyggandet regionen och det är vi stolta över. Bostadsbristen som råder i regionen hämmar inte bara tillväxten utan hindrar också många unga från att välja den utbildning som man hade velat. Vi kristdemokrater är därför glada över att dessa steg mot nya studentbostäder nu har tagits, säger kommunalråd Malin Appelgren, i en kommentar.

Också KD Solnas och Kristdemokratiska Studentförbundets Carl Olehäll välkomnar Kommunstyrelsens initiativ till fler studentbostäder.

–       Fler studentbostäder ger fler unga möjlighet att skaffa sig goda förutsättningar för framtiden. Därför önskar jag, precis som vår kristdemokratiske bostadsminister Stefan Attefall, att fler kommuner i Stockholms län är beredda att följa Solnas exempel och ta ett större ansvar för bostadsförsörjningen i framtiden, säger Carl Olehäll.

Läs mer om Kristdemokraternas viktiga arbete för fler bostäder på regeringens hemsida.


Föräldrakooperativet Lingontuvan

Barn och föräldrar är olika, med olika möjligheter och olika behov – det är därför jag som kristdemokrat tycker det är så viktigt att Solna kan erbjuda valfrihet inom den solidariskt finansierade barnomsorgen – kommunal förskola, enskild förskola i olika driftsformer, öppen förskola och inte minst vårdnadsbidrag.

I fredags tillbringade jag och Kristdemokraternas politiska sekreterare Christian Carlsson dagen på föräldrakooperativet Lingontuvan i Järvastaden, Solna. Det var verkligen en liten idyll. Fina barn, trevlig personal och en mycket harmonisk stämning. Därtill är förskolans placering ideal, med stor utegård, invid Mulle Meck-parken, med skog bakom knuten och gångavstånd till Överjärva Gård. Barnen var uppdelade i två grupper där småbarnsgruppen (1-3år) hade 15 inskrivna barn och storbarnsgruppen (4-6år) hade 20. Det var tre personal i varje grupp, därtill kommer verksamhetschefen som arbetar i barngrupp i mån av tid, hon uppskattade det till c:a 40% av den totala arbetstiden. Många syskonpar går på förskolan, och det var roligt att under utevistelsen se hur syskonen direkt sökte upp varandra, de små följde de stora och de stora hjälpte och lekte med de små. Precis som det ska vara! Just den här dagen var det många barn borta på grund av sjukdom, inte helt ovanligt under vintersäsongen.

Personalen trivdes och fler framhöll det positiva med att arbeta för ett föräldrakooperativ, med stort föräldraengagemang och korta beslutsvägar. Såg de brister eller önskade något speciellt togs det upp på de månadsvisa styrelsemötena och åtgärder kunde vidtas snabbt. Föräldrarna ombesörjer städningen och varje familj ansvarar för den var 15:e vecka. Föräldrarna fixade också med såväl inne- som utemiljön, under vissa fixardagar som ofta slutade med gemensam fest. Föräldrarna gick också, i mån av möjlighet, in och vikarierade om personal var sjuk.

Något som personalen tog upp, som något de önskade att vi politiker skulle fundera över, var de ökande kraven på administration och dokumentation. Som någon sa: ”om vi får tillbringa mer tid med barnen blir kvaliteten betydligt bättre än om vi sitter och fyller i aldrig så många papper”. Det tror jag verkligen att det ligger något i. Vi är så kvalitetsmedvetna i Sverige, att vi kräver enorma mängder dokumentation och uppföljning för att säkerställa kvaliteten. Så mycket att vi till slut tar viktiga resurser från det verkligt viktiga, tid med de personalen är där för – barnen på förskolan eller de gamla på våra äldreboenden. Här tror jag att vi måste börja tänka om.Jag samtalade med en förälder, och det hon ville skicka med mig som politiker var vikten av att inte ändra om i pengsystemen så ofta, det försvårar för förskolornas långsiktiga planering. Hon framhöll också vikten av att inte sänka barnpengen mer, det riskerar att leda till större barngrupper, något hon inte ansåg önskvärt. Vilket förstås vi kristdemokrater håller med om.

Mina sammantagna intryck var:
  • Att förskolan Lingontuvan var en mycket välfungerande verksamhet där både barn och personal verkade trivas bra.
  • Att föräldrakooperativ verkar vara en effektiv och bra driftsform, inte minst eftersom alla lärkänna alla, barn som vuxna, eftersom verksamheten kräver så stort engagemang för alla som ingår i den.
  • Att det är tydligt hur vitalt det är att kunna rekrytera personal med rätt engagemang.

Barn och föräldrar är olika, med olika möjligheter och olika behov – det är därför jag som kristdemokrat tycker det är så viktigt att Solna kan erbjuda valfrihet inom den solidariskt finansierade barnomsorgen – kommunal förskola, enskild förskola i olika driftsformer, öppen förskola och inte minst vårdnadsbidrag.

Malin Appelgren (KD)
Kommunalråd i Solna stad

Nöjer vi oss med lika – om vi förväntat oss olika?

Jag tror att vi från kommunens sida behöver vara ännu tydligare med vad som är tänkt att finansieras via skattemedel. Om fler inser vad som ingår i den offentliga omsorgen kommer färre bli besvikna enbart på grund av att man förväntat sig mer, skriver Malin Appelgen (KD), kommunalråd med ansvar för äldreomsorgen.

Var och en av oss har enligt socialtjänstlagen rätt till bistånd från kommunen för att ”tillförsäkras en skälig levnadsnivå”.  Det är den formuleringen som ligger till grund för den omsorg omvårdnadsnämnden i Solna ska erbjuda äldre som ansöker om stöd, exempelvis i form av hemtjänst eller plats på omvårdnadsboende. Men vad innebär då egentligen skälig levnadsnivå och kan vi utgå ifrån att det uppfattas lika för alla?

Innan vi blir gamla och i behov av stöd från kommunen lever vi olika liv, där vi prioriterar olika vad gäller bostad, semesterfirande, nöjen etc. Är det då rimligt att tro att vi när vi blir äldre och i behov av stöd, plötsligt kommer vara nöjda med samma levnadsnivå? Jag tror faktiskt inte det. Det kommer alltid finnas de som vill ha goda levnadsvillkor – eller till och med excellenta.

Jag tror att vi från kommunens sida behöver vara ännu tydligare med vad som anses vara en skälig levnadsnivå och som därmed finansieras via skattemedel. Insatserna som ligger inom ramen för skälig levnadsnivå ska givetvis utföras med yppersta kvalitet, men det kommer alltid att finnas någon som förväntat sig mer eller något annat. Den som vill ha något därutöver ska kunna få det, men måste då också vara beredd att betala för det ur egen ficka. Om fler inser vad som ingår i den offentliga omsorgen kommer färre bli besvikna enbart på grund av att man förväntat sig mer. Det vore en stor framgång. För vi kommer att förvänta oss olika. Vi människor är olika. Vi har olika önskemål och behov och därför måste samhället erbjuda valfrihet. Även när vi blir äldre.

Socialtjänstlagen slår också i sin portalparagraf fast att ”Verksamheten ska bygga på repsekt för människornas självbestämmande och integritet”.  För mig är det nyckelord som jag menar ska prägla all äldreomsorg i Solna. Tycker du att vi lyckas med det? Hör gärna av dig och delge mig dina synpunkter!

Malin Appelgren (KD), Kommunalråd i Solna stad


5 år som kommunalråd

Kristdemokraternas kommunalråd i Solna firar idag 5 år som kommunalråd. Äldreomsorgen har varit Malin Appelgrens ansvarsområde och vi är stolta över vad som  uträttats under hennes tid som kommunalråd. Solnaborna har fått erfara valfrihetsreformer, stadens äldreboenden har försetts med profiler och samarbetet med de ideella organisationerna i det civila samhället har stärkts.

– Vår valfrihetsarbete i Solna stad kommer att fortsätta och stor potential för mer valfrihet finns inte minst på barn och ungas område, säger Malin Appelgren i en kommentar om det arbete som ligger framför henne.

Malin försäkrar också att hon även i det fortsatta arbetet kommer att värna god ekonomisk hushållning och ordning och reda i stadens förvaltning.

Kristdemokraterna i Solna gratulerar Malin Appelgren för de första fem åren som kommunalråd och önskar henne stort lycka till i det fortsatta arbetet för Kristdemokraterna i Solna!

Besök Malin Appelgrens blogg och följ henne på twitter!