• Valfrihet åt familjen och bättre kvalitet i förskolan

  Kristdemokraterna forstätter hävda att valfrihet inom familjepolitiken måste gälla. Men vi nöjer oss inte med det.  Det är vår ambition att skapa möjlighet för mer tid för barnen med vuxna oavsett om barnen finns i hemmet, hos dagmamma eller går på förskola, skriver Malin Appelgren, kristdemokratiskt kommunalråd i Solna.

  KD är de som i årtionden hävdat att de som inte ser förskolan som det bästa alternativet ska få möjlighet att själva ta hand om sina barn, subventionerat på liknande...

 • Företagsvänlighet och rimliga skattenivåer en självklarhet

  Fredagen den 15 mars skrev en rad moderata kommunalråd på Aftonbladet debatt i syfte att peka på behovet av utvecklad moderat välfärdspolitik. Vad som dock med generande tydlighet framkom var hur de helt verkar har missat varifrån resurserna till en god välfärd kommer.

  Debattörerna menar att Nya moderaterna måste fokusera på välfärdsfrågor och därför ge mindre uppmärksamhet åt frågor som skattenivåer och näringslivsklimat. På nymoderat manér avfärdar de ett gott företagsklimat och nä...

 • Prioritera ny tunnelbana till Arenastaden i Solna

  Solna har levererat. Hagastaden och Arenastaden måste prioriteras när tunnelbanan i Stockholm byggs ut. Solna har länge varit en tillväxtmotor i länet och levererat när andra kommuner bara pratar framtida löften. Det bör vara en utgångspunkt i de fortsatta diskussionerna, skriver företrädare för Solna kommun.

  I Stockholms län pågår ett intensivt arbete för framtida bostadsbyggande. Bakgrunden är regeringens utfästelse om nya infrastruktursatsningar – utbyggd tunnelbana, nya vägar, s...

 • S flyttar makten från de äldre till politikerna

  Socialdemokraternas beslut om välfärdsföretagen är djupt bekymmersamt för de äldre om det skulle bli verklighet. Det tar ifrån de äldre rätten att bestämma över sitt liv och sin vardag och ger istället politikerna ökad makt.

  – Politiker ska enligt (s) kunna säga att den här hemtjänsten får du inte ha kvar för den här ger vi inte tillstånd. Socialdemokraterna struntar fullkomligt i att 83 procent vill ha möjligheten att välja vem som ska hjälpa till med morgonduschen i d...

 • Vi vill vara stolta över AIK

  Kristdemokraterna i Solna kommer att se över stadens kriterier för klubbar som vill erhålla föreningsstöd. Vårt tålamod med huliganismen är lika med noll, säger Malin Appelgren (KD) kommunalråd i Solna stad.

  I SVT:s Uppdrag granskning, onsdagen den 10 april, avslöjades hur den våldsamma supporterfraktionen Firman Boys målmedvetet infiltrerat AIK fotbolls styrelse och vunnit ökat inflytande över klubben. Inte nog med det, en av firmans aktiva medlemmar fungerar också som ungdomstränar...

 • Fritidsklubben Skytteholmsparken

  KD i Solna besökte idag fritidsklubben Skytteholmsparken. Besöket bjöd på ett trevligt möte med personalen som berättade om  verksamheten och visade runt i  klubbens lokaler.

  Fritidsklubbsverksamheten bedrivs i parkstugan på Skytteholmsfältet där det också bedrivs kvartersgård. Under sommaren fungerar stugan också som ett populärt café, inte minst för alla barnfamiljer som lockas av den stora plaskdammen.

  I parkområdet finns en större skateboardramp plus en del streetskate-utr...

 • Kristdemokraterna svarar ”Barnomsorg och skola i Solna”

  Det finns ett nätverk i Solna stad som kallar sig för ”Barnomsorg och skola i Solna”. Detta nätverk har samlats kring fyra politiska krav som gäller stadens barnomsorg och nyligen ställde de frågan om hur Kristdemokraterna som parti ser på dessa krav.

  Eftersom det säkert finns fler personer i Solna som likt oss kristdemokrater och personerna i nätverket som är starkt engagerade i frågan om våra barns uppväxtvillkor presenterar vi här Kristdemokraterna i Solnas svar på hur vi förhålle...

 • Måste polisen kopplas in?

  Det måste bli ett slut på bilister som olovligen kör vägen från Centrumplan till Skytteholmsvägen och tillbaka. Sträckan är reserverad för taxi, buss och färdtjänst. Ska det verkligen vara så svårt att respektera de regler som satts upp för att skapa trygghet åt Solnas gående och cykeltrafikanter?

  Det här är ingen politisk fråga och skulle inte heller behöva vara en polisiär sak. Det handlar om personligt ansvar. Det ska väl inte behöva krävas att en kamera sätts upp för att bilister...