Vi vägrar vika oss för våldet

På natten till måndag drabbades Näckrosens förskola i Solnas av en brand. Om det kan visas att branden var anlagd eller ej återstår att se. Oavsett så ser Kristdemokraterna mycket allvarligt på de incidenter av våld och bränder som under de senaste dagarna utspelat sig i Stockholmsområdet. Vi vill passa på att rikta ett stort tack till alla hederliga medborgare som givit sig ut på våra gator för att visa våldsverkarna att vi vägrar vika oss för våldet.  

På natten till måndag drabbades Näckrosens förskola i Solnas av en brand. Delar av förskolan har brunnit ned och andra delar har åsamkats betydande skador på grund av vatten och rök. Detta har fått till konsekvens att drygt 100 barn nu står utan sin förskola. Vad som kommer att hända med förskolan på sikt, om den kan renoveras eller måste rivas, är ännu oklart. Idag har föräldrar uppmanats att stanna hemma med sina barn, men från kommunens sida arbetas det för fullt med att finna tillfälliga lösningar och ersättningslokaler så att barnen och personalen på Näckrosen så snart som möjligt ska kunna återuppta sin verksamhet.

Kristdemokraterna i Solna beklagar djupt det som hänt och hoppas att brandens orsak snarast klaras upp. Om det kan visas att branden var anlagd eller ej återstår att se. Oavsett så ser Kristdemokraterna mycket allvarligt på de incidenter av våld och bränder som under de senaste dagarna utspelat sig i Stockholmsområdet. Vi tar givetvis avstånd från våldet och upploppen oavsett vad motiven för detta sägs vara. De hänsynslösa händelserna är fullständigt oacceptabla och det finns inga som helst ursäkter för de brott som begåtts. Vi vill mot bakgrund av detta passa på att rikta ett stort tack till alla föräldrar, frivilligorganisationer och hederliga medborgare som givit sig ut på våra gator för att visa våldsverkarna att vi vägrar vika oss för våldet.

Läs om KD:s reaktioner på den senaste tidens händelser: Vuxna förebilder viktiga i Husby

 


Valfrihet inom hela Stockholm – verklighet för Solnas äldre!

”Det är väldigt glädjande att valfriheten i välfärden fortsätter att öka för Solnas äldre”, säger Malin Appelgren, kristdemokratiskt kommunalråd i Solna med särskilt ansvar för äldreomsorgen. Detta med anledning av att äldre i Solna nu ges möjlighet att välja äldreboenden utanför Solna.
Valfriheten för Solnas äldre har ökat ytterligare. Kristdemokraterna i Solna har sett till att det från och med den 1 maj nu även finns möjlighet att välja vård- och omsorgsboenden utanför Solna. Detta i och med att staden beslutat att LOV-upphandla boenden i hela Stockholms län. Redan finns 18 boenden utanför Solna som är godkända efter att ha ställt upp på stadens kvalitetskrav och dygnspriser. Dessa vårdgivare erbjuder nu sina platser åt Solnas äldre.

–       Det är väldigt glädjande att valfriheten i välfärden fortsätter att öka för Solnas äldre och att man nu kan välja mellan så många som 18 äldreboenden i länet, förutom de nio boenden som redan finns i Solna, säger Malin Appelgren (KD), kommunalråd i Solna med ansvar för äldreomsorgen.

–      Vår äldreomsorg ska alltid erbjuda en värdig och god vård, med kunnig och omtänksam personal, men vi människor blir inte mer lika bara för att vi blir äldre och därför behövs också valfrihet. Vi har skiftande behov och önskemål och därför är det viktigt att man ska kunna flytta till det vård- och omsorgsboende som man upplever bäst kan möta ens behov, fortsätter Malin Appelgren.

–      Det här ser jag som början på ett system med regional ”äldrepeng” i Stockholms län, där samtliga kommuner skulle kunna enas om kvalitetskrav och pris för att därefter möjliggöra för boenden att erbjuda sina platser till samtliga äldre i länet. Det skulle skapa maximal valfrihet för länets äldre och innebära en än större politisk framgång för oss kristdemokrater, avslutar Malin Appelgren.


Barnahus för utsatta blir verklighet

Kristdemokraterna i Solna är stolta över att Solna stad samarbetar med flera andra kommuner för att öppna ett Barnahus i Stockholm under hösten 2013. Syftet är att skapa en samlad plats där barn som utsatts för våld eller övergrepp kan få hjälp. Utsatta barn ska alltså inte längre behöva hoppa runt mellan olika myndigheter. 

Våld mot barn är oacceptabelt. De senaste åren har dock anmälningarna om våld mot barn ökat, det visar siffror från Brottsförebyggande rådet (Brå). Inget barn ska behöva utsättas för våld och därför måste den här typen av brottslighet bekämpas med kraft.

Vi vet att trygga uppväxtvillkor och goda förhållanden för våra barn- och unga har stor betydelse för om dessa barn- och unga ska klara av att växa upp och skaffa sig goda förutsättningar också i framtiden. Därför är det av största vikt att de barn som blir utsatta får den bästa tänkbara hjälpen de kan få när någon svikit.

Mot bakgrund av detta har Solna stad i samarbete med Stockholm stad, Lidingö stad, Sundbybergs stad och Ekerö kommun beslutat att öppna ett Barnahus i Stockholm. Barnahuset kommer att öppna under hösten 2013 och på plats kommer att finnas personal från socialtjänsten, polis, åklagare och läkare. Syftet är att skapa en samlad plats där barn som utsatts för våld eller övergrepp kan få hjälp. Utsatta barn ska alltså inte längre behöva hoppa runt mellan olika myndigheter.

Kristdemokraterna i Solna är mycket stolta och glada över detta projekt. Det handlar om att ta socialt ansvar för de allra mest utsatta av våra barn och unga.


Sveriges företagsvänligaste kommun

Kristdemokraterna i Solna är stolta över att Solna för sjätte året i rad utsetts till Sveriges företagsvänligaste kommun i Svenskt näringslivs ranking av företagsklimatet i landets 290 olika kommuner. Det är dessutom fråga om en ranking som inte enbart bygger på en rad statistiska faktorer utan som främst baseras på betygen från företagarna själva. Det är förståss extra glädjande att staden får ett så gott omdöme bland företagarna själva.

Solnas företag med alla de arbetstillfällen som de medför för solnaborna är de som lägger grunden för vår stads välfärd. Det är vi väl medvetna om och därför kommer Kristdemokraterna och resten av Alliansen fortsätta att prioritera ett gott företagsklimat i staden även i framtiden. Ett nära samarbete med näringslivet när det kommer till matchning på arbetsmarknaden och sommarjobb, kontinuerliga företagsbesök, snabba handläggningstider och god service är några av vår stads framgångsfaktorer som vi kommer att fortsätta att arbeta med.

Om du som företagare eller privatperson har synpunkter hur Sveriges bästa företagsklimat kan göras ännu bättre är du varmt välkommen att engagera dig hos Kristdemokraterna i Solna.

Svenskt Näringsliv: Solna behåller första platsen

För mer information: solna@kristdemokraterna.se