• Valfrihet & kvalitet i Solnas barnomsorg

    Det är föräldrarna i Solna som ska bestämma hur barnomsorgen ska ordnas. Barnomsorgspeng skulle göra det möjligt. Med vårt förslag kan föräldrar välja mellan en förskola med kvalitet och att vara hemma med egna barn. Valfrihet åt familjen och tid för barnen ger vinst åt alla.

    Kristdemokraterna föreslår:

    Utveckla vårdnadsbidraget till en barnomsorgspeng. Bättre information till föräldrar om valfriheten i barnomsorgen. Mer tid för barnen genom färra barn per vuxen i Solnas barnoms...