• Studera hur förskolan påverkar barns trygghet

    En av våra största utmaningar i Sverige är att stoppa den ökande psykiska ohälsan bland barn och unga. Den svenska regeringen satsar nu nästan en miljard kronor årligen för att förbättra psykiatrin, men trots socialt ansvarstagande från regeringens sida fortsätter ohälsotalen att stiga brant bland ungdomar I Sverige.

    När OECD nyligen presenterade rapporten ”Mental health and work: Sweden” visade den att så många som en av fyra 16-18 åringar lider av psykisk ohälsa. Vi vet dessutom at...